Svētdiena, 22. Maijs, 2022. Emīlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Viegli lasīt


Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

 

Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.

 

Bauskas novadu veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasti.

 

Dome sastāv no septiņpadsmit deputātiem. Lai nodrošinātu domes darbību, izveidotas četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo un veselības lietu komiteja, Vides un attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja.

 

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

 

Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja sešās kapitālsabiedrībās:

 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Bauskas novada domē izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.