Ceturtdiena, 17. Janvāris, 2019. Dravis, Tenis
Sazinies ar mums 80003939

AKTUĀLI


2017.gada aktualitātes


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2018.gada aktualitātes


05.04.2018.

Jaunumi pārtikas paku saņemšanā no 1.aprīļa

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumu līmeni līdz 188 euro mēnesī būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Šādu palīdzības kārtību nosaka februārī valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Bauskas novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, ja ienākumu līmenis nepārsniedz 150 euro mēnesī uz vienu personu un atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem – 325 euro mēnesī. Tas nozīmē, ka mūsu novadā ar ienākumu līmeni līdz 188 euro pārtikas pakas varēs saņemt daļa atsevišķi dzīvojošu pensionāru un pārējās personas  ar ienākumu līmeni līdz 150 euro.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš. Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas izpilddirektore Sandra Pumpuriņa komentē, ka šo normu Bauskā nebūs iespējams pilnībā nodrošināt, jo biedrībai nav tik lielu telpu, kur uzglabāt pakas lielā apjomā.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem ( ieskaitot). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus, kā arī higiēnas preču komplektus maziem bērniem no 0 līdz 24 mēnešiem.

Bauskas novada Sociālā dienesta

vadītāja vietniece, Mag.sc.soc. Ina Krūmiņa


15.03.2018.

Valsts noteiktie atvieglojumi un atbalsts pensijas vecuma personām 2018.gadā (Skatīt ŠEIT!)


06.03.2018.

Labākas ārstēšanās iespējas HIV pacientiem: ārstēšanu sāk ātrāk

Šogad ir notikušas pozitīvas izmaiņas HIV pacientu ārstēšanā – ir paaugstināts CD4 šūnu skaits, no kura var uzsākt valsts apmaksātu terapiju, un šobrīd tās ir 500 CD4 šūnas. Līdz šā gada sākumam valsts apmaksāta ārstēšana tika nodrošināta tikai tiem pacientiem, kuriem CD4 šūnu skaits bija 350 un zemāks, kā rezultātā daudziem terapiju nācās gaidīt pat vairākus gadus.

HIV pacientiem zāles pilnībā apmaksā valsts. Nacionālais veselības dienests, kas ir atbildīgs par valsts kompensējamo zāļu sarakstu, ir paziņojis, ka “šogad īpaša uzmanība tiek veltīta infekcijas slimību ārstēšanai, tā mazinot infekcijas izplatīšanās risku sabiedrībā, un pacientiem ar HIV/AIDS infekciju ārstēšana tiek uzsākta jau no 500 imūnšūnu līmeņa sasniegšanas, kā arī paredzētas zāles oportūnistisko infekciju ārstēšanai.”

Latvijas Infektoloģijas centrs, kas nodrošina HIV pacientu ārstēšanu, jau ir sācis strādāt atbilstoši jaunajiem nosacījumiem, un jau vairākiem pacientiem, kam vēl pērn ārstēšana nepienācās, jau ir uzsākta terapija.

“Mēs aicinām visus HIV pacientus, kas līdz šim nav varējuši saņemt terapiju šūnu skaita ierobežojuma dēļ, izmantot valsts sniegto iespēju un uzsākt ārstēšanos. Pacientiem ir jāvēršas Latvijas Infektoloģijas centrā, lai veiktu analīzes, noskaidrotu pašreizējo veselības stāvokli un, ja nepieciešams, sāktu lietot zāles,” informē Inga Ažiņa, RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra Infektoloģijas poliklīnikas vadītāja, sertificēta infektoloģijas un dermatoveneroloģijas ārste.

Ārstēts HIV pacients infekciju tālāk neizplata, jo, regulāri lietojot zāles, kļūst neinfekciozs. Vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veikt testu. Latvijā eksprestesti 17 HIV profilakses punktos ir pieejami bez maksas un anonīmi: https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/hiv-profilakses-punkti

Līdz šā gada sākumam Latvija un Lietuva bija vienīgās valstis Eiropas Savienībā, kuras HIV pacientu ārstēšanu nesāka uzreiz pēc infekcijas atklāšanas. Pērn Latvijā tika izstrādāts HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam, kā arī piešķirti nepieciešamie papildu līdzekļi 2018. gada valsts budžetā 4,2 miljonu eiro apmērā.

