Sestdiena, 25. Jūnijs, 2022. Maiga, Milija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nevalstiskās organizācijas


Biedrība „Meistars Gothards”

Krasta iela 17, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Tālrunis: +37129406649
              +37129503383
e-pasts: gothardsmeistars@gmail.com

Mērķis:  

 • Bauskas pilsētas un rajona mākslas dzīves aktivizēšana.
 • Sabiedrības intereses un izpratnes paaugstināšana par glezniecību, Bauskas vecpilsētas un Bauskas rajona kultūras mantojumu un ainaviskajām vērtībām.
 • Mākslinieku radošās sadarbības un izaugsmes veicināšana, mākslas plenēru organizēšana, izstāžu, lekciju un semināru organizēšana, radošo darbnīcu, mākslas studiju organizēšana un vadīšana.

Biedrība „Meistars Gothards” dibināta 2009.gadā, 2013.gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas darbības jomās.


 Bauskas suņu saimnieku klubs

Mēs esam...

Biedrība jeb bezpeļņas organizācija ar nosaukumu "Bauskas suņu saimnieku klubs", kas dibināta 2015.gada maijā ar mērķi apvienot Bauskas novada suņu turētājus un audzētājus, lai kopīgi pilnveidotu savas zināšanas suņu labturības jautājumos, risinātu aktuālus jautājumus, uzlabotu Bauskas novada pilsētvidi un vienkārši jauki pavadītu brīvo laiku domubiedru kompānijā. Neviens no BSSK dalībniekiem nesaņem atalgojumu, viss notiek brīvprātīgi.

Dibinātāji...

Vetārste Līga Truntika

Jorkšīras terjera saimniece Diāna Kraukle-Pīpiņa

Mūsu devīze...

"BSSK par izglītotiem saimniekiem un laimīgiem suņiem!".

Mēs vēlamies... 

paveikt daudz labu darbu mūsu Bauskas novada iedzīvotāju un to uzticamo suņu labā. BSSK padomā ir dažādi lielāki un mazāki projekti, kas sniegs prieku un labumu ne tikai suņu saimniekiem un to mīluļiem, bet arī dažādām sociālajām grupām (bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem ļaudīm u.c.), kā arī sabiedrībai kopumā.

Mums nepieciešams...

atbalsts, ko var sniegt ikviens entuziasts un mūsu ideju atbalstītājs. Lai paveiktu iecerēto un piepildītu BSSK vīzijas noderēs jebkas! Mūs var atbalstīt kļūstot par Biedrības biedru, veicot ziedojumu kādam no izsludinātajiem projektiem, daloties ar idejām, ierosinājumiem vai noderīgiem kontaktiem.

Pagaidām par mūsu jaunumiem, projektiem, semināriem u.c. lietām var uzzināt www.draugiem.lv/bssk/  vai rakstot uz e-pastu: info.bssk@gmail.com


Ceraukstes pagasta attīstības biedrības ,,Rudenāji”

Centra iela 16-14, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901.

Tālrunis: 22831571

Mērķis

 • Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Ceraukstes pagastā, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.
 • Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana, tai skaitā slimību profilakse, veselības veicināšana, sporta attīstība Ceraukstes pagasta iedzīvotāju vidū.
 • Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, tai skaitā pensionāru, sociālās labklājības celšana.
 • Iedzīvotāju aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanai un interešu apmierināšanai, izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos.
 • Dažādu pasākumu organizēšana un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedrības dzīvē un tai nozīmīgos procesos.
 • Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.
 • Veidot dažāda mēroga sadarbību ar citām organizācijām (valsts, pašvaldību, sabiedriskām, saimnieciskām organizācijām, komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem) piesaistīt ziedojumus un citus materiālos un finansu resursus biedrības darbības nodrošināšanai.

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ir sociāla labdarības organizācija.

Kopš 1997.gada Bauskas novada Īslīces pagastā darbojas Īslīces SOS Bērnu ciemats. Tajā nu jau 14 SOS audžuģimenēs savas mājas, mīlestību, drošību un atbalstu raduši vairāk nekā 60 bez vecāku gādības palikuši bērni. Īslīces SOS bērnu ciemata adrese: Imantas 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901, kontakttelefoni: 63960371; 28380460, e-pasts - islice@sosbca.lv; direktors Gatis Matulēvičs.

