Svētdiena, 14. Augusts, 2022. Virma, Zelma, Zemgus

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

,,Mežgaļu mežs”, Brunavas pagasts, Bauskas novads 

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst. 13.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Mežgaļu mežs” Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 013 0089, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5 700 (pieci tūkstoši septiņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma ,,Mežgaļu mežs”, Brunavas pagasts, Bauskas novads izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma ,,Mežgaļu mežs”, Brunavas pagasts, Bauskas novads izsoles reģistrācijas maksa”. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā  Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29272516 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas  novads

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.11.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 005 0349,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 31 800 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3180 EUR (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Lidlauka iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.13, “Ērgļi 6”, Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.16.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13, “Ērgļi 6”, Ērgļi, Brunavas pagasts,  Bauskas  novads, kadastra Nr.4046 900 0149,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 900 EUR (deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 90 EUR (deviņdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13,  “Ērgļi 6”, Ērgļi, Brunavas pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13, “Ērgļi 6”, Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.9, Imantas iela 2, Bauska, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

 

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.16.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, Imantas iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4068 900 0725,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 8600 EUR (astoņi  tūkstoši seši simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 860 EUR (astoņi simti sešdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9,  Imantas iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, Imantas iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.30, “Lauktehnika 16”, Īslīces pagasts, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.15.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30, “Lauktehnika 16”, Īslīces pagasts,  Bauskas  novads, kadastra Nr.4068 900 0815,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30,  “Lauktehnika 16”, Īslīces pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30, “Lauktehnika 16”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.8, Rīgas iela 62, Bauska, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.15.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Rīgas iela 62, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 005 0263 001 008,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 5400 EUR (pieci  tūkstoši četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 540 EUR (pieci simti četrdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8,  Rīgas iela 62, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Rīgas iela 62, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.1, Rīgas iela 71, Bauska, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.14.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Rīgas iela 71, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 005 0225 001 003,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 4000 EUR (četri tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 400 EUR (četri simti euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1,  Rīgas iela 71, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Rīgas iela 71, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

“Mazveides”, Rundāles pagasts, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.14.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mazveides, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4076 005 0070,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 11 500 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 1150 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro), līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – “Mazveides”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – “Mazveides”,  Rundāles  pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski  e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

“Mežgaļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.11.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mežgaļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 013 0032,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 64 500 EUR (sešdesmit četri tūkstoši pieci simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 6450 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit euro), līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – “Mežgaļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – “Mežgaļi”,  Brunavas pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.9.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 9003430,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 1320 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 132 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1,  Salātu iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.1A, “Salātu iela 2, Bauska, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.10.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 9003431,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 1360 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 136 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A,  Salātu iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 3.augusta plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Dzīvoklis Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 7.septembrī plkst.10.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas ielā 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4072 9000351,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 400 EUR (štri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % euro. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 40 EUR (četrdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3,  Skolas ielā 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 6.septembra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecumnieku cietums” (kadastra Nr. 40940180020) Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, sastāvā ietilpstoša neapbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 40940180022) daļas 10,27 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals) nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir lauksaimniecība, kods 0101. Apgrūtinājumi un cita zemesgabalu raksturojoša informācija – Zemesgabala apgrūtinājumi, to atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti Nomas līguma projektam pievienotajā zemes robežu plānā. Noteiktā izsoles sākuma nomas maksa - 148 EUR/ha (viens simts četrdesmit astoņi eiro par 1 (vienu) hektāru) (bez PVN) gadā. Izsoles nodrošinājums –  par dalību Izsolē ir noteikts Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) Iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskā darbība. Nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi no Zemes nomas līguma noslēgšanas dienas. Citi iznomātāja noteikti iznomāšanas nosacījumi (tai skaitā nepieciešamie finanšu līdzekļu ieguldījumi neapbūvētajā zemesgabalā), kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei – Zemesgabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Pretendentu pieteikšanās termiņš – no 2022. gada 2.augusta plkst. 8.00 līdz 2022. gada 5.septembra plkst. 16.00. Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrēšanas kārtība – pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles datums, laiks, vieta – 2022. gada 7.septembris, plkst. 15.00, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” sēžu zālē (pagrabstāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar Noteikumu 5.nodaļu. Nomas līguma projekts – pievienots Noteikumu 1. pielikumā.

