Otrdiena, 29. Septembris, 2020. Mihails, Miks, Mikus, Miķelis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada Būvvalde


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts:  buvvalde@bauska.lv

Informējam, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-eraf-projekti

https://bis.gov.lv/bisp/

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dace Putna Vadītāja 63923304 29417140 dace.putna@bauska.lv
Sandra Smolija Galvenā arhitekte

63923304

sandra.smolija@bauska.lv
Elīna Arāja Arhitekte 63923304
27805229
elina.araja@bauska.lv
Andris Barovskis Būvinspektors 63923304 andris.barovskis@bauska.lv
29279794
Kaspars Alksnītis Būvinspektors

63923304
27867182

kaspars.alksnitis@bauska.lv
Evita Hiršfelde Lietvede - BIS administratore

63923304
27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv

Iesniegumi, veidlapas

Saistošie noteikumi

Būvniecības informācija

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti dzīvojamo māju un palīgēku (2.grupa) nodošanai ekspluatācijā


Būvvaldes sēdes notiek ceturtdienās, to regularitāte ir atkarīga no iesniegto būvprojektu daudzuma un apjoma.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions.

 

Būvvalde:

  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
  • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
  • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
  • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.

Būvvaldes darbību nosaka: