Piektdiena, 15. Novembris, 2019. Leopolds, Unda, Undīne
Sazinies ar mums 80003939

Sports


Bauskas novada pašvaldības iestāde "Sporta centrs "Mēmele"

Adrese: Uzvaras iela 10A, Bauskas, Bauskas novads, LV - 3901

Reģ.nr. 90000033814
SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X
Konts LV98UNLA0050019344476

Mājas lapa: http://www.sportsbauska.lv/

E-pasts: sports.memele@bauska.lv

Sporta centra „Mēmele" nolikums 

Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru (grozīti 30.11.2017.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Sporta centrs “Mēmele”” PRIVĀTUMA POLITIKA

KONTAKTI: 

Direktore Līga Rimševica +37127731960

Sporta darba organizatore Inga Ūbele +37125949709

Saimniecības pārzinis Rimants Velmunskis +37129110955

 1. Brunavas pagasta sporta pasākumu organizatore Dace Kalniņa +37127065182
 2. Ceraukste pagasta sporta pasākumu organizators Artūrs Dulbe +37126727678
 3. Codes pagasta sporta pasākumu organizators Jānis Rotbergs +37120172794
 4. Gailīšu pagasta sporta pasākumu vadītājs Kaspars Priedols +37126342953
 5. Mežotnes pagasta sporta pasākumu organizators Guntis Mašinskis +37129905485
 6. Mežotnes pagasta Garozas ciema sporta pasākumu vadītājs Gvido Kalnmalis +37129410517
 7. Īslīces pagasta sporta pasākumu vadītājs Silga Ose +37126715084
 8. Vecsaules pagasta sporta pasākumu vadītājs Jānis Skrējāns +37126586656

Ar 2010.gada 1.martu izveidota Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome šādā sastāvā:

 • Līga RIMŠEVICA – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktore;
 • Biruta GRANTIŅA– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore;
 • Aivars SOLZEMNIEKS - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis, vieglatlētikas treneris;
 • Modris INDRIKSONS– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” sporta darba organizators;
 • Guntis MAŠINSKIS- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” sporta darba organizators;
 • Andis MASKALIS - novada veterānu futbola komandas pārstāvis;
 • Raimonds ŽABOVS - Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors, sporta skolotājs; 
 • Artūrs DULBE - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" sabiedrisko attiecību speciālists  un sporta pasākumu organizators Ceraukstes pagastā;
 • Inga ŪBELE- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” galvenā speciāliste sporta darbā.

Sporta lietu sabiedriskās padomes nolikums.

 

Normatīvie akti

Sporta centra "Mēmele" sporta bāzu izmantošana, maksas pakalpojumi


Noteikumi "Kārtība, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam"

Pielikumi


Nolikums „Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos"

Pielikumi


Nolikums "Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru"


BJSS dalības maksa sporta pasākumos individuālajos un komandas sporta veidos vieskomandām


"Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem"