Pirmdiena, 10. Decembris, 2018. Guna, Judīte
Sazinies ar mums 80003939

Topogrāfija


Saistošie noteikumi Nr.28 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā" 

Iesniegums informācijas izsniegšanai

Iesniegums datu reģistrēšanai

 


01.09.2011.

            Bauskas novada dome uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi un veic iesniegtās informācijas pārbaudi savā administratīvajā teritorijā – Bauskas novadā (Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasts) atbilstoši Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.28 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā"
            Dome pieņem, pārbauda un apkopo mērniecības uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumus, komunikāciju, būvasu un citas nosprauduma shēmas, zemes ierīcības projektus, detālplānojumus un sarkano līniju kartes.
            Mērnieki, arhitekti un citas ieinteresētās personas pēc elektroniska vai rakstiska pieprasījuma atsūtīšanas uz e-pastu dome@bauska.lv var saņemt nepieciešamo informāciju vai 10 (desmit) darba dienu laikā pašvaldībā pārbauda iesniegto darbu un dod Pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto adresi).           
            Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītāji Pašvaldībai iesniedz:
1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu ar apliecinājumu (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi, ar esošo inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumiem;
 2. topogrāfiskā plāna digitālo versiju *dgn. failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot uz e-pastudome@bauska.lv.
 
Darbu pārbaude tiek veikta atbilstoši spēkā esošai VZD specifikācijai.
 
Kontaktpersona:
Gunita Vīgupa
Telefons: 63963972, 26257600
E-pasts: gunita.vigupa@bauska.lv
 

PROJEKTU „ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS SPECIĀLISTA PIESAISTE BAUSKAS NOVADAM” FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
 
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS PROJEKTA IETVAROS IR BAUSKAS NOVADA DOME
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

 


 

 

 

 

 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās datubāzes izveidošanu Bauskas novadā

20.12.2010.
 
Bauskas novada pašvaldība ar 2011.gada 3.janvāri uzsāk augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā.
Turpmāk, veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas Bauskas novada būvvaldē, lai veiktu iepriekš minēto uzmērījumu reģistrēšanu (saskaņošanu). Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese dome@bauska.lv.
Kontaktpersona Bauskas novada būvvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste Gunita Vīgupa. gunita.vigupa@bauska.lv, tālrunis informācijai 63963972