Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Iecavas kultūras nams


Iecavas kultūras nams piedāvā

Kultūras nama ēka celta 1891. gadā kā Miertiesas nams, pēc tam pārgājusi Izglītības un dziedāšanas biedrības apsaimniekošanā ar visām tās aktivitātēm.

Kultūras nams atrodas Iecavas centrā. Lielajā zālē ir 350 vietas, bet mazajā 200 vietas.

Ar pašvaldības un valsts finansējuma atbalstu kultūras nams pēc četrdesmit gadiem (2007.-2009. gadā) ir piedzīvojis renovāciju, nams ir atjaunots no pagraba stāva līdz pat bēniņiem.

Kultūras nams ir atvērts visām paaudzēm un vajadzībām. Dažādām interesēm darbojas 16 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Piedāvājam arī teātra izrādes un koncertus. 

Kultūras nams sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda šādas funkcijas:

Organizē pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs, atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs.

Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību. Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

Kultūras nama funkciju veikšanai novada Dome nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi. Kultūras nama līdzekļus veido: pašvaldības budžeta asignējumi un ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības.

Kultūras namam ir laba sadarbība ar visām novada skolām, citām novada iestādēm, biedrībām.

KULTŪRAS NAMS PIEDĀVĀ TELPAS CITĀM IESTĀDĒM UN ORGANIZĀCIJĀM semināru un konferenču rīkošanai.

IECAVAS ESTRĀDE

Kultūras nama pakļautībā ir arī estrāde, kura atrodas skaistā, savulaik grāfa Pālena stādītajā parkā pie Iecavas upes. Vasarā pasākumi tiek rīkoti estrādē. Šeit notiek lielākie mūzikas un deju festivāli, deju mūzikas albumu prezentācijas.

 

KONTAKTI

e-pasts: kultura@iecava.lv

tālr.: 63941234

mob.: 26666126

ADRESE

Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas nov., LV-3913

FB KONTS:  Iecavas kultūras nams

Darbinieki:

direktore: Alma Spale

tālr.: 26666126

e-pasts: kultura.iecava@gmail.com

mākslinieciskās daļas vadītāja: Laimrota Jaunzeme

tālr.: 29391534

e-pasts: laimrota.iecavaskn@gmail.com

ārējo sakaru koordinators: Eduards Cers

tālr.: 27549881

e-pasts: eduards@cers.lv


AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jezga"

Vadītāja: Solveiga Lineja

Kontakti: 29149940, solveigalineja@inbox.lv

Koncertmeistare: Dace Riekstiņa

Nodarbību laiki: trešdiena 20.00, piektdiena 20.00

Moto: "Mēs esam, kas mēs esam, bet citi, ja vēlas, var citādāki būt!’’

Kolektīvs  dibināts 2021. gadā, kad jauniešu deju kolektīvs ,,Jezga’’ nolēma, ka ir īstais laiks, lai dibinētu jaunu, vecuma pomam atbilstošu kolektīvu.


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Iecava"

Vadītājs: Guntars Jansons

Kontakti: 29512195, vpdkiecava@inbox.lv

Koncertmeistare: Maruta Pitkeciča

Nodarbību laiki: otrdiena 20.00, ceturtdiena 20.00

Moto: "Dzīvo dzīvi dejodams!’’

Kolektīvs dibināts 1984. gadā. Skatēs startē ar pirmajām pakāpēm, piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Izveidojuši draudzīgas saiknes ar daudziem Latvijas VPDK, kā arī ar Lietuvas draugiem. Piedalās kultūras nama rīkotajos pasākumos, veido ikgadējos sadančus Iecavā un brauc ciemos pie draugu kolektīviem.


Senioru deju kolektīvs "Iecavnieks"

Vadītāja: Inga Paškeviča

Kontakti: 29149940, ingapaskevica@inbox.lv

Koncertmeistare: Rūta Maksima

Nodarbību laiki: pirmdiena 19.00

Moto: "Par spīti visam- mēs esam!’’