Zemesgabala apskates vieta un laiks - Zemesgabals pieejams apskatei jebkurā laikā bez Izsoles rīkotāja pārstāvja dalības. Kontaktpersona – Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tālr. 63976401, e-pasts: janis.strelis@vecumnieki.lv


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecumnieku cietums” (kadastra Nr. 40940180020) Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, sastāvā ietilpstoša neapbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 40940180021) daļas 41,48 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals) nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir lauksaimniecība, kods 0101. Apgrūtinājumi un cita zemesgabalu raksturojoša informācija – Zemesgabala apgrūtinājumi, to atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti Nomas līguma projektam pievienotajā zemes robežu plānā. Noteiktā izsoles sākuma nomas maksa - 143 EUR/ha (viens simts četrdesmit trīs eiro par 1 (vienu) hektāru) (bez PVN) gadā. Izsoles nodrošinājums –  par dalību Izsolē ir noteikts Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) Iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskā darbība. Nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi no Zemes nomas līguma noslēgšanas dienas. Citi iznomātāja noteikti iznomāšanas nosacījumi (tai skaitā nepieciešamie finanšu līdzekļu ieguldījumi neapbūvētajā zemesgabalā), kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei – Zemesgabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Pretendentu pieteikšanās termiņš – no 2022. gada 2.augusta plkst. 8.00 līdz 2022. gada 5.septembra plkst. 16.00. Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrēšanas kārtība – pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles datums, laiks, vieta – 2022. gada 7.septembris, plkst. 14.00, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” sēžu zālē (pagrabstāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar Noteikumu 5.nodaļu. Nomas līguma projekts – pievienots Noteikumu 1. pielikumā.

Zemesgabala apskates vieta un laiks - Zemesgabals pieejams apskatei jebkurā laikā bez Izsoles rīkotāja pārstāvja dalības. Kontaktpersona – Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tālr. 63976401, e-pasts: janis.strelis@vecumnieki.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecumnieku cietums” (kadastra Nr. 40940180020) Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, sastāvā ietilpstoša neapbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 40940180020) daļas 15,7 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals) nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir lauksaimniecība, kods 0101. Apgrūtinājumi un cita zemesgabalu raksturojoša informācija – Zemesgabala apgrūtinājumi, to atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti Nomas līguma projektam pievienotajā zemes robežu plānā. Noteiktā izsoles sākuma nomas maksa - 128 EUR/ha (viens simts divdesmit astoņi eiro par 1 (vienu) hektāru) (bez PVN) gadā. Izsoles nodrošinājums –  par dalību Izsolē ir noteikts Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) Iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskā darbība. Nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi no Zemes nomas līguma noslēgšanas dienas. Citi iznomātāja noteikti iznomāšanas nosacījumi (tai skaitā nepieciešamie finanšu līdzekļu ieguldījumi neapbūvētajā zemesgabalā), kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei – Zemesgabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. Pretendentu pieteikšanās termiņš – no 2022. gada 2.augusta plkst. 8.00 līdz 2022. gada 5.septembra plkst. 16.00. Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrēšanas kārtība – pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība noteikta Noteikumu 3.nodaļā. Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles datums, laiks, vieta – 2022. gada 7.septembris, plkst. 14.30, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” sēžu zālē (pagrabstāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar Noteikumu 5.nodaļu. Nomas līguma projekts – pievienots Noteikumu 1. pielikumā.

Zemesgabala apskates vieta un laiks - Zemesgabals pieejams apskatei jebkurā laikā bez Izsoles rīkotāja pārstāvja dalības. Kontaktpersona – Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tālr. 63976401, e-pasts: janis.strelis@vecumnieki.lv


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzirnavu ielā 22, Iecavā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4064 900 1945. Izsoles sākumcena EUR 1 100,00; nodrošinājums – EUR 110,00; izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 22.07.2022., izsoles noslēgums – 22.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.08.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: ŠEIT

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.