Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Attīstība


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam Attīstības programma no 2022. līdz 2028.gadam Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma līdz 2022 JAUNĀ Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrāde
 • PAZIŅOJUMS par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

   

  Bauskas novada dome 2023.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 52 (prot. Nr.2, 10.p.) “Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

   

  Bauskas novada teritorijas plānojuma darba uzdevums: ŠEIT

   

  Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā drīkst izmantot Bauskas novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir īpašās teritorijas.

   

  Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus. Spēkā esošie teritorijas plānojumi bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021.gada 1.jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas nu jau šobrīd apvienotas kopējā Bauskas novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Bauskas novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem.

   

  Izstrādes process, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, paredzēts līdz 2024.gada beigām.

   

  Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie lietotāji aicināti sniegt savus priekšlikumus iecerēm un nepieciešamajām izmaiņām jau dokumenta izstrādes sākuma posmā.

   

  Iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

  • elektroniski, sūtot uz e-pastu pasts@bauska.lv;
  • pa pastu, sūtot uz adresi Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

   

  Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot sagatavoto formuŠEIT

   

  Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv.  

   

  Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv,  pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26423

   

  Dace Platonova,
  Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

   

   

SPĒKĀ Bauskas novada Teritorijas plānojums ZAUDĒJIS SPĒKU Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam Lokālplānojumi
 • Publiskā apspriešana

  • Šobrīd neviens lokālplānojums nav publiskajā apspriešanā.

  Izstrādē

  • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
   Bauskas novada dome 2022.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.354 (prot. Nr.13, 17.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Imantas”, Bauskā, Bauskas novadā”. Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24655

  Spēkā esošie

  • Bauskas novada dome 2021.gada 26.augustā pieņēma lēmumu Nr.116 (prot. Nr.4, 44.p.) "Par nekustamā īpašuma “Baldones iela 65”, Iecavā, Bauskas novadā lokālplānojuma teritorijas  plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu".
   Ar lokālplānojumu var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21286
  • Vecumnieku novada dome 2017.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.16 "Par vecumnieku novada valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi-1" lokālplānojuma apstirpināšanu un par saistošo noteikumu Nr.8 "Vecumnieku novada valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi-1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu".
   Ar lokālplānojumu var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9702

  Atceltie

  • Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zaļā iela 14A”, Bauskā, Bauskas novadā, lokālplānojuma atcelšanu
   Saskaņā ar Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.546 (prot. Nr.17, 31.p.) “Par Bauskas novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmuma "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Zaļā iela 14A", Bauskā, Bauskas novadā" atcelšanu” atcelts  lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Zaļā iela 14A”, Bauskā, Bauskas novadā.

   Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24393

   

Detālplānojums RAIL BALTICA
 • Viss par projekta Rail Baltica attīstības virzību https://info.railbaltica.org/ 


  04.07.2022.

  Iecavā atklāta vides izstāde «Ar vienu vilcienu rītdienā» un aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem


  10.06.2022.

  Bauskā satiksmes ministrs atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par «Rail Baltica»


  06.06.2022.

  Ceļojošā vides izstāde «Ar vienu vilcienu rītdienā» iepazīstina ar «Rail Baltica» tapšanu


  04.01.2022.

  Atskaties uz paveikto projektā "Rail Baltica" 2021.gadā


  11.08.2021.

  Bauskā diskutē par Rail Baltica projekta virzību


  05.02.2021.

  Rail Baltica dzelzceļa līnija apsteidz desmitgadēm gaidīto Bauskas apvedceļu


  19.11.2020.

  Apgriezienus uzņem Rail Baltic Dienvidu posma plānošana

  Latvijas Dienvidu posms Rails Baltica projekta ietvaros ir posms no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai. Ir veiksmīgi uzsākta un turpinās šī posma projektēšana. Rail Baltica trases projektēšana Latvijas Dienvidu posmā ir vērtību inženierijas stadijā, kur galvenais uzdevums ir vienoties ar iesaistītajām pusēm par plānoto šķērsojumu novietojumu un to konceptuālu risinājumu. Katra dzelzceļa šķērsojuma detalizēti risinājumi tiks izstrādāti tālākā projekta attīstības fāzē, kad tiks saņemti saistošie tehniskie noteikumi.

  Paralēli šiem procesiem uzsāktas arī sarunas ar Rail Baltic trases skartajiem īpašumu īpašniekiem. Projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gadā izveidoja Atsavināšanas procesa Konsultatīvo centru Rail Baltica trases skartajiem īpašumiem, lai veiktu atsavināmo īpašumu īpašniekiem nepieciešamo skaidrojošo darbu un tādējādi efektivizētu  procesa norisi. Atsavināšanas process Latvijā tiks veikts kārtās, vispirms atsavinot īpašumus, kas nepieciešami Rail Baltica stacijas izbūvei starptautiskajā lidostā Rīga un Rīgas Centrālās stacijas pārbūvei. 

  Centrā Rail Baltica trases skarto īpašumu īpašnieki var saņemt bezmaksas konsultācijas par atsavināšanas procesu,  par plānoto atsavināmo platību, trases ietekmi uz īpašumu un nosacījumiem, kas nepieciešami taisnīgas atlīdzības saņemšanai. Vairāk par konsultāciju saņemšanas kārtību var lasīt ŠEIT

  Katra īpašuma atsavināšanai tiek piemērota individuāla pieeja. Vairāk par to ŠEIT 

  Prezentāciju par projekta šī brīža virzību skaties ŠEIT. Prezentācijā varēsi iepazīties ne vien ar risinājumiem Rail Baltic Latvijas Dienvidu posma novietojumam, tajā varēsi redzēt arī plānoto Bauskas stacijas atrašanās vietu, vizualizāciju trases šķērsojumam pār Mēmeles upi, kā arī apskatīt perspektīvā autoceļa A67 novietojumu.

  Šajā plānošanas posmā iedzīvotāju viedoklis var būt ļoti būtisks veiksmīgāku risinājumu izvēlei, tādēļ Rail Baltic aicina iedzīvotājus uz sadarbību. Iedzīvotāji tiek aicināti uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus projekta virzītājiem AS „RB Rail", jautājumus par projektu var uzdot arī pašvaldībai, tad tie tiks pārvirzīti AS „RB Rail". 

  Kontakti saziņai ar Rail Baltic komandu: epasts: info@railbaltic.info; informatīvais tālrunis: 22177238, 

  Kontakti saziņai ar pašvaldību: epasts:dome@bauska.lv; tālrunis: 63922238

  Decembrī AS „RB Rail" plāno orgaizēt arī iedzīvotāju tikšanās klātienē, ja vien epidemioloģiskā situācija to atļaus. 

  Vairāk par projektu, vizuālajiem risinājumiem, īpašumu atsavināšanu var lasīt Eiropas dzelzceļa līnijas mājas lapā edzl.lv un projekta oficiālajā tīmekļa vietnē railbaltica.org
   
  Bauskas novada pašvaldības informācija

  6.04.2020.

  Projektēšanas darbi sākas visā Rail Baltica pamata trasē Latvijā

  Rail Baltica projekta kopuzņēmums RB Rail AS Latvijas Satiksmes ministrijas vārdā ir noslēdzis divus līgumus par projektēšanu un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem atlikušajos Rail Baltica pamata trases posmos Latvijā. Abi uzvarētāji tika izraudzīti, pamatojoties uz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, un piedāvātā cena atbilst šīm aktivitātēm paredzētajam budžetam.

  Pirmā posma projektēšana no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai tiek uzticēta uzņēmumu apvienībai INECO-ARDANUY. Līguma summa ir EUR 13 523 414,78.

  Otro trases posmu no Misas līdz Latvijas un Lietuvas valsts robežai projektēs uzņēmumu apvienība IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Līguma summa ir EUR 6 903 802,5.

  “Esmu gandarīts, ka Rail Baltica projekta ieviešana turpinās arī šajā sarežģītajā periodā. Ir būtiski kāpināt projektēšanas tempus, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā varētu uzsākt būvniecības darbus. Aktīvā Rail Baltica būvniecības fāze, kas aizsāksies ar darbiem Rīgas Centrālajā stacijā jau šoruden, būs viens no Latvijas ekonomikas attīstības faktoriem un palīdzēs atgūties no Covid-19 radītajām sekām. Būvniecības darbu sākšanās Latvijā veidos jaunas darba vietas un dos būtisku pienesumu ar celtniecību saistīto nozaru attīstībā,” uzsver Tālis Linkaits, Latvijas Republikas satiksmes ministrs. “Es aicinu visus uzņēmumus aktīvi sekot līdz Rail Baltica attīstībai un piedalīties nākamajos iepirkumos, jo projekta virzība turpinās neatkarīgi no Covid-19 situācijas Eiropā. Projekta ieviesēji strādā tiešsaistes režīmā un darbu izpilde norit saskaņā ar plānoto”.

