Svētdiena, 03. Jūlijs, 2022. Benita, Everita, Verita, Emerita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Mēmeles upes aizauguma tīrīšanas un pļaušanas darbi


Mēmeles upes aizauguma tīrīšanas un pļaušanas darbi2021.09.13 Komentāri (0) Mēmeles upes aizauguma tīrīšanas un pļaušanas darbi

Sadarbībā ar SIA “Piekrastei.lv” veiksmīgi īstenoti Mēmeles upes aizauguma pļaušanas darbi. Upes aizauguma pļaušana norisinājās posmā no Dambja ielas laukuma līdz Lielupes sākumam, aptuveni 1,8 km garumā. Darbu veicējs ļoti operatīvi paveica visus plānotos darbus, tādejādi sakopjot un arī palielinot upju straujteču un citu vērtīgo biotopu teritorijas.

Mēmeles upes gultnes atjaunošanas pasākumus gar krastu un gultnes tīrīšanas darbu uzraudzību projekta ietvaros nodrošina Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība, valdes priekšsēdētājs Valērijs Gabrāns, kurš skaidro: „Upes aizaugums, kas gadu no gada progresē, pārņem lielu daļu no ūdens virsmas. Zemienes upes, arī Mēmele, lielā mērā pakļautas pastiprinātas veģetācijas iedarbībai, tā aizaug. Paralēli cēloņu apzināšanai un ierobežošanai, ko neapšaubāmi izraisa intensīvā lauksaimniecība, nepieciešama arī cīņa ar sekām. Barības vielas, kas reiz ir nokļuvušas ūdenī, tur arī paliek un turpina apriti. Veids, kādā var panākt vēlamo rezultātu ir zināms un aprobēts. Izpļaujot un nopļauto izvācot no ūdensteces, iespējams mazināt ūdeņu eitrofikācijas sekas. Biomasa, kas satur augšanai nepieciešamos barības vielas, tiek izvākta no aprites un ar to tiek mazināts upes aizaugums gan šinī veģetācijas periodā, gan nākamajos. Iesākto darbu ir jāturpina nākamgad. Tikai tā mērķtiecīgi un neatlaidīgi strādājot, var panākt, ka upes ekosistēma netiek tik strauji degradēta. Līdzīgi, kā pļaušanas un ravēšanas darbi uztur pienācīgā kondīcijā mūsu vagas un dobes dārzos, arī upes ekosistēmas kvalitatīvas var iegūt un uzturēt tīrot un pļaujot. Cilvēka pārveidotā vidē vairs nav iespējams paļauties tikai uz dabas procesiem. Lielāku efektu, protams, dod upes gultnes tīrīšanas darbi. Taču šajā upes posmā, uz iedarbību jūtīgā upes ekosistēma, ar dolomīta sēkļiem un dabas daudzveidībai nozīmīgiem biotopiem, kas iekļaujas ES nozīmes Natura2000 teritorijās, pieprasa arī delikātu apiešanos.”

 

Mēmeles upes aizauguma pļaušanas darbi īstenoti projekta „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka „Bauska” teritorijā” ietvaros. Projekta turpinājumā plānoti darbi Mēmeles upes labajā krastā no Mēmeles tilta līdz Dambja ielas laukumam, kur no apauguma tiks sakopta Mēmeles upes gultne un krasta līnija.

 

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansē Bauskas novada pašvaldība.

 

Vairāk par projektu: ŠEIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilze Munda,
projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas