Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nevalstiskās organizācijas


Biedrība “Sadarbības tilts”

Reģistrācijas numurs: 40008111906

Vadītājs (vai kontaktpersona): Irēna Kalniņa

Tālrunis: 29467248

E-pasts: irena.kalnina@inbox.lv

Adrese: "Kalniņi", Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931

Biedrības mērķis: Veicināt vietējo iedzīvotāju sociālo integrāciju, radot iespējas radoši izpausties un papildināt savas zināšanas un prasmes, kā arī veicināt ģimenes vērtību un latvisko kultūras tradīciju kopšanu.


Biedrība "Iecavas hokeja klubs"

Reģistrācijas numurs: 40008204835

Vadītājs (vai kontaktpersona): Dainis Kravals

Tālrunis: 22022053

E-pasts: hkIecava@inbox.lv

Adrese: Zorģi 4-11,Iecavas pagasts, Bauskas novads,LV-3913

Mājaslapa: https://hkiecava.lv/

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/hkiecava

Biedrības mērķis:

Hokeja un citu masu sporta aktivitāšu popularizēšana un attīstība Iecavas pagastā.


Zemgales kinoloģiskais klubs

Reģistrācijas numurs: 40008193832

Vadītājs (vai kontaktpersona): Aija Korņejeva

Tālrunis: 29406355

E-pasts: zemgaleskk@gmail.com

Adrese: "Salmiņi", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Mājaslapa: www.zkk.lv

Biedrības mērķis:

Attīstīt aktīvas atpūtas iespējas gan suņiem, gan cilvēkiem; izglītot sabiedrību dzīvnieku labturības un apmācības jautājumos; veicināt sabiedrības humānu attieksmi pret dzīvniekiem.


R/O Pestīšanas armijas Iecavas korpuss

Reģistrācijas numurs: 90000158170

Vadītājs (vai kontaktpersona): Karīna Kozlovska

Tālrunis: 29568002

E-pasts: karina.kozlovska@pestisanasarmija.lv

Adrese: Rīgas iela 23, Iecava, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/TheSalvationArmyIecavaCorps

Biedrības mērķis:

Sniegt palīdzību cilvēkiem visdažādākajās dzīves grūtībās.


Biedrība "RaDam"

Reģistrācijas numurs: 50008222071

Vadītājs (vai kontaktpersona): Valdes locekle Ginta Zaumane

Tālrunis: 29175271

E-pasts: gintazaumane@gmail.com

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/BiedribaRaDam

Biedrības mērķis:

Aktivizēt sabiedrību mākslas, kultūras, veselīga dzīvesveida, kultūrvēstures un apkārtējās vides jomās; veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; izstrādāt un realizēt projektus, atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.


Tūrisma un orientēšanās sporta klubs “Eko O”

Reģistrācijas numurs: 50008225311

Vadītājs (vai kontaktpersona): Mārtiņš Šteinalts

Tālrunis: 25464261

E-pasts: klubsekoo@gmail.com

Adrese: Bārbele

Mājaslapa: https://ekoo.mozello.lv/

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/toskekoo

Biedrības mērķis:

Piesaistīt un apvienot jaunos un esošos orientieristus no Bauskas novada, kā arī draugus no citām apdzīvotām vietām. Popularizēt un attīstīt orientēšanās sportu Bauskas novadā. Organizējam dažādas sacensības kā lielākai auditorijai, tā arī ģimeņu pasākumus. No aprīļa līdz septembrim organizējam orientēšanās seriālu, katru otrdienas vakaru Bauskas un Ķekavas novadā.


Biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”

Reģistrācijas numurs: 40008262439

Vadītājs (vai kontaktpersona): Solvita Metene

Tālrunis: 29761960

E-pasts: biedribadzivotprieks@inbox.lv

Adrese: “Vimbukalni”, Brunavas pag., Bauskas novads, LV-3907

Biedrības mērķis:

Veicināt Bauskas novada iedzīvotāju veselības uzlabošanu un sociālu pakalpojumu attīstību, kā arī izstrādāt un realizēt projektus atbilstoši Bauskas novada iedzīvotāju vajadzībām.


