Pirmdiena, 30. Marts, 2020. Ilgmārs, Nanija
Sazinies ar mums 63922238

Notiek ielāde ...

AKTUĀLI


2019.gada aktualitātes


2018.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2020.gada aktualitātes


 

26.03.2020.

Sociālo pakalpojumu saņemšana un nodrošināšana
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek arī ārkārtas situācijā


Kopš 2019. gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklajības ministrija sadarbība ar 10 Latvijas pašvaldībām t.sk. ar Bauskas novada pašvaldību, izmantojot Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros vitāli svarīgo pakalpojumu nodrošināšana turpinās, izvērtējot katru gadījumu individuāli un ievērojot drošības prasības. Tomēr, sociālie darbinieki norāda, ka nereti paši cilvēki nevēlas turpināt saņemt atsevišķus pakalpojumus, jo baidās apmeklēt speciālistu un izvēlas palikt mājās.

Bauskas novada pašvaldībā ir pārtraukts Dienas aprūpes centra pakalpojums un atbalsta grupu nodarbības, pārējie SBS pakalpojumi tiek nodrošināti vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju.

Cilvēku vēlme šajā gadījumā tiek respektēta. Jāņem vērā, ka esošajos apstākļos cilvēkiem ir paaugstināts risks izjust trauksmi un no tās izrietošās sekas. Pat, ja cilvēks nevēlas saņemt nevienu pakalpojumu klātienē, iespējama saziņa un konsultēšanās ar savu sociālo darbinieku attālināti. Atbalsta sniegšanu, t.sk attālināti, nodrošina arī atbalsta personas pakalpojuma ietvaros. Atbalsta personas pakalpojumā šāda prakse tika pielietota vēl pirms ārkārtējās situācijas valstī, jo dažkārt tas ir visefektīvākais atbalsta sniegšanas veids. Paredzams, ka ārkārtējās situācijas laikā, šāda atbalsta sniegšanas forma kļūs izplatītāka arī citiem pakalpojumiem.

Iesaistītajām pusēm jābūt gatavām meklēt inovatīvus risinājumus, arī tādus, kādi vēl nav darīti. Galvenais, lai visas iesaistītās puses justos droši un cilvēki saņemtu nepieciešamo atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti sekot aktuālākajām izmaiņām un prasībām. Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija sociālo pakalpojumu jomā.

 

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks


23.03.2020.

Sociālā dienesta informācija klientiem valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 infekcijas sakarā un atbilstoši Labklājības ministrijas (LM) vadlīnijām Bauskas novada Sociālais dienests piemērojies darbam jaunajos apstākļos, domājot par klientu un arī darbinieku veselību.

Klientu apkalpošana notiek attālināti. Tas nozīmē, ka klienti savus iesniegumus par sociālo palīdzību var iesniegt mutiski, sazinoties pa tālruni ar sociālajiem darbiniekiem pēc dzīvesvietas,  pa e pastu vai elektroniski parakstītus. Atbilstoši LM vadlīnijām, esošajiem klientiem trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss tiek automātiski pagarināts līdz 2020. gada 31.maijam. Pie Sociālā dienesta ēkas un pagastu pārvaldēs ir iespēja ielikt dokumentus pastkastītē pie durvīm, dokumenti tiks apstrādāti. Skaidras naudas pabalstu izmaksa nenotiek. Izvērtējot katru gadījumu individuāli, ja tāda nepieciešamība rastos, tiks pieņemts arī individuāls lēmums.

Līdz ārkārtas situācijas beigām nestrādās Higiēnas centrs un Dienas aprūpes centrs. Darbinieki atrodas atvaļinājumos.

Pārējie sociālie darbinieki strādā savās darba vietās un ar viņiem ir iespēja sazināties telefoniski un norunāt individuālu tikšanās formātu, ja nepieciešams. Ģimenes, kurām ir nepietiekoši materiālie resursi, kā arī zemas sociālās prasmes, tiek konsultētas pa telefonu, lai informētu par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu. Kopā ar Bāriņtiesu tiek turēta rūpe par bērniem, kuru ģimenes atbilst riska ģimeņu statusam un kurās līdz šim nav  nodrošinātas bērnu pamatvajadzības.

Vientuļos, vecos cilvēkus, kuriem piešķirts aprūpes mājās pakalpojums līdz šim un arī turpmāk aprūpē Latvijas Sarkanais krusts, kas piegādā arī pārtiku. Tāpat LSK turpina izsniegt pārtikas un citu preču pakas trūcīgajām, maznodrošinātajām un krīzes situācijā nonākušām personām, pēc attiecīgas izziņas uzrādīšanas vai sazinoties ar Sociālo dienestu par izziņas termiņa pagarināšanu.

Turpinās dokumentu noformēšana aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai institūcijās klientiem, kuriem tas ir ārkārtēji nepieciešams. Tā kā aprūpes iestādēs spēkā ir  karantīnas noteikumi, pakalpojuma nodrošināšana ir ierobežota.

Sociālais dienests aicina sabiedrību, radiniekus un kaimiņus parūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Par tiem, kuriem nav neviena cita, lūdzam informēt Sociālo dienestu. Atgādinām, ka par bērniem, to izglītību un ēdināšanu vispirms atbild vecāki!

Sociālā dienesta vadītāja
Dina Romanovska


20.03.2020.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam. 
Lasīt vairāk ŠEIT.

 


20.03.2020.

Labklājības ministrija informē iedzīvotājus par pārtikas u.c. preču iegādi internetā ar piegādi dzīves vietā.

Barbora.lv 
Barbora šorīt ir izsūtījusi klientiem ziņu, ka ir izstrādāts bezkontakta piegādes algoritms - pārtikas paka tiek atstāta pie durvīm un klientam tiek piezvanīts un pateikts, ka paka piegādāta (šis ir Maxima veikala apkalpotājs). Karti var redzēt ieejot mājas lapā.

Rimi.lv 
Piegāde ir plašākā teritorijā, nekā Barborai, taču joprojām nosegta tikai Rīga un tās tuvums. Karti var redzēt ieejot mājas lapā.

top.lv
Veikals „top" ir paplašinājis piegādes zonas, piedāvājot preču piegādi arī Bauskas novadā. Minimālā pasūtījuma summa ir 20.00 eiro. Piegāde pilsētas robežās 2.00 eiro, ārpus pilsētas 0.50 eiro par katru km.
Tālrunis pasūtījumiem: 28075757, e-pasts: marksmenstop@inbox.lv

Nuko.lv 
Šis interneta veikals nosedz visu Latviju, bezmaksas piegāde iespējama, ja pasūtījuma summa pārsniedz 48.84 eur.

ŠEIT ir pieejams vairāku interneta veikalu apkopojums