Uz 2018. gada 1. janvāri Latvijā kopumā bija reģistrēti 7343 HIV pozitīvi cilvēki, no tiem dzīvi – 5487, taču Pasaules Veselības organizācijas aplēses liecina, ka patiesais inficēto skaits Latvijā varētu būt vismaz divas reizes lielāks, tātad – ap 10 tūkstošiem. Ārstēšanu saņem tikai ap 38% no HIV inficētām personām. Turklāt Latvijā turpinās apjomīgs jauno HIV gadījumu skaita pieaugums, un 2016. gadā Latvija ieņēma 1. vietu ES pēc jauno HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem (18,5 gadījumi pret 5,9 gadījumiem vidēji ES un EEZ valstīs).

Latvijā 2017. gadā kopumā no jauna konstatēts 371 jauns HIV gadījums, kas ir par 6 gadījumiem vairāk nekā 2016. gadā. Nedaudz palielinājies arī jauno AIDS gadījumu skaits, taču par vissatraucošāko tendenci speciālisti uzskata datu trūkumu par HIV infekcijas izplatības ceļiem –  135 gadījumos jeb 36% konstatēto HIV gadījumu nav zināms inficēšanās ceļš.

No noskaidrotajiem inficēšanās ceļiem augstākais rādītājs ir heteroseksuālo kontaktu ceļā iegūta HIV infekcija (131 gadījums), seko intravenozo narkotiku lietošana (78 gadījumi), homoseksuāli kontakti (24 gadījumi). Pozitīvi, ka samazinājusies HIV infekcijas nodošana no mātes bērnam – 3 gadījumi 2017. gadā pret 6 gadījumiem 2016. gadā. Dati precīzi apliecina nozares speciālistu brīdinājumu – HIV pacientu “portrets” ir mainījies, tie vairs nepārstāv ierobežotas sabiedrības grupas, bet var būt jebkurš.

Arī 2017. gadā saglabājusies iepriekšējā sieviešu un vīriešu proporcija jauno HIV pacientu vidū – sievietes ir 35% no jaunajiem HIV pacientiem. Sadalījumā pa reģioniem HIV jomā joprojām dominē Rīga un Pierīga – te kopumā konstatēti 275 HIV gadījumi jeb 74% no kopējā skaita. Kurzemē pērn par HIV diagnozi uzzinājuši 37 cilvēki, Zemgalē – 26, Latgalē – 22, Vidzemē – 11.

Sagatavots pēc "Eurocom Worldwide" pārstāves Latvijā Baibas Melnaces informācijas

Bauskas novadā ir reģistrēti 21 HIV nesātājs, 2 miruši, 2017. gadā atklāti 4 jauni HIV inficēšanās gadījumi.

Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece 
darbam ar personām  ar atkarību problēmām Tatjana Kalniņa


05.02.2018.

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, sadarbībā ar Bauskas novadu, uzsāk jaunu projektu:

Sociālā atbalsta pasākumi Bauskas novada esošajām un potenciālajām

audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Aicinām Bauskas novadā dzīvojošās esošās un potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus uz sadarbību!

Potenciālajām audžuģimenēm tiks dota iespēja izvērtēt savas iespējas uzņemt ģimenē bērnus. Sadarbībā ar Bauskas pašvaldības Bāriņtiesu būs iespēja izvērtēt un, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saņemt audžuģimenes vai aizbildņa statusu.

Ar projekta mērķa grupu – audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem, strādās starpprofesionāļu komanda, kā arī divi mācību programmas “AIRI vecākiem” treneri. Šīs apmācību programmas būs bez maksas. Šā gada pavasarī tiks organizētas divas “AIRI vecākiem” apmācību grupas.

Ģimenes tiks motivētas nākotnē kļūt arī par specializētajām audžuģimenēm.

Š.g.15.februārī plkst.17.00 aicinām esošās un potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus uz informatīvu pasākumu neformālā gaisotnē, kuras laikā būs iespēja iepazīties ar projektā pieejamajiem pakalpojumiem, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī uzzināt par iespēju apgūt “AIRI vecākiem” apmācības programmu. Tikšanās notiks Īslīces SOS bērnu ciemata telpās. Pasākumam aicinām pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 26353121. L.Lapsa


26.01.2018.

Jaunumi trūcīgas ģimenes (personas) statusa noformēšanā

No 2018.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Grozījumi attiecas gan uz dokumentiem, ienākumiem, īpašumiem un citiem kritērijiem, kas jāizvērtē, lai ģimene (persona) var pretendēt uz trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

Ienākumus un materiālo situāciju izvērtē ģimenei, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai. Likuma izpratnē pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība.

Ģimenei, kurā ir vairākas pilngadīgas personas, parakstot iesniegumu par statusa piešķiršanu, ir jāpilnvaro viens ģimenes loceklis, veikt nepieciešamās darbības. Pilnvarojums var būt rakstisks vai mutiski izteikts sociālajam darbiniekam, kurš to noformē rakstiski. Ja pilnvarojuma nav, deklarācija ir jāparaksta visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem.

