Ceturtdiena, 28. Oktobris, 2021. Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sports


Bauskas novada pašvaldības iestāde "Sporta centrs "Mēmele"

Adrese: Uzvaras iela 10A, Bauskas, Bauskas novads, LV - 3901

Reģ.nr. 90000033814
SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X
Konts LV98UNLA0050019344476

Mājas lapa: http://www.sportsbauska.lv/

E-pasts: sports.memele@bauska.lv

Sporta centra „Mēmele" nolikums 

Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru (grozīti 30.11.2017.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Sporta centrs “Mēmele”” PRIVĀTUMA POLITIKA

KONTAKTI: 

Direktore Līga Rimševica +37127731960

Sporta darba organizators Inga Ūbele +37125949709

Saimniecības pārzinis Rimants Velmunskis +37129110955

 1. Brunavas pagasta sporta pasākumu organizatore Dace Kalniņa +371 27065182
 2. Ceraukste pagasta sporta pasākumu organizators Artūrs Dulbe +371 26727678
 3. Codes pagasta sporta pasākumu organizators Jānis Rotbergs +371 20172794
 4. Dāviņu pagasta sporta pasākumu organizators Kristaps Ronis +371 23008204
 5. Gailīšu pagasta sporta pasākumu vadītājs Modris Indriksons +371 27528227
 6. Mežotnes pagasta sporta pasākumu organizators Guntis Mašinskis +371 29905485
 7. Mežotnes pagasta Garozas ciema sporta pasākumu vadītājs Gvido Kalnmalis +371 29410517
 8. Īslīces pagasta sporta pasākumu vadītājs Silga Ose +371 26715084
 9. Vecsaules pagasta sporta pasākumu vadītājs Jānis Skrējāns +371 26586656

Ar 2010.gada 1.martu izveidota Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome šādā sastāvā:

 • Līga RIMŠEVICA – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktore;
 • Biruta GRANTIŅA– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore;
 • Aivars SOLZEMNIEKS - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis, vieglatlētikas treneris;
 • Modris INDRIKSONS– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” sporta darba organizators;
 • Guntis MAŠINSKIS- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” sporta darba organizators;
 • Andis MASKALIS - novada veterānu futbola komandas pārstāvis;
 • Artūrs DULBE - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" sabiedrisko attiecību speciālists  un sporta pasākumu organizators Ceraukstes pagastā;
 • Inga ŪBELE- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta darba organizators.

Sporta lietu sabiedriskās padomes nolikums.

 

Normatīvie akti

Sporta centra "Mēmele" sporta bāzu izmantošana, maksas pakalpojumi


Noteikumi "Kārtība, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam"

Pielikumi


Nolikums „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos"

Pielikumi


Nolikums "Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru"


BJSS dalības maksa sporta pasākumos individuālajos un komandas sporta veidos vieskomandām


"Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem"


BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA
 
Moto: „Sports ir visā pasaulē atzīts līdzeklis audzināt sportistos un caur viņiem visā tautā drosmi, spēku, apķērību, dzelzs gribu, izturību un neatlaidību, un visu to disciplinētā formā, stiprinot godprātību, taisnīgumu, pienākuma apziņu pret tautu un valsti.”
 
Kontakti:
Direktore Biruta Grantiņa, 26563158
Tālrunis: 639 22852
Mob. tālrunis: 25609835
Fakss: 639 24129
 
Adrese:
Pilskalna iela 26, Bauska, LV-3901
Reģ. Nr.: 90000033176
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV80UNLA0029700130314