Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa


Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības kompetenci izveidot konsultatīvi koleģiālu institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.  Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18.punktu, Bauskas novada dome 28.novembra domes sēdē apstiprināja Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvu. 

 

Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības  sadarbības grupa:

Anita Kuķalka - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekle.
Žaneta Siļevko - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem.
Inga Rikmane - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” pašvaldības policijas vecākā inspektore.
Baiba Šumina - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas metodiķe.
Aivars Vilciņš - Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks.

Nolikums: ŠEIT