Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada Bāriņtiesa


Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

e-pasts: barintiesa@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Ārpus Bāriņtiesas darba laika un brīvdienās, aicinām neatliekamajos jautājumos, kas saistīti ar bērnu interešu aizsardzību, sazināties ar Bauskas pašvaldības policiju pa tālr. 20278188 vai Valsts policiju pa tālr. 110.

Noderīgi:

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Edīte Ķerģe - Karika Bāriņtiesas priekšsēdētāja 63923915
29342047
edite.karika@bauska.lv
Evita Caune Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 29397043 evita.caune@bauska.lv
Aija Stabule Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 20220669 aija.stabule@bauska.lv
Anita Ozola Lietvede 63923915,
63922123
anita.ozola@bauska.lv
Aija Ridere Lietvede 63923915,
63922123
aija.ridere@bauska.lv
Ilona Eiduka  Sēžu sekretārs - arhivārs  63960527 ilona.eiduka@bauska.lv
Biruta Vītoliņa Sēžu Sekretārs - arhivārs  25686652 biruta.vitolina@bauska.lv
Līga Ceplīte Sēžu Sekretārs - arhivārs 63922123 liga.ceplite@bauska.lv

Bāriņtiesas locekļi:

 • Līga Briede
 • Aija Rudzīte
 • Evija Strazdiņa
 • Māra Igaune
 • Anita Kuķalka
 • Aija Stabule
 • Uldis Dzidrums
 • Ieva Mediņa
 • Daina Pelne
 • Vita Pole
 • Edvīns Balodis
 • Sanda Trautmane
 • Artis Lakačauskis

Bāriņtiesas kontaktinformācija pieņemšanas laiki:

Bauskas novada bāriņtiesa, Uzvaras ielā 6, Bauska

Edīte Ķerģe - Karika

Kontakttālrunis: 63923915, tālr. 29342047

e-pasts: edite.karika@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-18.00
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Līga Briede

Kontakttālrunis: 25450789

e-pasts: liga.briede@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-18.00
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Aija Rudzīte 

Kontakttālrunis: 25709877

e-pasts: aija.rudzite@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00.-12.00. un 13.00.18.00
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Mežotnes pagasta nodaļa:

Evija Strazdiņa

Kontakttālrunis: 25706293

e-pasts: evija.strazdina@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Codes pagasta nodaļa:

Evija Strazdiņa

Kontakttālrunis: 25706293

e-pasts: evija.strazdina@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Brunavas pagasta nodaļa:

Māra Igaune

Kontakttālrunis: 28628691

e-pasts: mara.igaune@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00 - 16.00

Dāviņu pagasta nodaļa:

Anita Kuķalka

Kontakttālrunis: 25411380

e-pasts: anita.kukalka@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Ceraukstes pagasta nodaļa:

Aija Stabule 

Kontakttālrunis: 20220669

e-pasts: aija.stabule@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Īslīces pagasta nodaļa:

Aija Stabule 

Kontakttālrunis: 20220669

e-pasts: aija.stabule@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Gailīšu pagasta nodaļa:

Māra Igaune

Kontakttālrunis: 28628691

e-pasts: mara.igaune@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Vecsaules pagasta nodaļa:

Anita Kuķalka

Kontakttālrunis: 25411380

e-pasts: anita.kukalka@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Iecavas apvienības pārvalde, Skolas iela 4-40, Iecava

Sanda Trautmane

Kontakttālrunis: 26324469

e-pasts: sanda.trautmane@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9:00-12:00 un 13:00-18:00
trešdienās 9:00-12:00 un 13:00-16:00

Uldis Dzidrums

Kontakttālrunis: 26806758

e-pasts: uldis.dzidrums@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9:00-12:00 un 13:00-18:00
trešdienās 9:00-12:00 un 13:00-16:00

Artis Lakačauskis

Kontakttālrunis: 27875053

e-pasts: artis.lakacauskis@bauska.lv.

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9:00-12:00 un 13:00-18:00
trešdienās 9:00-12:00 un 13:00-16:00

Biruta Vītoliņa

Kontakttālrunis: 25686652

e-pasts: biruta.vitolina@bauska.lv

 
Vecumnieku pagasta apvienība, Rīgas iela 29A, Vecumnieki

Evita Caune

Kontakttālrunis: 29397043

e-pasts: evita.caune@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
otrdienās 10.00-12.00 un 13.00-14.00

Daina Pelne 

Kontakttālrunis: 63960527, 26408340

e-pasts: daina.pelne@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 10.00-12.00 un 13.00-14.00 

Ieva Mediņa

Kontakttālrunis: 26262016, 63960527

e-pasts: ieva.medina@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 10.00-12.00 un 13.00-14.00

 

Ilona Eiduka 

Kontakttālrunis: 63960527

e-pasts: ilona.eiduka@bauska.lv

 
Stelpes pagasta nodaļa, "Stelpes pagasta nams", Stelpe

Ieva Mediņa

Kontakttālrunis: 26262016, 63920597

e-pasts: ieva.medina@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
otrdienās 9.00-12.00

Bārbeles pagasta nodaļa, Bauskas iela 2, Bārbele

Daina Pelne

Kontakttālrunis: 63976906, 26408340

e-pasts: daina.pelne@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9.00-12.00

Skaistkalnes pagasta nodaļa, Skolas iela 1, Skaistkalne

Vita Pole

Kontakttālrunis: 63933323, 26139358

e-pasts: vita.pole@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9.00-12.00

Valles pagasta nodaļa, "Dzirnas", Valle

Ieva Mediņa

Kontakttālrunis: 65152855, 26262016

e-pasts: ieva.medina@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 9.00-12.00

 

 

Kurmenes pagasta nodaļa, "Pagastmāja", Kurmene

Vita Pole

Kontakttālrunis: 65152731, 26139358

e-pasts: vita.pole@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
trešdienās 9.00-12.00

Rundāles apvienības pārvalde, "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle

Edvīns Balodis

Kontakttālrunis: 63962242, 26597960

e-pasts: edvins.balodis@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās 13.00-18.00

Svitenes pagasta nodaļa, "Gaismas", Svitene

Edvīns Balodis

Kontakttālrunis: 26597960

e-pasts: edvins.balodis@bauska.lv

 

Pieņemšanas laiks:
pēc nepieciešamības un iedzīvotāju pieprasījuma, iepriekš piesakoties

 

Viesturu pagasta nodaļa, Bērsteles iela 4, Bērstele

Edvīns Balodis

Kontakttālrunis: 63962242, 26597960

e-pasts: edvins.balodis@bauska.lv

Pieņemšanas laiks:
pēc nepieciešamības un iedzīvotāju pieprasījuma, iepriekš piesakoties

 

Atgādinām, ka Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka: „Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.”


Bāriņtiesa savā darbības teritorijā (Bauskas novada pagastos) veic šādus uzdevumus:

 • Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Bauskas novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz EUR 8537;
 • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Bauskas novadā);
 • Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Sagatavo dokumentu projektus.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā 
Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38;
 • par darījuma apliecināšanu – EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18,50;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34,15;
 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 4,27;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0,43 par katru lappusi;
 • par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7,11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4,27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4,27 par katru lappusi.

Bāriņtiesas pārskats par darbību 2020.gadā.

Bāriņtiesas pārskats par darbību 2019.gadā.