Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jaunatnes politika


Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017. - 2024.gadam: ŠEIT.


Stratēģijā ir izstrādāti jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2017. - 2024.gadam:

1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā.
2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas;
Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem.
4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos;
Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
7. Jauniešu sociālā drošība
Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā;
Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā;
Atbalsts ģimenēm.
8. Informācijas pieejamība jauniešiem
Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
9. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana
Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā.

Plānotos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katram rīcības virzienam skatīt ŠEIT!

Prezentācija: Jaunatnes politika Bauskas novada pašvaldībā 2017 - 2024