Kolektīvs dibināts 1978. gadā. Kolektīva kodols ir gadiem viens un tas pats ar pavisam nelielām izmaiņām. Piedalās skatēs un Dziesmu un Deju svētkos. Rīko ikgadējos sadančus Iecavā un brauc ciemos pie draugu kolektīviem, kas gadu gaitā ir kuplā skaitā.

Jauktais koris "Iecava"

Kordiriģents: Linda Matveja

Kontakti: 29444830, vakmatvejs@gmail.com

Kormeistars: Uģis Matvejs

Nosadrbību laiki: otrdiena 19.00

Moto: "Labākais koris Iecavā, kurš vienmēr gatavs jauniem izaicinājumiem’’

Koris dibināts 1978. gadā, kā Putnu fabrikas koris. Ar savu daudzveidīgo repertuāru rīko ikgadējos koru sadziedāšanās koncertus pirms Ziemassvētkiem. Ar pirmajām pakāpēm startē koru skatēs. Piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Aicina pie sevis sadraudzības kolektīvus un labprāt brauc uzstāties pie saviem draugu kolektīviem.

Folkloras kopa "Tarkšķi"

Vadītāja: Kristīne Karele

Kontakti: 26522510, tarkskene@gmail.com

Nodarbību laiki: pirmdiena 16.20, otrdiena 16.00, ceturtdiena 17.30

Moto: "Daudzskaitlīgākā folkloras kopa Zemgalē, kurā dzied, muzicē un danco bērni no 3. dagu vecuma līdz pat sirmiem kungiem un dāmām labākajos gados.’’

Folkloras kopa dibināta 2002. gadā un vienmēr bijusi dalībnieku skaita ziņā lielākais kolektīvs. Nu jau koklektīvs katru gadu saniedz ap +/- 100 dalībnieku. UzskaitIt, kur piedalās ,,Tarkšķi’’ ir praktiski neiespējami. Vienmēr atsaucīgi arī tad, ja viņus aicina latviešu gadskārtas svinēt citos pagastos un novados. Skatē vienmēr iegūsts augstākās pakāpes. Piedalās Dziesmu un Deju svētkos.

Dāmu deju kolektīvs "Kamenes"

Vadītāja: Inese Smilškalne

Kontakti: 29475007, inese1950@inbox.lv

Moto: "Pamatojoties uz fizikas likumiem, kamenes ir par smagu, lai lidotu. iecavas "Kamenes’’ to nezina, viņas lido dejā viegli kā tauriņi’’

Nodarbību laiki: pirmdiena 10.00, trešdiena 10.00

Kolektīvs dibināts 2017. gadā. Skumā Iecavas Dienas centrā sanāca kopā aktīvās seniores, sarunāja vadītāju un sāka dejot. Pēc gada kolektīvs mājas rada Iecavas kultūras namā. Par tradīciju ir iedibināti Pēterdienas danči. Dāmas ir ļoti aktīvas- piedalās visur, kur aicina.

Amatierteātris "Trubadūrs"

Vadītāja: Lilita Gārbena

Kontakti: 29360917, lilitag@inbox.lv

Moto: "Dēvējam sevi par komēdijteātri, jo smiekli padara dzīvi skaistāku’’

Nodarbību laiki: trešdiena 18.15

Teātris dibināts 2019. gadā. Sevi pierādījis ar trīs skaistām, aizrujošam un interesantām izrādēm, kas skatītājus aizrāva no pirmās līdz pēdējai minūtei un zālē skanēja sniekli un aplausi.

Bērnu vokālais ansamblis

Vadītāja: Nijole Berezina

Kontakti: 29159058, nijoleberezina@inbox.lv

Moto: "Ar dziesmu pa dzīvi!"

Nodarbību laiki: ceturtdiena 15.30

Kolektīvs dibināts 2015. gadā. Bērni nāk attīstīt savas dziedāšanas un vokālās prasmes, kā arī mācās skatuves kultūru uzstājoties koncertos.