Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Jaunolis (Vecumnieki)


Vispārīga informācija

Vadītājs

Kontaktinformācija

SIA “Jaunolis”

Adrese: Rīgas iela 29a, Vecumnieki,
Vecumnieku pag, 
Bauskas nov., LV-3933

 

Norēķinu konts:

Banka: AS Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr.: LV56HABA0001402040223

Ingars Štelfs

Vadītāja tālr. 29154643

Grāmatvede - 63976805
Birojs - 63976805

e-pasts: jaunolis@apollo.lv

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SIA “Jaunolis”

Nozare,
NACE kods

Ceļu un maģistrāļu būvniecība 42.11

Tiltu un tuneļu būvniecība 42.13

Ainavu veidošana un uzturēšanas darbi 81.30

Grants un smilts karjeru izstrāde 08.12

 

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

42603009401

Juridiskā adrese

Rīgas iela 29a,Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
LV-3933

Tālrunis

63976805

Pamatkapitāla lielums

1 287 24 EUR

Valde, Valdes nolikums

Valdes loceklis: Ingars Štelfs

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nav

SIA “Jaunolis” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Jaunolis”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors: Ivars Romānovs

SIA “Jaunolis” apstiprināts gada pārskats

2022.gada 1.pusgads

2021.gada pārskats

SIA “Jaunolis” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Nav

SIA “Jaunolis” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

(2021.gadā - 43904,95 EUR)

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Jaunolis” reorganizāciju vai pārveidi

Nav