Piektdiena, 03. Februāris, 2023. Aīda, Ida, Vida

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Darba plāns


Izglītības nodaļas darba plāns

2023. gada februāris

N.P.K.

Datums, laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

1.

Katru pirmdienu

9.00-10.30

Izglītības nodaļā

Izglītības nodaļas darbinieku sanāksme

V.Ieleja

2.

Katru pirmdienu

13.00-14.00

Tiešsaistē

Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta nodaļu vadītāju sanāksme

A.Ozoliņa

3.

01.02. plkst. 15.00

Tiešsaistē

Programmas “Latvijas Skolas soma” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

S. Reinsone

4.

01.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde latviešu valodā 11.-12.klasei

VISC

E. Meldere

5.

02.02. plkst. 15.30

Tiešsaistē

Seminārs par “Lielvārds” metodiskajiem materiāliem

Lielvārds

6.

03., 17. un  24.02.

Bauska, Katoļu iela-3

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

B. Šumina

 

7.

03.02.

Bauskas Valsts ģimnāzija

Iecavas vidusskola

Olimpiāde matemātikā 9.-12. klasei

VISC

E. Meldere

8.

03.02. plkst. 9.00

Tiešsaistē

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksme

S. Reinsone

 1.  

Līdz 06.02.

e-pastā: vija.ieleja@bauska.lv

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atskaišu nodošana

V.Ieleja

 1.  

07.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei

VISC

E. Meldere

 1.  

08.02. plkst.13.00

Tiešsaistē

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs

V. Ieleja

 

 1.  

09.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde latviešu valodā 8.-9. klasei

VISC

E. Meldere

 1.  

Līdz 10.02

Elektroniski

iesniegt novada MJK nākamā mēneša darba plānu

E.Meldere

 1.  

11.02. plkst.18.00

Svitenes TN

Tautas deju kolektīvu sadancis “Sadosim rokas”

A.Vangale

 1.  

12.02.

Tiešsaistē

Latvijas atklātā fizikas olimpiāde 9.-12. klasei

VISC

 1.  

15.02. plkst.10.00

Rīga, Kaņieru iela 15

Pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksme

V. Beļūna

 

 1.  

16.02. plkst. 13.00

Bauska, Katoļu iela-3

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu sanāksme

B. Šumina

 1.  

23.02. plkst.14.30

Bauska, Katoļu iela-3, datorklase

Izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un mācību jomu koordinatoru sanāksme

L. Kirilko

E. Meldere

 1.  

23.-28.02

Izglītības nodaļā, elektroniski

Novada MJK darbības pārskata iesniegšana un NP akta parakstīšana

E.Meldere

20.

Pirmdienās, trešdienās

(laiks un skola tiks precizētas, sazinoties iepriekš)

Tikšanās ar skolu vadības komandu “Datu un informācijas ieguve par izglītības kvalitātes jautājumiem”

V. Ieleja

Sporta skolas

1.

01.02.2023.

10.00

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijas telpās Pilskalna ielā 26.

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneru pedagoģiskās padomes sēde

B.Grantiņa,

A.Solzemnieks

J. Kotenkova

2.

03.02.2022

10.00

Bauskas novada BJSS sporta halle, Bauskas 2.vidusskola, Codes pamatskola 2012./2013.g.dz.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

Minibasketbolā

L.Jakutāviča

I.Kirkila

A. Grigorjevs

3.

10.02.2022

10.00

Bauskas novada pašvaldības BJSS sporta halle

2.klases izglītojamie

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

2.klašu olimpiāde

I.Kirkila

4.

17.02.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta halle

4.klases zēni un meitenes.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

 Minibasketbola festivālā

 

I.Kirkila

5.

24.02.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta hallē

B vecuma grupai 1.un 2.skolu grupai.

2007./2008.g.dz zēniem

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

Florbolā

A. Grandovskis

 

Mūzikas un mākslas skolas

1.

19.02.

plkst. 16.30

Rīgas Latviešu biedrības nams

Koncertcikls–koncerts “Talants Latvijai 2023”

 

I.Idere-Bankava

2.

22.02. plkst.11.00

Engures Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņu

Konkurss solfedžo un mūzikas teorijā

"INTERVĀLU ROTAĻAS"

I.Ūdre

3.

februāris plkst.18.00 

BMMS mākslas nodaļa

Absolventu vecāku sapulce

A.Velmunska

4.

februāris

BMMS mākslas nodaļa

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina skolu valsts konkursa I kārtas darbu izstāde.

A.Pastors

5.

februāris

BMMS mākslas nodaļa

BMMS audzēkņu darbu izstāde –

darbs materiālā FOTO.

 

Ģ.Donerblics

Bauskas bērnu un jauniešu centrs

1.

1., 8., 15.,22.02.

plkst.13.30 – 18.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Bauskas novada čempionāts trases automodelismā “Skolēnu rallijs”

A.Kiršteins

2.

- 28.02.

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde “Dabas dziednīca - purvs”

V.Puķe

3.

3.02.

plkst.18.00

Bauskas KC

Kalna ielā 18

Bērnu deju  kolektīvu   koncerts

“Sanākat, lieli, mazi”

L.Irbīte

4.

9.02.

Bauskas BJC

 

Pieteikumu iesniegšana Bauskas novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursa “Balsis” I kārtai

jegerzaiga@inbox.lv

Z.Jēgere

5.

11.02.

plkst.18.00

Bauskas KC

Kalna ielā 18

DK “Mēmelīte” dalība koncertā “Mūžam jaunās sirdis”

L.Irbīte

6.

16.02.

plkst.13.00

Bauskas Pilsētas pamatskola

Rīgas ielā 32

Bauskas novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, I kārta

Z.Jēgere

7.

21.02.

Bauskas BJC

 

Elektroniska pieteikumu iesniegšana Bauskas  novada bērnu  un  jauniešu mākslas  darbu konkursam  „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” indra.liepa@bauska.lv

I.Liepa

8.

22.02.

plkst.12.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Darbinieku sapulce

V.Puķe

9.

27.02.

plkst.10.00-17.00

Bauskas  muzejs

Kalna ielā 6

Darbu  iesniegšana Bauskas  novada bērnu  un  jauniešu mākslas  darbu un  tērpu konkursam  „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

I.Liepa