Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Darba plāns


Izglītības nodaļas darba plāns

2022. gada augusts

N.P.K.

Datums, laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

1.

10.08.2022. plkst.11:00

Bauskas novada domes 2.st.zāle

Darba grupas sanāksme ar IZM pārstāvjiem par mērķdotācijas sadali pedagogiem

V. Ieleja

2.

15.08.2022.

plkst. 10:00

Vieta tiks precizēta

Izglītības iestāžu atbalsta komandu sanāksme par individuālo plānu izstrādi un īstenošanu

B. Šumina

3.

17.-25.08.2022.

Izglītības nodaļa (pēc  saskaņota grafika)

Bauskas novada pedagoģiski medicīniskā komisija

B. Šumina

4.

18.08.2022

Rīga

IZM konference

V.Ieleja

5.

Līdz 20.08.2022.

Elektroniski: dome@bauska.lv

Interešu izglītības programmu iesniegšana

S.Gudkova

6.

24.08.2022.

plkst.10:00-14:00

Bauskas Valsts ģimnāzija

Bauskas novada pedagogu konference “K ā mācīt un vērtēt prasmes? “

V.Ieleja

7.

30.08.2022.

plkst. 10:00

Izglītības nodaļas datorklase

Darba sanāksme Izglītības iestāžu vadītāju  vietniekiem izglītības jomā

L.Kirilko

Sporta skolas

1.

29.08.2022.

plkst.10.00

Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, Pilskalna ielā 26, Bauska

Bauskas novada vispārizglītojošo skolu sporta pedagogu metodiskā apvienība

B.Grantiņa

A.Solzemnieks

I.Kirkila

2.

29.08.2022.

plkst.11.00-12.30

Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, Pilskalna ielā 26, Bauska

 Lekcija Bauskas novada vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas  treneriem -“Trīs soļi pretī motivācijai un iedvesmai” (Sociālo interešu institūta lektore Kristīne Beinaroviča).

B.Grantiņa

A.Solzemnieks

I.Kirkila

3.

29.08.2022.

plkst.13.00

Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola, Pilskalna ielā 26, Bauska

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneru pedagoģiskās padomes sēde.

B.Grantiņa

A.Solzemnieks

Mūzikas un mākslas skolas

1.

No 16.08.2022.

Iecavas Kultūras nams

Vizuāli plastiskās mākslas programmas  2021. un 2022. gada absolventu diplomdarbu izstāde

S,Lazberga

2.

23.-26.08.2022.

Iecavas MMS

Radošā dienas nometne  mūzikas programmu audzēkņiem

D.Tauriņa

3.

30.08.2022.

plkst.10:00

Iecavas MMS

Papilduzņemšana mūzikas, mākslas un dejas programmās, kā arī Sagatavošanas klasē un Interešu izglītībā

D.Tauriņa