Bauskā un tās apkārtnē Asociācija īsteno arī dažādus projektus ģimenēm ar bērniem. Asociācijas sadarbība ar Bauskas pašvaldību novadā dzīvojošo ģimeņu ar bērniem atbalstam aizsākās 2006.gadā ar „Ģimeņu stiprināšanas projektu”. 2011.-2012.gadā īstenots projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” (Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums), kura uzsāktās aktivitātes radušas turpinājumu kā Asociācijas 2011. – 2015.gadā finansēts „SOS izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā”.

2014.gadā izveidots Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, kura mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus bioloģiskajām ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā, lai tās pašas spētu rūpēties par saviem bērniem un nerastos nepieciešamība bērnu izņemšanai no ģimenes. Šobrīd Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, sadarbojoties ar Bauskas novada pašvaldības Sociālo dienestu, turpina īstenot jau iepriekš minēto „Ģimeņu stiprināšanas projektu” un kopā ar Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centru 2013.-2015.gadā īsteno Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansētu projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”. Sīkāka informācija Asociācijas mājas lapā https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/citi-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ un pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Citi projekti” http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/projekti/citi/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba .

Esam ļoti pateicīgi par ziedotāju sniegto atbalstu – arī par ziedotajiem apģērbiem, apaviem, saimniecības lietām, kas nonāk pie ģimenēm, kam tas ļoti nepieciešams! 

Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrā ģimenes ar bērniem ar Bauskas Sociālā dienesta nosūtījumu bez maksas var saņemt sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, ģimenes asistenta, psihologa palīdzību, jurista konsultācijas; tiek organizētas grupu nodarbības, pasākumi, kā arī nometnes bērniem un ģimenēm skolas brīvlaikos. Daļa no minētajiem pakalpojumiem notiek arī novada pagastos, ģimenes asistentu un sociālā rehabilitētāja pakalpojumi tiek nodrošināti ģimenes dzīvesvietā, atsevišķos gadījumos varam segt sabiedriskā transporta biļešu izmaksas nokļūšanai uz konsultācijām vai grupu nodarbībām.

Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs atrodas Bauskas novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās Rūpniecības ielā 7 (2.stāvā), Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901. Kontaktinformācija: Centra vadītāja Irēna Kalniņa, telefons 26542514, e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv.

Sīkāka informācija par biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” darbību - mājas lapā https://www.sosbernuciemati.lv.


Biedrība „Kalna svētību kopiena"

Brukna, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, LV-3936, Latvija 

Tel. +371 2641 1090, 
E-pasts: bruknasmuiza@inbox.lv; bruknaskopiena@gmail.com 

http://www.bruknaskopiena.lv/


"Kalna svētību kopiena" ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. 

Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Daba, gadalaiku maiņa, gada lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par 18.-19.gs. Bruknas muižas atjaunošanu un uzturēšanu ir sevis attīrīšanās un iespēja atgriezties pie Dieva.


Kopiena sākusi savu darbību jau 1999.gadā, kā nevalstiska organizācija reģistrēta 2001.gadā.


Kopienas dibinātajs un garīgais tēvs ir priesteris Andrejs Mediņš. Kopienas darbības struktūra ir izveidota pēc narkomānu kopienas “Senacolo” modeļa, kas atrodas Medžugorjē, Bosnijā-Hercogovinā, bet kopienas garīgā patronese ir Māte Terēza no Kalkutas.


Ikdienas dzīvi kopienā bagātina dažādu organizāciju jauniešu un bērnu kristīgās nometnes vasarās, svētceļojumi, rekolekcijas, mūzikas un deju koncerti Bruknas muižā, Bībeles un drāmas nodarbības, mākslinieku un Pūdnīku skūlas plenēri, Renesanses dārza svētki.

Par iespēju iestāties Kopienā zvana persona, kurai nepieciešama palīdzība pa telefonu 26411090  Kopienas kapelānam Andrejam Mediņam.
 


Biedrība, Jauniešu integrācijas klubs „Strops - 39"

Pļavu iela 8-13, Bauska, LV-3901

Tel. 29670313

E-pasts: biedriba.strops39@gmail.com

 

Mērķis: 

 1. Aktivizēt Bauskas pilsētas, novada pašvaldību, Latvijas valsts un sabiedrības interesi par jauniešu problēmām, to risināšanas iespējām.
 2. Rosināt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā, savu problēmu apzināšanā un savu interešu realizācijā.
 3. Veicināt jauniešu integrācijas procesus sabiedrībā.
 4. Radīt labvēlīgus apstākļus kultūras dzīves veicināšanai.
 5. Piesaistīt finansu līdzekļus izvirzīto mērķu realizēšanai.

