Svētdiena, 24. Janvāris, 2021. Eglons, Krišs, Ksenija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada Bāriņtiesa


Izmaiņas iedzīvotāju pieņemšanas kārtībā

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Bauskas novada bāriņtiesa no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti, t.i., elektroniskā saziņā un pa tālruni.

 

Bāriņtiesas locekļi pagastu teritorijās apmeklētājus līdz 2021.gada 11.janvārim klātienē nepieņems.

 

Bāriņtiesa sniegs palīdzību savā ierastajā kārtībā  bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura vērsīsies pēc palīdzības.

 

Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar Bāriņtiesas speciālistiem par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Tikšanās klātienē tiek organizētas, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu laiku. Personai ierodoties bāriņtiesā uz konsultāciju klātienē, ir jāizmanto sejas maska.

 

Bāriņtiesa no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim neveiks notariālos apliecinājumus. Aicinām iedzīvotājus izmantot zvērinātas notāres Zentas Reliņas, prakses vieta Uzvaras ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā, tālrunis 63923741, un zvērinātas notāres Aijas Biezās, prakses vieta Dārza ielā 14A, Bauskā, Bauskas novadā, tālrunis 63923429, pakalpojumus.

 

Bāriņtiesa lūdz iedzīvotājus izvērtēt savu veselības stāvokli un nedoties uz Bāriņtiesu, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!


Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska
e-pasts: barintiesa@bauska.lv

Ārpus Bāriņtiesas darba laika un brīvdienās, aicinām neatliekamajos jautājumos, kas saistīti ar bērnu interešu aizsardzību, sazināties ar Bauskas pašvaldības policiju pa tālr. 20278188 vai Valsts policiju pa tālr. 110.

 • Bauskas novada Bāriņtiesa nolikums: ŠEIT 
 • Par Adopciju: ŠEIT 
 • Kā kļūt par audžuģimeni: ŠEIT 
 • Par aizbildnību: ŠEIT
 • Bērna nodošanas citas personas aprūpē Latvijā: ŠEIT
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Edīte Ķerģe - Karika Bāriņtiesas priekšsēdētāja 63923915
29342047
edite.karika@bauska.lv
Līga Briede Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece 25450789 liga.briede@bauska.lv
Anita Miļūna Sekretāre 63922123 anita.miluna@bauska.lv

Bāriņtiesas locekļi:

 • Māra Igaune
 • Anita Kuķalka
 • Aija Stabule
 • Evija Strazdiņa
 • Aija Rudzīte   

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki:

Bauskas novada bāriņtiesas telpās Uzvaras ielā 6, Bauskā:

Edīte Ķerģe - Karika

Kontakttālrunis: 63923915, tālr. 29342047

E - pasts: edite.karika@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-18.00

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Līga Briede

Kontakttālrunis: 25450789

E - pasts: liga.briede@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-18.00

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Aija Rudzīte 

Kontakttālrunis: 25709877

E - pasts: aija.rudzite@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

ceturtdienās 09.00.-12.00. un 13.00.16.00

Mežotnes pagasta pārvaldē:

Evija Strazdiņa

Kontakttālrunis: 25706293

E - pasts: evija.strazdina@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

ceturtdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Codes pagasta pārvaldē:

Evija Strazdiņa

Kontakttālrunis: 25706293

E - pasts: evija.strazdina@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Brunavas pagasta pārvaldē:

Māra Igaune

Kontakttālrunis: 28628691

E - pasts: mara.igaune@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00 - 16.00

Dāviņu pagasta pārvaldē:

Anita Kuķalka

Kontakttālrunis: 25411380

E - pasts: anita.kukalka@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Ceraukstes pagasta pārvaldē:

Aija Stabule 

Mob.tālr. 20220669

E - pasts: aija.stabule@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Īslīces pagasta pārvaldē:

Aija Stabule 

Kontakttālrunis: 63946401; mob.tālr. 20220669

E - pasts: aija.stabule@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Gailīšu pagasta pārvaldē:

Māra Igaune

Kontakttālrunis: 28628691

E - pasts: mara.igaune@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

ceturtdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Vecsaules pagasta pārvaldē:

Anita Kuķalka

Kontakttālrunis: 25411380

E - pasts: anita.kukalka@bauska.lv

Ārkārtējās situācijas laikā klienti klātienē netiek pieņemti

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Atgādinām, ka Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka: „Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.”


Bāriņtiesa savā darbības teritorijā (Bauskas novada pagastos) veic šādus uzdevumus:

 • Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Bauskas novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz EUR 8537;
 • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Bauskas novadā);
 • Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Sagatavo dokumentu projektus.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā 
Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38;
 • par darījuma apliecināšanu – EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18,50;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34,15;
 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 4,27;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0,43 par katru lappusi;
 • par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7,11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4,27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4,27 par katru lappusi.

 


Bāriņtiesas pārskats par darbību 2019.gadā