Sestdiena, 25. Septembris, 2021. Rauls, Rodrigo

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Plūdiņi”, Stelpes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4084 900 0125, Izsoles sākumcena EUR 2 500.00, nodrošinājums – EUR 250.00, izsoles solis – EUR 50. Izsoles sākums – 01.10.2021., izsoles noslēgums – 01.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī pulksten 13.45 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Brūkleņu iela 34, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001 0306,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,0505 ha,  kadastra apzīmējums 4050 001 0306, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1200,-  (viens tūkstotis divi simti euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Brūkleņu iela 34, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Brūkleņu iela 34, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī plkst 14.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mūsas katlu māja 2”, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 002 0145,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0273 ha, kadastra apzīmējums 4060 002 0145, atklātu,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 700,- (septiņi simti  euro).

​Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mūsas katlu māja 2”,  Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „„Mūsas katlu māja 2”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.    

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa un neapdzīvojamās telpas atkārtotu, atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli:

Skolas iela 6-9, Mežotnes pag, 63,6 m², sākumcena – EUR  900,00, izsoles laiks 14.15
​Izsoles noteikumi: ŠEIT

Skolas iela 6-10, Mežotnes pag, 150,3 m², sākumcena – EUR  350,00, izsoles laiks 14.30
​Izsoles noteikumi: ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums -10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  un reģistrācijas maksa – EUR 20,00 apmērā Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.    

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī pulksten 14.45 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Vecais ceļš 11, Likverteni, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0286,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,0603 ha,  kadastra apzīmējums 4092 001 0286, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1200,-  (viens tūkstotis divi simti euro).

​Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Vecais ceļš 11,  Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Vecais ceļš 11, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas  novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī pulksten 15.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.3, “Palejas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0363,  kas sastāv no nedzīvojamās telpas  ar platību 100,4 m², dzīvojamās mājas,  (kadastra apzīmējums 4056 007 0047 001) un zemesgabala, (kadastra apzīmējums 4056 007 0047) 1004/2547 domājamām daļām, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 700,-  (septiņi simti euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.3, “Palejas”, Dāviņu pag., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.3, “Palejas”, Dāviņu pag., izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  25726605.