Sestdiena, 23. Marts, 2019. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

AKTUĀLI


2018.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2019.gada aktualitātes


Jauns projekts Sociālajā dienestā

Bauskas novada Sociālajā dienestā 18.februārī notika tikšanās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO  valdes priekšsēdētāju Guntu Anču. Tikšanās ietvaros notika vienošanās par dalību Sabiedrības integrācijas fonda projektā “Motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” Zemgales reģionā.

Projekta ietvaros organizācija SUSTENTO uzsāk pārmaiņu veicināšanas programmu vairākām sociālās atstumtības grupām Zemgales reģionā. SUSTENTO uzsāk apzināt sociālajai atstumtībai pakļautus cilvēkus Bauskas novadā, kuri vēlētos savā dzīvē pārmaiņas, proti, individuālu atbalstu, lai atrastu vai mainītu darbu un palīdzētu mainīt viņu līdzšinējo situāciju. Projekta mērķa grupa ir cilvēki, kas ir vai jūtas diskriminēti vecuma dēļ (no 50 līdz 64 gadu vecumam). Ar katru cilvēku 6 mēnešus strādās pārmaiņu aģents, kurš katru situāciju izvērtēs individuāli, meklēs risinājumus un sniegs atbalstu. Būs iespēja saņemt arī psihologa, karjeras konsultanta un jurista pakalpojumus.

Sociālie darbinieki pašlaik apzina potenciālo mērķa grupu. Projekta aktivitātes notiks Sociālā dienesta telpās. Projekts sāksies 2019.gada martā.

Dina Romanovska,
Sociālā dienesta vadītāja 


Radošās aktivitātes Gailīšu pagastā

Katru gadu Gailīšu pagastā notiek sieviešu un Pācē senioru atbalsta grupas nodarbības, ko vada psiholoģe Ērika Pulkstene. Atbalsta grupas dalībniecēm, sociālās darbinieces I. Ozola un O. Pavloviča vada radošās nodarbības. Radošās nodarbības sniedz iespēju kopīgi darboties, apgūt jaunas prasmes, stiprināt atbalsta grupas kolektīvo garu, iepazīt vienai otru vairāk. Jau šajā gadā ir bijušas nodarbības ,,Ziepju vārīšanā’’, ,,Sapņu ķērāju’’ gatavošanā. Vēl līdz pavasarim jāpaspēj pāris nodarbības - stikla pagleznošana un dāvanu kārbiņu gatavošana. Nodarbību dalībnieces atzīst, ka viņām patīk sanākt kopā, pilnveidot sevi, savstarpēji komunicēt un uzzināt jaunu informāciju. To arī novērojušas sociālās darbinieces - kad nodarbības jau beigušās, dalībnieces vēl nesteidzas uz mājām, bet labprāt vēl uzkavējas un patērzē pie kafijas tases.

 

Pagājušā gadā, pirmo reizi rudens brīvlaika nedēļā, sadarbībā ar Pāces bibliotekāri I. Rācināju notika arī radošo nodarbību pēcpusdiena dažāda vecuma skolēniem. Tur tika darinātas skaistas pudeles, veidotas sauso ziedu kompozīcijas, darinātas kļavu lapu rozītes un dekupētas sveces. Nodarbības bija ļoti apmeklētas, darbiņi bija paveikti glīti un pašiem skolēniem par to bija prieks. Nākotnē  ceram vēl uz kādu kopīgu radošo aktivitāti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās darbinieces Gailīšu pagasta pārvaldē


13.02.2019.

Jaunumi Sociālajā dienestā personu ienākumu izvērtēšanā

No 2019.gada 1.janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā (pēc 2019.gada 1.janvāra) pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim).

Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Ņemot vērā, ka tie ir regulāri ienākumi 12 mēnešu garumā, Sociālajā dienestā tie tiks ņemti vērā ienākumos, novērtējot personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un attiecīgi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanā.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, 
Ina Krūmiņa
Mg.sc.soc.


13.02.2019.

Pārtikas pakas var saņemt personas ar ienākumu līmeni līdz 242 euro mēnesī

 

No 2019.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi 2014. gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.727  “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi.

No 2019.gada janvāra Fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Bauskas novadā maznodrošināto personu ienākumu līmenis ir noteikts 188 euro un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem 325 euro. Tas nozīmē, ka daļa pensionāru, kuriem ienākumi ir līdz 242 euro, jāaktualizē sava maznodrošinātās personas izziņa Sociālajā dienestā, lai tajā tiktu iestrādāta atzīme par  tiesībām saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas.

Turklāt, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Bauskas novadā Fonda atbalsta pakas izsniedz Latvijas sarkanā Krusta Bauskas komiteja Dārza ielā 12b, Bauskā.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, 
Ina Krūmiņa
Mg.sc.soc.