Mainījusies arī deklarācijas forma, tā ir daudz detalizētāka nekā iepriekš, bet to aizpilda sociālais darbinieks programmā pēc klienta iesniegtajiem dokumentiem un informācijas. Klients ar parakstu uz deklarācijas apstiprina, ka sniedzis patiesas ziņas.

Personām, kuras ir darba attiecībās, obligāti jāiesniedz darba devēja izziņa par izmaksāto darba algu pēdējos trīs pilnos mēnešos, visām personām, kurām ir bankas konti, jāiesniedz izdrukas no visiem kontiem par augstākminēto periodu, savukārt saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ko paši apstiprina.

Grozījumi noteikumos paredz, ka ģimenei vai personai, kas pretendē uz trūcīgo statusu, drīkst piederēt līdz 5 ha zeme un viens mehāniskais transporta līdzeklis. Atšķirībā no iepriekšējās redakcijas, personai var piederēt vērtspapīri, bet ienākumi no to realizācijas vai kapitāla pieauguma ir jādeklarē. Tāpat uz statusu var pretendēt persona, kurai pieder uzņēmums, bet pēdējo 12 mēnešu laikā nav gūti ienākumi un nav pieteikta maksātnespēja.

Ja kāda persona mājsaimniecībā uzdāvina savu īpašumu, 6 mēnešus šī mājsaimniecība nevar iegūt trūcīgo statusu.

Ģimenei vai personai var būt uzkrājums vai konta atlikums 128.06 euro apmērā, ko neieskaita ienākumos. Summa ir vienāda gan ģimenei, kurā ir vairākas personas, gan atsevišķi dzīvojošai personai.

Ir noteikti ienākumi, kuri jādeklarē 12 mēnešu periodā, piem., ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, tiešie maksājumi lauksaimniekiem vai atbalsts lauku saimniecībai, kompensācijas uz tiesas vai iestādes lēmuma pamata, kompensācijas kriminālprocesā cietušai personai u.c., kas nav regulāri ienākumi.

Papildus jau iepriekš noteiktajam, ir nodefinēti ienākumi, kurus neņem vērā, izvērtējot atbilstību trūcīgo statusam. Tie ir no juridiskas personas saņemts dāvinājums, atlīdzība par asins vai asins komponentu nodošanu, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim, ja persona var pierādīt, ka nauda tiešām izmantota šim mērķim, ātrā kredīta aizdevums, ko ģimene vai persona izmantojusi krīzes situācijas risināšanai, bet tad ir jāpierāda, ka krīze bijusi. Likums krīzi definē, kā situāciju, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Ienākumu līmenis uz vienu personu mēnesī nav mainījies. Tas ir 128.06 euro.

Toties līdz 53 euro mēnesī ir palielināts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) (līdz šim bija 49.80 euro). Jāatgādina, ka šī pabalsta apmērs ir starpība, kas veidojas no klienta paša ienākumiem un pašvaldībās piemaksātās summas, kura kopā nepārsniedz 53 euro mēnesī. Pilnu GMI pabalstu var saņemt tikai personas, kurā pašām nav nekādu ienākumu. Pārējos gadījumos GMI pabalsta apmērs ir mazāks, vai, pie ienākumiem, kas pārsniedz 53 euro mēnesī, vispār nepienākas.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece                          Ina Krūmiņa

Mag.sc.soc.


23.01.2018

Māmiņas mācās sociāli emocionālās prasmes

Dāvāt savu smaidu, laiku, pozitīvo enerģiju un prasmes ir pats vērtīgākais, ko varam dot citiem – gan lieliem, gan maziem. Sestdien, 20.janvārī 8 Bauskas novada mammas un 2 bērni piedalījās izzinošā pasākumā, kuru organizēja nodibinājums “palidzesim.lv”. Pasākums notika Rīgā, Valdemāra ielā 118. Mums, Bauskas novada Sociālā dienesta speciālistiem  ir milzīgs prieks, ka ar nodibinājumu “palidzesim.lv”  ir izveidojusies sadarbība, nu jau trīs gadu garumā. Mammām bija prieks - pāris stundas veltīt tikai sev un sarunām ar sociāli emocionālo prasmju treneri Mairu Dzeni, tikmēr bērniem -  notika radošas un sportiskas nodarbes kopā ar WorldVentures Foundation brīvprātīgajiem.