  “Šodien mēs esam ļoti priecīgi sniegt vēl vienu apstiprinājumu būtiskam progresam Rail Baltica projekta ieviešanā. Abu būvprojektēšanas līgumu parakstīšana nozīmē, ka no šodienas visā Rail Baltica līnijā Latvijā, kā arī pasažieru terminālos Rīgas centrālajā stacijā un lidostā notiek projektēšanas darbi”, stāsta Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs. “Līdz ar to šobrīd visās trīs Baltijas valstīs kopumā tiek projektēti 643 km no Rail Baltica pamata trases.”

  Izvēlētie darbuzņēmēji būs atbildīgi par lauka izpētēm, vērtību inženieriju, būvprojekta pamatrisinājumu un dzelzceļa sliežu ceļa būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību visā būvniecības laikā.

  Posms no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai ir garākais projektēšanas posms Latvijā – 94 km garš, un projektēšanas darbi prasīs 30 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem, kas Latvijā tika izstrādāta no 2014.-2016.gadam, šajā posmā tika identificēti šādi infrastruktūras objekti: 13 tilti, 36 ceļu pārvadi, 3 dzelzceļa pārvadi, 119 caurtekas un 3 dzīvnieku pārejas. Posms no Misas līdz Latvijas un Lietuvas robežai ir 45 km garš un projektēšanas darbi prasīs 24 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem šajā posmā ietilpst 4 tilti, 16 ceļu pārvadi, 4 dzelzceļa pārvadi, 54 caurtekas un 1 dzīvnieku pāreja.

  85% no Rail Baltica projektēšanas darbiem nepieciešamā finansējuma nodrošina Eiropas Savienība un 15% – Latvijas valsts budžets. 

  INECO strādā transporta inženierijā un konsultēšanā jau 50 gadus, ieskaitot vairāk nekā 20 gadu pieredzi ātrgaitas dzelzceļa nozarē. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 50 valstīs un nodarbina komandu 3000 profesionāļu sastāvā. Kopā ar pieredzējušu inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumu ARDANUY, jau tiek strādāts pie tā, lai nodotu Rail Baltica pētījumu Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģijas izstrāde 2019. gada sākumā. ARDUNAY ir vairāk nekā 20 gadu pieredze šajā jomā, strādājot vairāk nekā 60 valstīs piecos kontinentos.

  IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. ir vairāk nekā 20 gadu pieredze parasto un ātrgaitas dzelzceļu projektēšanā Eiropā, Amerikā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Nesen uzņēmums ir iesaistījies ātrgaitas vilcienu projektos Spānijā, Polijā un Zviedrijā. IDOM strādā 3500 cilvēku 45 birojos visā pasaulē. Šobrīd IDOM jau strādā pie Rail Baltica pamattrases būvprojektēšanas divos posmos Igaunijā, divos Lietuvā, kā arī pamattrases posmā caur Rīgu.

  Informācijas avots: http://www.railbaltica.org/lv/projektesanas-darbi-sakas-visa-rail-baltica-pamata-trase-latvija/

  Vides pārraudzības valsts biroja lēmums "Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu"

  Plānošanas dokumenta nosaukums: Lokālplānojums Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai (turpmāk arī Lokālplānojums)

  Lēmums: Nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālplānojumam Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. 

  Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktajiem stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijiem un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23.3 panta 1)punktam un, vadoties no lietderības apsvērumiem, secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama tik būtiska vai jauna, iepriekš neizvērtēta negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu.

   

  27.10.2016.

  Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Bauskā

  Sabiedriskās apspriešanas protokols (27.10.2016., Bauska)

  Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

  Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

  Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

  Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

  Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

  Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā ŠEIT.

   

  21.11.2015.

  Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana "Rail Baltica" trases novietojumam

  Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim. Lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

  Bauskas novada iedzīvotāji 21. novembrī plkst. 17 aicināti uz sabiedrisko apspriešanu par "Rail Baltica" trases novietojumu. Apspriešana notiks Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā. 

  Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā. Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu - no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

  Ir istrādātas trīs jaunas dzelzceļa trases novietojuma alternatīvas:  Mārupes novadā (C3), Salacgrīvas novada Liepupes pagastā (C4) un Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā (C5).

  Informācija par trases alternatīvām ŠEIT.

  Iedzīvotāji no 11. novembra iepazīties ar pilno ziņojumu var ŠEIT.

  Ziņojuma kopsavilkums lasāms ŠEIT.

  Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

  no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

  Paziņojums publicēts:
  Laikraksta “Latvijas Avīze” 2015. gada 11. novembra Nr. 216 (5403),
  Laikraksta “Bauskas dzīve” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (10 779),
  Laikraksta “Auseklis” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (9543),
  Laikraksta “Rīgas apriņķa avīze” 2015. gada 10. novembra Nr. 84 (8615).

  Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

  Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

  Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

  Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

  Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

  Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

  • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
  • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
  • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
  • Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
  • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
  • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
  • Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
  • Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
  • Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
  • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
  • Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
  • Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
  • Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
  • Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
  • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

   

  Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem:

  • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3 Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv,
  • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv,  
  • Baldones novada domē, “Pārupes” Baldones pagastā Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.baldone.lv,
  • Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1 Bauskā Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv,
  • Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455 Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv,
  • Iecavas novada domē Skolas ielā 4 Iecavā Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.iecava.lv,
  • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4 Inčukalnā Inčukalna novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.incukalns.lv,
  • Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 Ķekavā Ķekavas novadā, tīmekļa vietnēwww.kekava.lv,
  • Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16 Limbažos Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.limbazi.lv,
  • Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.marupe.lv,
  • Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33 Olainē Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.olaine.lv,
  • Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.riga.lv,
  • Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1 Ropažos Ropažu novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.ropazi.lv,
  • Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salacgriva.lv,
  • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 Salaspilī Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salaspils.lv,
  • Sējas novada pašvaldībā, “Jēņi”, p/n Murjāņi Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.seja.lv,
  • Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a Ulbrokā Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.stopini.lv,

   

  Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

  LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

  Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

  Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

  Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www.railbaltica.info, detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

  Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

   

  02.11.2015

  Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izstrādāti tehniskie risinājumi Rail Baltica trasei

  Kopš aprīļa vairāk kā 40 eksperti telpiski plānoja Rail Baltica trasi un veidoja inženierbūvju telpiskos variantus, t.sk. pārvadus, tiltus, šķērsojumus, piebraucamos ceļus, energo un gāzes pārvadus.

  Kopā izveidoti vairāk kā 500 risinājumi esošās infrastruktūras šķērsošanai tajā skaitā 60 tiltu risinājumi visiem trašu variantiem. Risinājumu veidošanas pamatprincips – piedāvāt mūsdienīgus risinājumus, saglabājot visu esošā dzelzceļa, autoceļu, energo un gāzes sistēmu, kā arī nodrošināt tās nepārtrauktu funkcionalitāti.

  Neils Balgalis, RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts:

  "Iespēju robežās veidojām vienotus transporta sistēmas koridorus. Rīgā Rail Balticavilciena trase plānota blakus esošajam dzelzceļam, ārpus Rīgas - vilciens līdzās esošajam vai plānotajam autoceļam. Līdztekus Rail Baltica izbūvei no Stopiņiem līdz Sējai dzelzceļš plānots kopā ar 330kV elektroapgādes līniju (Latvijas-Igaunijas starpsavienojums). Jā, tas ir platāks koridors, toties nesadala teritoriju. Savukārt jauns projekts izveidots 110 kV elektroapgādes līnijai no Skultes līdz Salacgrīvai vairāk kā 40 km kopgarumā ar apakšstaciju Salacgrīvā, kas uzlabos elektroapgādi arī Salacgrīvā. Veidojot inženiertehniskās būves, izdevies samazināt infrastruktūras ietekmi uz saimniecisko darbu un lauksaimniecību."

   

  Arnis Skrastinš, RB Latvija izpētes darba grupas vadītājs:

  "Autoceļu šķērsojumi veidoti tā, lai saglabātu esošo autoceļu tīklu, kā arī veikta individuālu transporta mezglu izstrāde. Vienotie transporta koridori nodrošina pilnvērtīgi izmantotu teritoriju. Upju šķērsojumos tilta forma un balstu novietojums veidots tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz dabas vērtībām. Dzīvnieku pārejām, kas Latvijā tiks veidotas pirmo reizi, izmantota citu valstu pieredze. Sagatavoti 8-10 priekšlikumi vietās, kur nepieciešams nodrošināt dzīvnieku migrāciju starp mežu masīviem un dažādiem Latvijas reģioniem. Rīgas teritorijā esošajā dzelzceļa koridorā 27 km kopgarumā novietota Rail Baltica dzelzceļa līnija.Šķirotavā – dzelzceļa pārvads, lai netraucētu esošo funkcionalitāti. Daugavas šķērsojumam noteikta šķērsojuma vieta, rasti konstrukciju varianti, to izvēle tiks noteikta projektēšanas stadijā, bet Torņakalnā kā labākais risinājums tie piedāvāts dzelzceļa tunelis zem esošā dzelzceļa.”

   

  Rail Baltica trases Ietekmes uz vidi (ĪVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase, plānota jau novembrī, tā tiks izziņota tuvākajā laikā.

   

  Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni.

Nozaru dokumenti un pētījumi