Piektdiena, 21. Janvāris, 2022. Agne, Agnese, Agnija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nolikumi


Nolikumi Nr. Pieņemti Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums 7 28.10.2021.  
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" nolikums"  16 28.10.2021.  
Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
17 28.10.2021.  
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021.

Struktūrshēma

Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums 23 28.11.2019.  
Bauskas novada pašvaldības konkursa „Bauskas novada Ziemassvētku rota" nolikums 15 25.10.2018. Pieteikums
Vērtējuma veidlapa
Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada uzņēmēju gada balva" nolikums 15 29.08.2019.

Konkursa anketa
Izvirzīto pretendentu vērtēšana
Balsošanas anketa

Ētikas kodekss
Ētikas komisijas nolikums

1 28.01.2016. Komisijas locekļa kandidāta pieteikums
Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2021" nolikums 24 23.12.2020.

Pieteikuma veidlapa
Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Atskaites veidlapa

Kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2021.gadā 23 23.12.2020. Pieteikuma veidlapa 
Finanšu atskaite
Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība (Grozījumi 28.12.2017.) 7 22.12.2015.  
Konkursa „Bauskas novada rota” nolikums 2

26.03.2015.                                                                                 

1.pielikums

2.pielikums

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem 7 12.12.2013.  
Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru (Grozījumi 30.11.2017.) 35 28.10.2010.  
Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā 26 22.06.2010.  
Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos 2 26.09.2013. Pielikumi
Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos   1 29.08.2013.  
21 28.11.2019.

Pielikums
Pateicības raksts
Atzinības raksts
Goda raksts
Goda pilsonis_nozime
Goda pilsonis_apliecinajums
Mūža ieguldījums
_rasējums
Mūža ieguldījums_apliecinājums
Iesnieguma veidlapa juridiskai personai* apbalvojuma saņemšanai (*tai skaitā nevalstiskās un reliģiskās organizācijas)

 

Par dāvinājumu, ziedojumu, novēlējumu pieņemšanas un pārzināšanas kārtību Bauskas novada pašvaldībā 36 25.11.2010.  

Bauskas novada pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis“ nolikums
(Grozījumi 19.12.2019.)

6 27.03.2014.

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (Grozījumi 28.12.2017.) 5 28.11.2013.  Zaudē spēku 31.12.2021.
Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
(Grozījumi 30.10.2014.)
12 26.04.2012. Zaudē spēku 31.12.2021.
Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 29.11.2019.