Paldies, ka mums ir draugi un brīvprātīgie ar plašu sirdi, jauki bērni un viņu mammas, kurus varam iepriecināt, izglītot un motivēt.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Arta Manuša


22.01.2018.

Ziņas audžuģimenēm

Ministru kabinets izdarījis grozījumus “Audžuģimeņu noteikumos”. Grozījumi nosaka, ka pabalsts bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru vienam bērnam, t.i. 215 bērnam vecumā līdz 7 gadiem vai 258 euro bērnam vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Pabalsts bērna uzturam noteikts līdzīgi minimālajiem uzturlīdzekļiem, kādus ik mēnesi ir pienākums vecākam nodrošināt katram bērnam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa atbilstoši MK noteikumiem par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Līdz ar to pabalstam bērna uzturam nosakāms divkāršais (abiem vecākiem kopā jānodrošina uzturlīdzekļi dubultā apmērā) valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs atkarībā no bērna vecuma.

Jaunais pabalsta apmērs piemērojams no 2018.gada 1.janvāra. Tas nozīmē, ka Sociālā dienesta darbinieki veikuši pārrēķinu un janvārī audžuģimenes, kurās ar Bauskas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni no Bauskas novada, līdzšinējo 170 euro vietā saņems   pabalstus palielinātajā apmērā..

Informācijai - bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai. Šobrīd 10 bērni no Bauskas novada. ievietoti 7 audžuģimenēs.

Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Mag.sc.soc.                                                                                         Ina Krūmiņa


12.01.2017.

Hokeja spēlē palīdz tikt pie gāzes plīts

Sociālā dienesta ilggadējais sadarbības partneris “Palīdzēsim.lv” piedāvāja iespēju apmeklēt hokeja spēli arēnā “Rīga”, kas šoreiz tika organizēta ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Palīdzēsim.lv  bija sarūpējis pārsteigumu kādai no mūsu ģimenēm -  jaunu gāzes plīti. No dalībnieku saraksta sacensībām tika izlozēta Valijas Žukauskas ģimene no Bauskas novada un vēl viena ģimene no cita novada. Spēles pārtraukumā abas ģimenes tika uzaicinātas uz hokeja laukuma ledus iesist ripu vārtos, lai noskaidrotu, kur izvēlētajiem ģimenes pārstāvjiem bija jāieraida ripa vārtos, lai noskaidrotu vienīgo pretendentu. Cīņa bija spraiga, Žukausku ģimenei palīdzēja ģimenes draugs, tā palīdzot ģimenei tikt pie laimesta. Gāzes plītis saņēma abas ģimenes, jo bija pārsteiguma moments no kompānijas “Latvijas gāze”, kas apbalvoja abas izvēlētās ģimenes.

Paldies Bauskas novada transporta nodaļai par atsaucību, steidzamā kārtā rast iespēju apmeklēt hokeja spēli.

Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Zane Kuka


10.01.2018

22.decembra pēcpusdienā Bauskas Sociālā dienesta zālē uz pirmssvētku pasākumu bija pulcējušās Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Bauskas projekta ģimenes. Uz pasākumu bija ieradušies 53 lieli un mazi priecāties gribētāji. Kā jau iepriekšējā gadā, ar jauku koncertu pasākumu kuplināja Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi. Pasākuma dalībnieku uzmanību saistīja dažādi mūzikas instrumenti, tai skaitā vijoles, saksofons un pat vairāki akordeoni. Īpaši gaidīts bija Ziemassvētku vecītis, kurš bija atnesis vairākas kastes ar dāvanām, ko piepildījuši rūķīši no Vācijas un ziedot.lv. Neizpalika kopīgas rotaļas un dziesmas, kā arī saldumu tūtas, ko bērniem bija sarūpējusi biedrība Latvijas SOS.

Paldies Sociālā dienesta vadībai par iespēju Bauskas novada ģimenēm ar bērniem pulcēties šajā jaukajā pasākumā Ziemassvētku noskaņās un izbaudīt prieku, kopā esot!

 

Projekta vadītāja                                                                                 Irēna Kalniņa


05.01.2017.

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
/Zenta Mauriņa/

3. janvārī noslēdzās apmācības pusaudžu vecākiem  Gailīšu pagastā  ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Vecākiem bija iespēja mācīties, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem pusaudžiem. Programma ietver 10 tēmas:

  • Ievads CAP programmā.
  • Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
  • Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
  • Veselīgs dzīvesveids.
  • Pusaudžu seksualitāte.
  • Pusaudžu sociālās prasmes.
  • Emociju pašregulācija.
  • Disciplinēšana.
  • Dzīves prasmes.
  • Rūpes par sevi.

Grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas darbojoties grupās un pildot mājas uzdevumus.

Priecē, divas pusaudžu mammas apmeklēja visas nodarbības, labs piemērs saviem pusaudžiem, jo mācāmies no darbiem nevis no vārdiem.

Pateicos visām dalībniecēm par atklātību un vēlmi mācīties, apgūtās zināšanas “iedzīvot’’ savās ģimenēs, par izpildītajiem mājas darbiem (dažreiz arī neizpildītajiem darbiem).

PALDIES  ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” visas grupas vārdā Gailīšu pagasta pārvaldei, pārvaldes vadītājam Aleksandram Gurkovskim un pārvaldes sociālajām darbiniecēm Ivetai un Olgai par telpām un sarūpēto cienastu, lai mūsu darbs būtu ērts.

Grupas vadītāja, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  D. Bužeriņa


Jaunā gadā, Jaunā gadā,
Šodien, rīt un parīt.
Viss, kas labs bij vecā gadā,
Lai ir jaunā arī...

05.01.2018.

Ir atnācis jaunais gads. Šis ir tas brīdis, kad arī mums gribas atskatīties uz iepriekšējā gadā paveiktajiem darbiem...

Rudens pusē Gailīšu pagasta pārvaldes telpās  notika divas dažādas grupu nodarbības, kuras vadīja speciālisti no SOS ģimeņu atbalsta centra. Pirmās grupas ,,Ceļvedis audzinot pusaudzi”, kuru vadīja sociālā darbiniece D. Bužeriņa. Grupai bija iespēja uzzināt par pusaudžu un vecāku tiesībām un pienākumiem, veselīgu komunikāciju, veselīgu dzīvesveidu, pusaudžu seksualitāti, sociālajām prasmēm.  Kā atzina grupas dalībnieces, nodarbības bija ļoti interesantas, katrā nodarbībā varēja uzzināt daudz jauna un  dalīties savā pieredzē par dažādām situācijām , iejusties skolēna lomā, jo uz katru nākamo tikšanās reizi bija jāpilda mājas darbi.

Otrajā atbalsta grupā  nodarbības ir paredzētas sievietēm, kuras vēlas kādas pārmaiņas dzīvē, atrast jaunu mērķi, celt savu pašvērtējumu vai vienkārši komunicēt un savstarpējās sarunās mainīties pieredzē. Nodarbības vada psiholoģe Ē. Pulkstene un tās turpināsies līdz februāra beigām. Lai atbalsta grupas darbu  dažādotu, sociālās darbinieces I. Ozola un O. Pavloviča piedāvāja grupu darba otrajā daļā radošas aktivitātes. Novembra vidū notika pirmā radošā nodarbība, par godu Latvijas valsts svētkiem, kur tika darinātas latviskās piespraudes. Par tradīciju jau kļuvusi adventes vainagu darināšana, tos darina jau trešo gadu kādas grupas ietvaros. Decembra vidū bija interesanta nodarbība, uz kuru bijām uzaicinājušas Gailīšu pagasta kultūras centra darbinieci Līvu Kalniņu, kura mums iemācīja, kā pagatavot skaistas apsveikuma kartiņas uz Ziemassvētkiem, izmantojot dažādus instrumentus un speciālas preses. Dalībnieces ar aizrautību iesaistījās darināšanas procesā un bija gandarītas  par iznākumu.

28.decembrī Gailīšu pagasta bibliotekāre I.Pētersone bija sagādājusi svētku noskaņu dalībniecēm, tika deklamētas dzejas rindas, vēlējumi, kā arī mazie aktieri veltīja Ziemassvētku dejas.

Gailīšu pagasta Pāces bibliotēkas telpās, sociālās darbinieces vienmēr ir gaidītas, jo seniores ir ļoti aktīvas un vienmēr vēlas apgūt ko jaunu. Šobrīd seniores pašas sapulcējas, savstarpēji komunicē un sociālās darbinieces piedāvā radošās aktivitātes. Sākot no marta plānots, ka notiks atbalsta grupas nodarbības, kuras vadīs Ē.Pulkstene un seniores šo brīdi ļoti gaida.

Uzmundrinājumus un laba vēlējumus esam saņēmuši krietni daudz, tagad tikai tas viss ir jārealizē. Viss sākas ar ideju, ar ieceri, ar sapni un labu domu. Un viss labais, ja tam tic, vienmēr materializējas. Lai šis gads Jums visiem ir bagāts ar panākumiem, pienākumiem, ienākumiem un iznākumiem!

Sociālās darbinieces Gailīšu pagastā Olga Pavloviča un Iveta Ozola