Fitnesa klubs „Veselība un sports”

Tālrunis: 29116012
e-pasts: bauskasipasumi@inbox.lv
Ingus Krots


Māmiņu klubs ƒ„Stīga"

Mežgaļu pamatskola, Brunavas pag., Bauskas nov., Latvija

Tālrunis:. +371 26995724

Mērķis: Sociāli un ekonomiski aktivizēt sievietes;veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;veicināt kulturālas un izglītotas sabiedrības attīstību, saglabājot latviskās tradīcijas.


Latvijas Sarkanā krusta Bauskas komiteja

Dārza ielā 12A, Bauska LV-3901. Tālr.: 26802513, 26250020

E-pasts:  lsk.bauska@redcross.lv

              redcrossbauska@ionbox.lv

Darbības jomas

 • Pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem u.c. interesentiem
 • Vecu, vientuļu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpe mājās
 • Veselības istabas pakalpojumi
 • Bezatlīdzības asins donoru piesaiste
 • Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem

Lauku sieviešu klubs „MIKSLIS"

Bauskas novads, Ceraukstes pagasts, "Tautas nams" LV-3908

Mērķis:

 • Veicināt lauku sievietes sabiedrisko dzīvi ieaistoties kultūras pasākumu organizēšanā.
 • Veicināt sievietes pašizglītošanos un aktivizēt lauku sievietes sabiedrisko darbību.

Īslīces sieviešu klubs „Rītausma”

Bauskas novads, Īslīces pagats, Rītausmas. „Kultūras nams" LV-3901

Tālrunis: +371 26519005

Mērķis:

 • Veicināt Īslīces pagasta iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības veicināšanas pasākumu un citu iespēju palielināšanu.
 • Veicināt sievietes pašizglītošanos un aktivizēt lauku sievietes sabiedrisko darbību.
 • Organizēt ģimenes psiholoģiskās gaisotnes veidošanas iespējas.
 • Apzināt un mainīt lauku sievietes sociāli ekonomisko stāvokli.
 • Veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm

Bauskas lauku sieviešu klubs „Apvārsnis”

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29754627


Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība

 Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis:  Rudīte Jaunzeme 29189414


Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība

Uzvaras iela 24, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29189821

 

 


Uzņēmēju klubs „BAUSKA` 97"

"Bērzkalni 1A", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901
Tālrunis: 29426229

 

Mērķis:

 • Veicināt uzņēmējdarbību visās saimnieciskās dzīves jomās;
 • veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu sabiedrisko domu;
 • sniegt vispusīgu atbalstu uzņēmējdarbības projektu sagatavošanā un veicināt gatavo projektu realizāciju;
 • veidojot kopējus projektus ar valsts varas un pārvaldes institūcijām un realizēt tos;
 • veicināt saimnieciskās aktivitātes, uzņēmēju un pašvaldību darbinieku profesionālo iemaņu pilnveidošanu;
 • dibināt lietišķus personīgos kontaktus starp biedriem, veicināt biznesa sakarus un to attīstību, veikt ideju un informācijas apmaiņu starp Biedrības biedriem, kā arī starp biedriem un citiem Latvijas Republikas un ārvalstu uzņēmējiem un to apvienībām;
 • veicināt Biedrības biedru saimnieciskās aktivitātes, savstarpējo kooperāciju un profesionālo iemaņu pilnveidošanu;
 • organizēt Biedrības biedru atpūtu.

Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska” 

Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Tālrunis:  29684195
Mērķis: 
Izmantot fiziskās aktivitātes kā līdzekli, lai sniegtu fizisko un garīgo rehabilitāciju; piedāvāt dažādas sporta aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, tā palīdzot viņiem integrēties sabiedrībā


Jaunatnes futbola klubs „Bauska"

 

Uzvaras iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 26102944

Mērķis:

 • Popularizēt un attīstīt futbola tradīcijas Bauskas pilsēta un novadā;
 • veidot labvēlīgus apstākļus jauno futbolistu sagatavošanai;
 • augstas klases sportistu sagatavošana Latvijas valsts, olimpiskajai un jaunatnes izlasei;
 • organizēt futbola turnīrus, kā arī pašiem tajos piedalīties;
 • futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tienešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
 • futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
 • futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un futbola kā sporta veida un brīvā laika pavadīšanas attīstīšana un pilnveidošana Bauskā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšana;
 • Bauskas pilsētas tēla popularizēšana Latvijā un Eiropā.

Bauskas Ugunsdzēsēju biedrība

Pilskalna iela 13A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 63927673

Mērķis: 

 • Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās;
 • Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā Bauskas rajonā pagastos;
 • Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku novēršanai un biedrības biedru prasmīgai darbībai ugunsgrēkos;
 • Organizēt un dibināt Bauskas pilsētā un rajonu pagastos, uzņēmumos un organizācijās un privātstruktūrās biedrības biedru komandas kopas;
 • Iepazīstināt biedrības biedrus un citus iedzīvotājus ar ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas paņēmieniem, veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību;
 • Uzraudzīt ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, ziņojot pašvaldības iestādēm par ugunsdrošību atbildīgajām personām par atklātiem trūkumiem un ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem.

Biedrība „Kopdaris”

Adrese: E.Kapkalna iela 3-6, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914

Tālrunis: +371 25770585, +371 26259306

e-pasts: kopdaris@inbox.lv

Mērķis:

 • dot savu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā;
 • nodrošināt latviešu literatūras mantojuma pieejamību plašam cilvēku lokam;
 • veicināt sabiedrības integrācijas un izglītošanas procesus;
 • veikt vides labiekārtošanu, ainavu elementu sakopšanu, stādījumu ierīkošanu.

 

Galvenā darbības joma ir tekstu ieskaņošana un mājaslapas www.audio-gramata.lv administrēšana, kurā visiem interesentiem bez maksas ir pieejami latviešu rakstnieku biogrāfiju un nozīmīgāko īsprozas darbu audioieraksti.


Biedrība „Bauskas vecpilsēta"

Plūdoņa iela 40, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 26432887

e-pasts: info@bauskasvecpilseta.lv
www.bauskasvecpilseta.lv

Mērķis:  

 • Veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā; 
 • celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu; 
 • veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā; 
 • popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā;
 • attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

Bauskas Zonta klubs

 

 

 

 

 

Pilskalna iela 40, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29262260

 

Mērķis: 

 • Globālā un lokālā mērogā stiprināt sievietes juridisko, politisko, ekonomisko un profesionālo izaugsmi; 
 • miera uzturēšana un saliedētības veicināšana starp cilvēkiem un nācijām;
 • taisnīguma veicināšana un cilvēktiesību respektēšana; 
 • biedru veidošana darboties augsti ētisku standartu līmenī dažādās nozarēs;
 • kontaktu veidošana starp dažādu profesiju personām un draudzības veicināšana starp biedriem gan nacionālā līmenī.

Biedrība „Bauskai un mūzikai"

Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: Diāna Siliņa +371 29177921

Mērķi:

​Atbalstīt Bauskas Mūzikas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību:
1.1. Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiemiespējas iegūt kvalitatīvu mūzikas profesionālās ievirzes izglītību, radošu izaugsmi un profesionālo attīstību Bauskas Mūzikas skolā.
1.2. Veicināt skolas vides pieejamību bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
1.3. Sadarboties ar Valsts un Starptautiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, ar Bauskas novada pašvaldību, ar Bauskas mūzikas skolas vadību, pasniedzējiem, skolas audzēkņiem un viņu vecākiem, ar bērniem un jauniešiem un citiem interesentiem dažādu ar skolas attīstību saistītu projektu izveidošanā un īstenošanā.
1.4. Atbalstīt nepieciešamo tehnisko līdzekļu, uzskates, mācību metodisko materiālu izveidošanu, mūzikas instrumentu bāzes papildināšanu un atjaunošanu. Sniegt palīdzību (savu iespēju robežās) to ieviešanai Bauskas Mūzikas skolas klasēs, izglītības vides attīstībai un izglītojošā procesa nodrošināšanai.
1.5. Atbalstīt pasniedzēju profesionālās meistarības līmeņa un kompetences paaugstināšanu.
1.6. Piedalīties nometnēs, koncertos un citos pasākumos, praktiski veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanos un pilnveidošanos, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.

Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas:
2.1. Veicināt izglītības procesa attīstību cilvēka dzīves garumā (mūžizglītību), balstot to uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.
2.2. Veicināt jauniešu neformālās izglītības iespējas, brīvprātīgo darbu, iniciatīvas, līdzdalību, vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas un citas programmas.
2.3. Organizēt nometnes, seminārus, apmācības, kā arī citus atbalsta pasākumus.
2.4. Izstrādāt un realizēt projektus.
2.5. Strādāt pie pirmsskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
2.6. Veicināt mūzikas izglītības metožu pielietošanu bērnu, jauniešu un citu interesentu emocionālās un intelektuālās attīstības veidošanā.

Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas:
3.1. Pilnveidot un daudzveidot interešu un citas alternatīvas izglītošanās programmas un modeļus. Piedalīties to izstrādē un realizācijā. Popularizēt tos, veicinot bērnu, jauniešu un citu interesentu līdztiesīgu radošu piedalīšanos.

Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju:
4.1. Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām, lai atklātu, izstrādātu, pilnveidotu un saskaņotu dažādas idejas un u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt sabiedrisko integrāciju.
4.2. Saglabāt un stiprināt latviešu kultūras identitāti, pilnvērtīgi izmantojot mūzikas potenciālu.
4.3. Veicināt pilsonisko attīstību, sabiedrības aktivitāti un pašorganizēšanos, radot iespējas līdzdarboties kultūras dzīvē.
4.4. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības.
4.5. Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, tās respektējot, pieņemot un novērtējot.4.6. Organizēt atbalsta pasākumus, dalībniekiem līdzdarbojoties.


Sporta klubs „Bauskas DARTS”

„Imantas 16", Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29199492

Mērķis:

Šautriņu mešanas un citu sporta veidu attīstības veicināšana un plašāku iedzīvotāju masu iesaistīšana aktīvajā sportā;veselīgas atpūtas organizēšana, fiziski un garīgi dzīvesveida stimulēšana;dažādu veidu un līmeņu sporta sacensību un pasākumu organizēšana.

 


Bauskas Impulss

Pilskalna iela 14, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 22306120

Mērķis: 

Veicināt Bauskas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un sociālo integrāciju, izglītojot iedzīvotājus sabiedrības veselības jautājumos un sniedzot viņiem psiholoģisku un sociālu atbalstu.


Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs „Spēlmaņi”

Dārza iela 15-4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Mērķis:

Darboties, kā atbalsta centrs bez vecāku gādības palikušo bērnu un audžuģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas sociālo prasmju apguvei.


Mednieku klubs ”Bauskas Ozoli”

"Ošiņi", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 28355022

Mērķis:

Uz brīvprātības pamata apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;Medību resursu ilgstošas un neizsīkstošas izmantošanas nodrošināšana.


Bauskas rajona lauku partnerība

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29781969

Mērķis:

Veicināt Bauskas rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Bauskas rajonā, ietverot formālu un nefor

 


Bauskas sākumskolas padome

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 26329779

Mērķis:

 • Īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Bauskas sākumskolas skolēnu mācību procesa uzlabošanai un dažādu ar skolas attīstību saistītu projektu izveidošanā un īstenošanā;
 • Atbalstīt nepieciešamo mācību metodisko, materiāli tehnisko līdzekļu un sporta inventāra bāzes papildināšanu, atjaunošanu un pilnveidošanu;
 • Atbalstīt un attīstīt Bauskas sākumskolas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu;
 • Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību;
 • Veicināt un atbalstīt jaunu mācību programmu, kā arī ārpusklases nodarbību ieviešanu un attīstīšanu;
 • Rūpēties par estētisku un veselībai drošu apstākļu nodrošināšanu skolas audzēkņiem un skolotājiem, labiekārtojot un rekonstruējot skolas telpas;
 • Organizēt un atbalstīt skolas izglītojamo dalību vietēja, valsts un starptautiska mēroga konkursos, olimpiādēs, pieredzes apmaiņas programmās un cita veida pasākumos, tādejādi nesot skolas, pilsētas un valsts vārdu pasaulē;
 • Atbalstīt Skolas pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • Īstenot Sabiedriskā labuma darbību.

