Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atbalsts ģimenēm


Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Atvieglojumus ir tiesīgi saņemt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri:  klātienē apgūst pamatizglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie). Plašāk

 

Pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē. Plašāk

 

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalstu tiesības ir saņemt vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kura pamata dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Plašāk

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Bauskas novada ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni var iegūt vairāka veida atbalstus no Bauskas novada pašvaldības. Plašāk


Cita atbalsta veidi

Ģimenes asistenta pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) mērķis ir nodrošināt personām atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā. Plašāk

 

Informācija daudzbērnu ģimenēm godagimene.lv