Biedrība “Mums pieder pasaule”

Reģistrācijas numurs: 40008183872

Vadītājs (vai kontaktpersona): Vita Reinfelde

Tālrunis: 29993163

E-pasts: biedriba_mpp@inbox.lv

Adrese: "Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads

Mājaslapa: www.mumspiederpasaule.com

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/mumspiederpasaule

https://www.instagram.com/mppasaule/

https://www.tiktok.com/@mppasaule

Biedrības mērķis:

Biedrības galvenais darbības virziens ir neformālā izglītība. Biedrības mērķi: veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā; organizēt bērnu un jauniešu sporta pasākumus.


Biedrība "Velo Iecava"

Reģistrācijas numurs: 40008269600

Vadītājs (vai kontaktpersona): Reinis Lapiņš

Tālrunis: 26587330

E-pasts: veloiecava@inbox.lv

Adrese: Iecava, Rīgas iela 41-12

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/veloiecava

Biedrības mērķis:

Popularizēt Iecavas pilsētu un pagastu velo sacensībās un velo pasākumos Latvijā un ārpus tās; popularizēt velo sportu Iecavas pilsētā un pagastā; popularizēt aktīvu dzīvesveidu; iespēju nodrošināšana Biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās; dažādu ar sportu saistītu pasākumu organizēšana.


Nodibinājums "ViedDoma"

Reģistrācijas numurs: 40008306860

Vadītājs (vai kontaktpersona): Kaspars Kalējs

Tālrunis: 28897461

E-pasts: centrsvieddoma@gmail.com

Adrese: "Ķeizari", Codes pagasts, Bauskas novads

Mājaslapa: www.vieddoma.lv

Sociālie mediji:

https://www.facebook.com/vieddoma

https://www.instagram.com/vieddoma/

https://www.tiktok.com/@vieddoma

Biedrības mērķis:

Apvienot Bauskas novada jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos speciālistus, ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.

Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, attīstot jauniešu uzņēmējdarbības, kritiskās domāšanas, medijpratības un citas ikdienas dzīvē nepieciešamās kompetences.

Piedalīties valsts, pašvaldības, starptautiskos, citu nevalstisko organizāciju un iestāžu rīkotajos projektu konkursos, ja projektu konkursa mērķis ir savienojams ar jauniešiem nepieciešamo kompetenču attīstīšanu.

Veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā. Organizēt seminārus, apmācības, individuālas konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķu grupām.

Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū profesionālu datu analīzi, radot kvalitatīvu saturu medijos un sociālo tīklu platformās.


Biedrība “Zemgales Mantojums”

Reģistrācijas numurs: 40008222900

Vadītājs (vai kontaktpersona): Valdes priekšsēdētājs Renārs Manuilovs

Tālrunis: 28663569

E-pasts: zmantojums@gmail.com

Adrese: "Mīlupes", Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905

Sociālie mediji:

https://www.facebook.com/zemgalesmantojums

Biedrības mērķis:

1. Tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana;

2. Tradīciju pārmantošana un paaudžu mijiedarbība;

3. Tradicionālās kultūras un nemateriālās kultūras mantojuma popularizēšana.


Biedrība "Laiks Jauniešiem"

Reģistrācijas numurs: 40008293617

Vadītājs (vai kontaktpersona): Gints Jankovskis

Tālrunis: 28646934

E-pasts: info@laiksjauniesiem.lv

Adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Lauktehnika 14" - 13, LV-3901

Mājaslapa: www.laiksjauniesiem.lv

Sociālie mediji:

https://www.facebook.com/laiksjauniesiem

https://www.instagram.com/laiksjauniesiem/

Biedrības mērķis:

Jauniešu neformālās izglītības veicināšana - apmācības, kursi, semināri, labdarība, brīvprātīgais darbs un cita veida aktivitātes, lai pilnvērtīgi sniegtu atbalstu dažādu sociālo grupu bērniem un jauniešiem, proti, integrēšana sabiedrībā, kā arī pilsoniski sabiedrības aktivitātes celšana.

Mērķis ir rast individuālu pieeju katram bērnam un jaunietim, lai sniegtu būtisku ieguldījumu personīgajā attīstībā. Visas iepriekš minētās aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas.


Biedrība "Jaunatne smaidam"

Reģistrācijas numurs: 40008095508

Vadītājs (vai kontaktpersona): Renārs Manuilovs, izpilddirektors

Tālrunis: 28663569

E-pasts: info@jaunatnesmaidam.lv

Adrese: Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905

Mājaslapa: www.jaunatnesmaidam.lv

Sociālie mediji:

www.facebook.com/youth4smile

www.instagram.com/youth4smile

Biedrības mērķis:

Radīt – dot iespēju vietējās kopienās mācīties, līdzdarboties un pašrealizēties.

Piedzīvot – sniegt pieredzi vietējā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu jauniešu personīgo izaugsmi.

Būt kopā – radīt vidi, kur jauniešiem attīstīt savas kompetences vietējās kopienas izaugsmei.


Mākslas CEPLIS

Reģistrācijas numurs: 40008305545

Vadītājs (vai kontaktpersona): Gita Straustiņa

Tālrunis: 29141042

E-pasts: makslasceplis@gmail.com

Adrese: "Ceplis 7" - 1, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918

Sociālie mediji:

https://www.instagram.com/makslasceplis/

https://www.facebook.com/igomakslasceplis

Biedrības mērķis:

Cepļa kā vietas zīmola popularizēšana valsts un starptautiskā līmenī, kultūrtūrisma attīstība, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana, industriālā mantojuma pētniecība un saglabāšana, Cepļa kultūrtelpas attīstīšana un popularizēšana, profesionālās kultūras pieejamības veicināšana Zemgales reģionā, uzņēmējdarbības vides Ceplī attīstība, aktīva kultūras apmaiņa un kultūras kontaktu tīkla attīstīšana vietējā, Latvijas un starptautiskā mērogā, sabiedrības integrācijas projekti, vides aizsardzības, vides apziņas un vides sakopšanas projekti, vietējās kopienas attīstības un integrācijas projekti, izglītības projekti, sociālā aizsardzība.


Biedrība "Meistars Gothards"

Krasta iela 17, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Tālrunis: +37129406649
              +37129503383
e-pasts: gothardsmeistars@gmail.com

Mērķis:  

 • Bauskas pilsētas un rajona mākslas dzīves aktivizēšana.
 • Sabiedrības intereses un izpratnes paaugstināšana par glezniecību, Bauskas vecpilsētas un Bauskas rajona kultūras mantojumu un ainaviskajām vērtībām.
 • Mākslinieku radošās sadarbības un izaugsmes veicināšana, mākslas plenēru organizēšana, izstāžu, lekciju un semināru organizēšana, radošo darbnīcu, mākslas studiju organizēšana un vadīšana.

Biedrība „Meistars Gothards” dibināta 2009.gadā, 2013.gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas darbības jomās.


Ceraukstes pagasta attīstības biedrības "Rudenāji"

Reģistrācijas numurs: 40008118054

Vadītājs (vai kontaktpersona): Ingrīda Levko

Tālrunis: 22831571

Adrese: Centra iela 16-14, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Ceraukstes pagastā; veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, tai skaitā pensionāru, sociālās labklājības celšana; apkārtējās vides sakārtošanas un saglabāšanas veicināšana.


Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ir sociāla labdarības organizācija.

Kopš 1997.gada Bauskas novada Īslīces pagastā darbojas Īslīces SOS Bērnu ciemats. Tajā nu jau 14 SOS audžuģimenēs savas mājas, mīlestību, drošību un atbalstu raduši vairāk nekā 60 bez vecāku gādības palikuši bērni. Īslīces SOS bērnu ciemata adrese: Imantas 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901, kontakttelefoni: 63960371; 28380460, e-pasts - islice@sosbca.lv; direktors Gatis Matulēvičs.

Bauskā un tās apkārtnē Asociācija īsteno arī dažādus projektus ģimenēm ar bērniem. Asociācijas sadarbība ar Bauskas pašvaldību novadā dzīvojošo ģimeņu ar bērniem atbalstam aizsākās 2006.gadā ar „Ģimeņu stiprināšanas projektu”. 2011.-2012.gadā īstenots projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība” (Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums), kura uzsāktās aktivitātes radušas turpinājumu kā Asociācijas 2011. – 2015.gadā finansēts „SOS izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā”.

2014.gadā izveidots Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, kura mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus bioloģiskajām ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā, lai tās pašas spētu rūpēties par saviem bērniem un nerastos nepieciešamība bērnu izņemšanai no ģimenes. Šobrīd Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, sadarbojoties ar Bauskas novada pašvaldības Sociālo dienestu, turpina īstenot jau iepriekš minēto „Ģimeņu stiprināšanas projektu” un kopā ar Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centru 2013.-2015.gadā īsteno Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansētu projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”. Sīkāka informācija Asociācijas mājas lapā https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/citi-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/ un pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Citi projekti” http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/projekti/citi/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba .

Esam ļoti pateicīgi par ziedotāju sniegto atbalstu – arī par ziedotajiem apģērbiem, apaviem, saimniecības lietām, kas nonāk pie ģimenēm, kam tas ļoti nepieciešams! 

Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrā ģimenes ar bērniem ar Bauskas Sociālā dienesta nosūtījumu bez maksas var saņemt sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, ģimenes asistenta, psihologa palīdzību, jurista konsultācijas; tiek organizētas grupu nodarbības, pasākumi, kā arī nometnes bērniem un ģimenēm skolas brīvlaikos. Daļa no minētajiem pakalpojumiem notiek arī novada pagastos, ģimenes asistentu un sociālā rehabilitētāja pakalpojumi tiek nodrošināti ģimenes dzīvesvietā, atsevišķos gadījumos varam segt sabiedriskā transporta biļešu izmaksas nokļūšanai uz konsultācijām vai grupu nodarbībām.

Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centrs atrodas Bauskas novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās Rūpniecības ielā 7 (2.stāvā), Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901. Kontaktinformācija: Centra vadītāja Irēna Kalniņa, telefons 26542514, e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv.

Sīkāka informācija par biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” darbību - mājas lapā https://www.sosbernuciemati.lv.


Biedrība "'Kalna svētību kopiena"

Brukna, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, LV-3936, Latvija 

Tel. +371 2641 1090, 
E-pasts: bruknasmuiza@inbox.lv; bruknaskopiena@gmail.com 

http://www.bruknaskopiena.lv/

"Kalna svētību kopiena" ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. 

Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Daba, gadalaiku maiņa, gada lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par 18.-19.gs. Bruknas muižas atjaunošanu un uzturēšanu ir sevis attīrīšanās un iespēja atgriezties pie Dieva.


Kopiena sākusi savu darbību jau 1999.gadā, kā nevalstiska organizācija reģistrēta 2001.gadā.


Kopienas dibinātajs un garīgais tēvs ir priesteris Andrejs Mediņš. Kopienas darbības struktūra ir izveidota pēc narkomānu kopienas “Senacolo” modeļa, kas atrodas Medžugorjē, Bosnijā-Hercogovinā, bet kopienas garīgā patronese ir Māte Terēza no Kalkutas.


Ikdienas dzīvi kopienā bagātina dažādu organizāciju jauniešu un bērnu kristīgās nometnes vasarās, svētceļojumi, rekolekcijas, mūzikas un deju koncerti Bruknas muižā, Bībeles un drāmas nodarbības, mākslinieku un Pūdnīku skūlas plenēri, Renesanses dārza svētki.

Par iespēju iestāties Kopienā zvana persona, kurai nepieciešama palīdzība pa telefonu 26411090  Kopienas kapelānam Andrejam Mediņam.


Latvijas Sarkanā krusta Bauskas komiteja

Vadītājs (vai kontaktpersona): Ramona Priede (projektu koordinatore)

Tālrunis: 26786869

E-pasts:  lsk.bauska@redcross.lv

Adrese: Dārza ielā 12B, Bauska LV-3901

Mājaslapa: https://www.redcross.lv

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts/

Biedrības mērķis:

Profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem.


Īslīces sieviešu klubs "Rītausma"

Reģistrācijas numurs: 40008102462

Vadītājs (vai kontaktpersona): Aiga Baltalksne

Tālrunis: 26519005

E-pasts: megana123@inbox.lv

Adrese: Kultūras nams”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Mājaslapa: http://ritausmask.lv

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057164450993

Biedrības mērķis:

Veicināt Īslīces pagasta iedzīvotāju dzīves līmeņa, veselības veicināšanas pasākumu un citu iespēju palielināšanu; veicināt sievietes pašizglītošanos un aktivizēt lauku sievietes sabiedrisko darbību; organizēt ģimenes psiholoģiskās gaisotnes veidošanas iespējas; apzināt un mainīt lauku sievietes sociāli ekonomisko stāvokli; veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm.


Bauskas lauku sieviešu klubs "Apvārsnis"

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29754627


Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008039002

Vadītājs (vai kontaktpersona): Māris Vaitekūns

Tālrunis: 29189821

E-pasts: bmmb@inbox.lv

Adrese: Uzvaras iela 24, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Zivju resursu atjaunošana upju baseinos; licencētas zvejas organizēšana; jauno mednieku apmācība.


Uzņēmēju klubs "BAUSKA` 97"

"Bērzkalni 1A", Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Tālrunis: 29426229

Mērķis:

 • Veicināt uzņēmējdarbību visās saimnieciskās dzīves jomās;
 • veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu sabiedrisko domu;
 • sniegt vispusīgu atbalstu uzņēmējdarbības projektu sagatavošanā un veicināt gatavo projektu realizāciju;
 • veidojot kopējus projektus ar valsts varas un pārvaldes institūcijām un realizēt tos;
 • veicināt saimnieciskās aktivitātes, uzņēmēju un pašvaldību darbinieku profesionālo iemaņu pilnveidošanu;
 • dibināt lietišķus personīgos kontaktus starp biedriem, veicināt biznesa sakarus un to attīstību, veikt ideju un informācijas apmaiņu starp Biedrības biedriem, kā arī starp biedriem un citiem Latvijas Republikas un ārvalstu uzņēmējiem un to apvienībām;
 • veicināt Biedrības biedru saimnieciskās aktivitātes, savstarpējo kooperāciju un profesionālo iemaņu pilnveidošanu;
 • organizēt Biedrības biedru atpūtu.

Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība "Bauska"

Reģistrācijas numurs: 40008083034

Vadītājs (vai kontaktpersona): Jons Gribs

Tālrunis: 29941677

E-pasts: isrb@inbox.lv

Adrese: Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070011865344

Biedrības mērķis:

Izmantot fiziskās aktivitātes kā līdzekli, lai sniegtu fizisko un garīgo rehabilitāciju; piedāvāt dažādas sporta aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, tā palīdzot viņiem integrēties sabiedrībā.


Bauskas Ugunsdzēsēju biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008068321

Tālrunis: 63927673 (birojs)

E-pasts: bauskabub@apollo.lv

Adrese: Pilskalna 13a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Mājaslapa: www.bauskabub.lv

Biedrības mērķis:

Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās; organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā Bauskas novadā; veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku novēršanai un biedrības biedru prasmīgai darbībai ugunsgrēkos; iepazīstināt biedrības biedrus un citus iedzīvotājus ar ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas paņēmieniem, veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.


Biedrība "Kopdaris"

Reģistrācijas numurs: 40008275081

Vadītājs (vai kontaktpersona): Artūrs Naida

Tālrunis: 25770585

E-pasts: kopdaris@inbox.lv

Adrese: Ernesta Kapkalna iela 3 - 5, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914

Mājaslapa: www.audio-gramata.lv

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/audiogramata

Biedrības mērķis:

Dot savu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā; nodrošināt latviešu literatūras mantojuma pieejamību plašam cilvēku lokam; veicināt sabiedrības integrācijas un izglītošanas procesus; veikt vides labiekārtošanu, ainavu elementu sakopšanu, stādījumu ierīkošanu.


Biedrība "Bauskas vecpilsēta"

Reģistrācijas numurs: 40008075408

Vadītājs (vai kontaktpersona): Ieva Bronko-Pastore

Tālrunis: 26432887

E-pasts: info@bauskasvecpilseta.lv

Adrese: Baznīcas iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Mājaslapa: www.bauskasvecpilseta.lv

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/bauskas.vecpilseta

Biedrības mērķis:

Veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā;  celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu; veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā; popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā; attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.


Biedrība "Bauskai un mūzikai"

Reģistrācijas numurs: 40008218464

Vadītājs (vai kontaktpersona): Diāna Siliņa

Tālrunis: 29177921

E-pasts: sk.diana@inbox.lv

Adrese: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Atbalstīt Bauskas Mūzikas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību; atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas; atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas; atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.


Sporta klubs "Bauskas DARTS"

Reģistrācijas numurs: 40008096857

Vadītājs (vai kontaktpersona): Areta Kovaļevska

Tālrunis: 29266673

Adrese: Bērzkalnu iela 77 k-22, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Mājaslapa: http://www.sportsbauska.lv/citi-sporta-veidi/darts/

Biedrības mērķis:

Šautriņu mešanas un citu sporta veidu attīstības veicināšana un plašāku iedzīvotāju masu iesaistīšana aktīvajā sportā; veselīgas atpūtas organizēšana, fiziski un garīgi dzīvesveida stimulēšana; dažādu veidu un līmeņu sporta sacensību un pasākumu organizēšana.


Mednieku klubs ”Bauskas Ozoli”

Reģistrācijas numurs: 40008047141

Vadītājs (vai kontaktpersona): Vilnis Turks

Tālrunis: 28379913

E-pasts: v.turks@lvm.lv

Adrese: Buku iela 4A, Uzvara, Gailīšu pagasts, LV-3931

Biedrības mērķis:

Apvienot individuālos medniekus, lai veiktu biedrībai piederošo un nomāto medību platību kvalitatīvu apsaimniekošanu, kopšanu un apmedīšanu; organizēt medības, popularizēt medību sportu, izkopt un attīstīt medību tradīcijas, ētiku; attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu.


Bauskas rajona lauku partnerība

Reģistrācijas numurs: 40008097439

Vadītājs (vai kontaktpersona): Ieva Jermuša

Tālrunis: 20095189

E-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901

Mājaslapa: http://www.bauskaspartneriba.lv

Sociālie mediji: www.facebook.com/bauskaspartneriba

Biedrības mērķis:

Veicināt Bauskas novada teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.


Bauskas rajona mednieku kolektīvs "Nīzere"

Reģistrācijas numurs: 40008007721

Vadītājs (vai kontaktpersona): Raimonds Ozoliņš

Tālrunis: 26311131

Adrese: Upmalas iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Apvienot individuālos medniekus, makšķerniekus kopīgai medību, makšķerēšanas organizēšanai; apsaimniekojamo medību, makšķerēšanas (Staldata purva ūdns krātuves) platību biotehnisko pasākumu veikšana un saimniecības labiekārtošana; kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšana.


Bauskas invalīdu biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008063127

Vadītājs (vai kontaktpersona): Tamāra Grīnvalde

Tālrunis: 26594561

E-pasts: bauskasib@gmail.com

Adrese: Dārza iela 12B, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Sociālie mediji: https://www.facebook.com/bauskasinvalidu.biedriba

Biedrības mērķis:

Apvienot Bauskas pilsētas un Bauskas novada invalīdus, veselos cilvēkus, kuri aprūpē invalīdus, kā arī aprūpējošos tuviniekus (vīrs, sieva, dēls, meita, tēvs, māte, māsa, brālis); veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, celt invalīdu dzīves kvalitāti, apmācību, atpūtu, piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses; sekmēt invalīdu uzņēmējdarbību, nodarbinātību.


 Bauskas lietuviešu biedrība "Astra"

Reģistrācijas numurs: 40008113131

Vadītājs (vai kontaktpersona): Danute Slavinska

Tālrunis: 26865048

Adrese: Pļavu iela 8-10, Bauska, Bauskas nov., LV-390

Biedrības mērķis:

Vienot Bauskas rajona lietuviešus kultūras biedrībā, lai lietuviešos uzturētu un saglabātu lietuvību - lietuviešu kultūru, tradīcijas, valodu.


Mednieku klubs "Gaisma”

Reģistrācijas numurs: 40008016457

Vadītājs (vai kontaktpersona): Ģirts Baķis

Tālrunis: 29231976

Adrese: Ceriņu iela 2, Gaisma, Bārbeles pag., Bauskas nov., LV-3905

Biedrības mērķis:

Apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām, popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu, izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas, organizēt un veicināt mednieku apmācību, veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem, atbalstīt un veicināt videi draudzīgu tūrismu, atpūtu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.


Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem biedrība "ĀBULIS"

Reģistrācijas numurs: 40008217223

Vadītājs (vai kontaktpersona): Sarmīte Biķerniece, Baiba Rituma, Inga Ūbele

Tālrunis: 25949709

E-pasts: ingau67@inbox.lv

Adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV 3901

Biedrības mērķis:

Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem; pārstāvēt un aizstāvēt ģimeņu, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tiesības un likumīgās intereses; veicināt pozitīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās ir cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, integrāciju, informējot un izglītojot sabiedrību.


Mednieku biedrība "Irši"

Reģistrācijas numurs: 40008011981

Adrese: "Lauktehnika 17" - 71, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai; Medību saimniecības labiekārtošana; Kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšana un nodrošināšana.


Sporta klubs  "Bauskas atlēts"

Reģistrācijas numurs: 40008202497

Adrese: Stacijas iela 5 - 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kas vēlas praktiski veicināt visu paaudžu, īpaši jauniešu, iesaistīšanos pauerliftinga nodarbībās, to attīstīšanā un pilnveidošanā, sporta pasākumu realizēšanā un ar to saistīto projektu īstenošanā.


Bauskas  pensionāru apvienība "Brūklenājs"

Adrese: Rūpniecības iela 7B, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Mērķis:

Piedalīties valsts sociālās politikas veidošanā; sekmēt pensionāru, vecu vientuļu cilvēku materiālā stāvokļa uzlabošanu, sociālo, medicīnisko un aprūpes pakalpojumu pieejamību; sniegt praktisku palīdzību Bauskas novada sociālajam dienestam vecu, vientuļu, slimu cilvēku aprūpē; organizēt pilsētas veco ļaužu sabiedriskos, kultūras, izglītības un atpūtas pasākumus.


Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs "Spēlmaņi"

Reģistrācijas numurs:  40008210422

Adrese: Dārza iela 15 - 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Darboties, kā atbalsta centrs bez vecāku gādības palikušo bērnu un audžuģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas sociālo prasmju apguvei.


Bauskas Impulss

Reģistrācijas numurs: 40008144324

Adrese: Pilskalna iela 14, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Biedrības mērķis:

Veicināt Bauskas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un sociālo integrāciju, izglītojot iedzīvotājus sabiedrības veselības jautājumos un sniedzot viņiem psiholoģisku un sociālu atbalstu.


Māmiņu klubs ƒ"Stīga"

Adrese: Mežgaļu pamatskola, Brunavas pag., Bauskas nov., Latvija

Biedrības mērķis:

Sociāli un ekonomiski aktivizēt sievietes;veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;veicināt kulturālas un izglītotas sabiedrības attīstību, saglabājot latviskās tradīcijas.


Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība

Adrese: Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901