Sporta klubs „Bauskas Zemgaļi”

 

"Šautuve", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29425137

Mērķis:

 • Radīt nepieciešamos apstākļus dažādu sporta veidu popularizācijai un attīstībai Latvijā, tajā skaitā visos šaušanas sporta veidos;
 • veicināt Latvijas starptautisko prestižu šaušanas sportā.

Bauskas rajona mednieku kolektīvs „Nīzere”

Upmalas iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 26456712

Mēķis:

 • Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai;
 • apsaimniekojamo medību platību biotehnisko pasākumu veikšana;
 • medību saimniecības labiekārtošana;
 • kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšana

Bauskas invalīdu biedrība

Dārza iela 12B, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 28304306

Mērķis:

Apvienot Bauskas pilsētas un Bauskas rajona invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kuri aprūpē invalīdus, kā arī aprūpējošos tuviniekus (vīrs, sieva, dēls, meita, tēvs, māte, māsa, brālis);veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, celt invalīdu dzīves kvalitāti, apmācību, atpūtu, piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses, kā arī sekmēt invalīdu uzņēmējdarbību, nodarbinātību.


Bauskas  pensionāru apvienība „Brūklenājs"

Rūpniecības iela 7B, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 63926653, 27523606

Mērķis:

 • Piedalīties valsts sociālās politikas veidošanā;
 • Sekmēt pensionāru, vecu vientuļu cilvēku materiālā stāvokļa uzlabošanu, sociālo, medicīnisko un aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • Sniegt praktisku palīdzību Bauskas pilsētas Domes sociālajam dienestam vecu, vientuļu, slimu cilvēku aprūpē.
 • Organizēt pilsētas veco ļaužu sabiedriskos, kultūras, izglītības un atpūtas pasākumus.

Mednieku biedrība „Irši”

"Lauktehnika 17"-71, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-390

Tālrunis: 67546727

Mērķi:

 • Apvienot individuālo mednieku kopīgai medību organizēšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
 • Medību saimniecības labiekārtošana.
 • Kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšana un nodrošināšana

 Bauskas lietuviešu biedrība „Astra”

Pļavu iela 8-10, Bauska, Bauskas nov., LV-390

Tālrunis: 26865048

Mērķis:

Vienot Bauskas rajona lietuviešus kultūras biedrībā, lai lietuviešos uzturētu un saglabātu lietuvību - lietuviešu kultūru, tradīcijas, valodu.


Mednieku klubs „Gaisma”

Plūdoņa iela 40, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 63960302

Mērķi:

Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, apsaimniekojamo medību platību biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai.


Sporta klubs  "Bauskas atlēts"

Stacijas iela 5-6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Mērķis:

Apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kas vēlas praktiski veicināt visu paaudžu, īpaši jauniešu, iesaistīšanos pauerliftinga nodarbībās, to attīstīšanā un pilnveidošanā, sporta pasākumu realizēšanā un ar to saistīto projektu īstenošanā. 


"Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem biedrība "ĀBULIS""

Adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV 3901
Kontakti: ingau67@inbox.lv, mob. 25949709

 

Biedrības valde – Sarmīte Biķerniece, Baiba Rituma, Inga Ūbele

Biedrības mērķi:

 • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem; 
 • Pārstāvēt un aizstāvēt ģimeņu, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tiesības un likumīgās intereses;
 • Veicināt pozitīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, integrāciju, informējot un izglītojot sabiedrību.

Biedrības uzdevumi: 

 • Realizēt sadarbību ar pašvaldību, valsts institūcijām, uzņēmējiem un citām NVO, kas sekmē Biedrības mērķu īstenošanu;
 • Turpināt apzināt ģimenes, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot savstarpēju informācijas apmaiņu un sadarbību;
 • Izzināt ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem problēmas un vajadzības, lai uzlabotu un pilnveidotu jau esošos pakalpojumus un veicinātu jaunu pakalpojumu izveidi;
 • Sniegt informāciju ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, par aktuālajiem jautājumiem medicīnas, juridiskajā un sociālajā jomā;
 • Izstrādāt un realizēt projektus, kas veicinātu ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanos;
 • Izmantot plašsaziņas līdzekļus Biedrības darbības atspoguļošanai un sabiedrības informēšanai par ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, problēmām un to risinājumiem;
 • Veicināt iespējas ģimenēm saņemt psihosociālo atbalstu (atbalsta grupas, izglītojoši pasākumi, nometnes, ekskursijas).