Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nolikumi


Nolikumi Nr. Pieņemti Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas nolikums Bauskas novada pašvaldībā 41 22.12.2022.  
Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums 31 30.06.2022.  
Par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Bauskas novadā!” 30 26.05.2022. Pieteikums
Finanšu plūsma projekta realizācijas laikā
Apliecinājums
Uzraudzības plāns
Projekta atskaites forma
Līgums
Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem 29 26.05.2022.  

Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība

27 28.04.2022.  

Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības nolikums
“Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”

24 31.03.2022. Pielikums
Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” nolikums 23 31.03.2022. Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3

 

Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstnesis” nolikums

22 31.03.2022.  
Bauskas novada pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība 6 24.02.2022.  
Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā 5 27.01.2022. Pielikumi
"Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai" nolikums 3 27.01.2022. Pieteikuma veidlapa
Finanšu atskaite
Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas novada pašvaldības sportistiem – bērniem, jauniešiem , junioriem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem 25 25.11.2021.  
Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 7 28.10.2021.  
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" nolikums"  16 28.10.2021.  

Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

(ar 22.12.2022.grozījumiem)

17 28.10.2021.  
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 01.07.2021.

Struktūrshēma

Bauskas novada pašvaldības konkursa „Bauskas novada Ziemassvētku rota" nolikums 15 25.10.2018. Pieteikums
Vērtējuma veidlapa
Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada uzņēmēju gada balva" nolikums 15 29.08.2019.

Konkursa anketa
Izvirzīto pretendentu vērtēšana
Balsošanas anketa

Ētikas kodekss
Ētikas komisijas nolikums

1 28.01.2016. Komisijas locekļa kandidāta pieteikums
Kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2021.gadā 23 23.12.2020. Pieteikuma veidlapa 
Finanšu atskaite
Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā 26 22.06.2010.  
Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 29.11.2019.