Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izglītības nodaļa


Mērķis: sekmēt Bauskas novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidību.

 

Atbalsts ikviena izaugsmei

Atbilstoši 22.06.2022 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.436 “ Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam"

Prioritātes:

DATOS BALSTĪTA KVALITATĪVA IZGLĪTĪBAS VADĪBA:

 • Vienota pieeja izglītības kvalitātes sistēmas izveidei:
  • Izglītības iestāžu vadības komandu kompetences stiprināšana;
  • Datu analīzes rīku izvēle;
  • Iestāžu vadītāju individuālo mērķu izvirzīšana un darbības vērtēšana;
  • Izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darba novērtēšana;
  • Metodiskā darba sistēmas pilnveidošana un īstenošana .
 • Izglītības iestāde kā mācīšanas organizācija:
  • Digitalizēti mācību resursi ikviena izglītojamā atbalstam;
  • Mācību jomu koordinatoru lomas stiprināšana;
  • Pedagogu profesionālā pilnveide sadarbībā ar reģionālo metodisko centru;
  • Pedagogu kvalitātes profesionālās darbības novērtēšana;
  • Atbalsta mehānisms iekļaujošajai izglītībai- vide, resursi, nodrošinājums;
  • Vienota pieeja pārbaudes darbu un snieguma vērtēšanā;
  • Apzināti virzīta karjeras izglītība;
  • Sabalansēts izglītības programmu piedāvājums vispārējā vidējā izglītībā.

PERSONALIZĒTĀ MĀCĪŠANĀS:

 • Vajadzībās balstīta pedagogu prasmju pilnveide:
  • Mācību jomu koordinatori, mācīšanās konsultanti;
  • Mācīšanas grupas, kopienas, supervīzijas, tīklošanās- pieredzes apmaiņa;
  • Digitālie mācību resursi (platformas un citi).
 • Atbalsts skolēnam:
  • Metodika dažādības vadīšanai un agrīna diagnostika;
  • Darbs ar talantiem;
  • Attālinātas mācības kā daļa no procesa.

 

Adrese: Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Darba laiks:

Pirmdienās:

8:00 - 18:00

Otrdienās:

8:00 - 17:00

Trešdienās:

9:00 - 17:00

Ceturtdienās:     

8:00 - 17:00

Piektdienās:

8:00 - 16:00

Pusdienas pārtraukums: 12:00 - 13:00

 

Izglītības nodaļas darbinieki:

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis, e-pasts

Izglītības nodaļas vadītāja

Vija Ieleja

28698777

vija.ieleja@bauska.lv

Metodiķe pirmsskolas un speciālās izglītības jomā

Baiba Šumina

63923360

baiba.sumina@bauska.lv

Metodiķe vispārējās izglītības jomā

Līga Kirilko

63924389

liga.kirilko@bauska.lv

Metodiķe profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā

Solveiga Gudkova

63923665

solveiga.gudkova@bauska.lv

Izglītības speciāliste izglītības kvalitātes jomā

Sanita Reinsone

29428476

sanita.reinsone@bauska.lv

Izglītības speciāliste mūžizglītības jomā

Vija Beļūna

26669550

vija.beluna@bauska.lv

Izglītības specialiste metodiskajā jomā

Elīna Meldere 

29332612

elina.meldere@bauska.lv

Izglītības nodaļas jūnija mēneša darba plāns: ŠEIT

 

Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.09.2021. Failu pdf formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.01.2021. Failu pdf formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.09.2020. Failu pdf formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Vecumnieku novada izglītības iestādēs 01.09.2020. Failu excel formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Iecavas novada izglītības iestādēs 01.09.2020. Failu excel formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Rundāles novada izglītības iestādēs 01.09.2020. Failu excel formā skatīt: ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.09.2019.gadā ŠEIT

Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.09.2018. ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 01.09.2017. ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 2016.gadā: ŠEIT
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs 2015.gadā: ŠEIT.
 

Izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi:

Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” pašnovērtējuma ziņojums

Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” pašnovērtējuma ziņojums

Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pašnovērtējuma ziņojums

Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” pašnovērtējuma ziņojums

Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” pašnovērtējuma ziņojums

Rundāles pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte” pašnovērtējuma ziņojums

Valles pirmsskolas izglītības iestādes ”Cielaviņa” pašnovērtējuma ziņojums

Codes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Stelpes sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Valles pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums