Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jaunatne


Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam: ŠEIT.


Stratēģijā ir izstrādāti jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2017.-2024.gadam:

1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā.
2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas;
Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem.
4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos;
Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
7. Jauniešu sociālā drošība
Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā;
Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā;
Atbalsts ģimenēm.
8. Informācijas pieejamība jauniešiem
Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
9. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana
Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā.

Plānotos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katram rīcības virzienam skatīt ŠEIT!

PREZENTĀCIJA Jaunatnes politika Bauskas novada pašvaldībā 2017-2024


 Bauskas novada Jauniešu dome

Bauskas novads, Bauska, Katoļu iela 3, 2.stāvs, Jauniešu telpa.

Nolikums: ŠEIT

Facebook: jaunatne.bauska un Bauskasnovadajauniesi
Instagram: jaunatnebauska 
 

 

 

Atbildīgā persona:
Jaunatnes lietu speciāliste - Liene Rotberga.
e-pasts: liene.rotberga@bauska.lv
Tālr. 29274437 vai 27630665.


Codes pagasta jaunatne

Bauskas novads, Codes pagasts, Code, Jauniešu domnīca.

Facebook: Codespagastajaunatne
Instagram: codes_pagasta_jaunatne

Atbildīgā persona:
Jaunatnes darbinieks - Kaspars Kalējs.

e-pasts: kasparskalejs123@gmail.com vai codesjauniesi@eurodesk.eu
Tālr. 28897461.

 

 


Brunavas pagasta jaunatne: „Jaunatne RAINĪ”

Bauskas novads, Brunavas pagasts, Grenctāle.

Facebook: JaunatneRAINĪ

Atbildīgā persona:
Jaunatnes darbinieks - Juris Spalis.
e-pasts: jurels99@inbox.lv
Tālr. 29744689.


Dāviņu pagasta jaunieši

Jauniešu telpa: Bauskas novads, Dāviņu pagasts, Dāviņi, Raiņa iela 1A, Kultūras centrs „Dāvis”. 

Facebook: Dāviņupagastajauniesi

Atbildīgā persona:
Jaunatnes darbinieks - Kaspars Kalējs.
e-pasts: kasparskalejs123@gmail.com
Tālr. 28897461.


Gailīšu pagasta jaunieši

Jauniešu telpa: Bauskas noavads, Gailīšu pagasts, Uzvara, Bauska iela 2, 3.stāvs.

Mājaslapa: www.gailisi.lv 
Facebook: uzvarasjauniesi

Atbildīgā persona:
Jaunatnes darbiniece - Līva Kalniņa.
e-pasts: livaly@gmail.com
Tālr. 29497461.

 

 

 


Īslīces pagasta jaunieši

Jauniešu telpa: Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas, "Rītausmas".

Facebook: Islīcesjauniesi

Atbildīgā persona:
Jaunatnes darbinieks - Gints Jankovskis
e-pasts: gjankovskis98@gmail.com
Tālr. 28646934.

 

 


Mežotnes pagasta jaunieši

Jauniešu telpa: DFC „Strēlnieki”  Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov. LV - 3926.

Facebook: MēsMežotnei

Atbildīgās personas:
Jaunatnes darbinieki: Kristiāns Graudiņš un Dagnija Černaja.

e-pasts: kristiansgraudins@inbox.lv vai dagnijacernaja@gmail.com
Talr.nr.: 27490934 (Kristiāns), 22083580 (Dagnija).

 


Biedrība “Jaunatne smaidam” 

E-pasts: info@jaunatnesmaidam.lv

WhatsApp: 25754522

Mājaslapa: www.jaunatnesmaidam.lv

Facebook: youth4smile

 

 

 

 


 

 

Biedrība "Start Strong"

E-pasts: info@startstrong.eu 
Vairāk informācijas: https://startstrong.eu/lv
Karjeras YouTube video kanāls:
https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

 

 

 

 


 

   Biedrība „Laiks jauniešiem” 

   Vairāk informācija: https://www.laiksjauniesiem.lv/
   e-pasts: laiksjauniesiem@gmail.com