Sestdiena, 27. Februāris, 2021. Andra, Līva, Līvija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Bauskas slimnīca


Līdz 14.04.2020 Bauskas slimnīca  pārtrauc veikt: obligātas veselības pārbaudes; skrīninga mamogrāfijas; dzemdes kakla skrīningu; dienas stacionāra pakalpojumus; osteodensitometrijas izmeklējumus; profilaktiskās bērnu pārbaudes pie oftalmologa; veloergometriju un HOLTER monitorēšanu! 

  • Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (traumpunkts) tālr. 63923153, mob. 28356160
  • Aprūpes nodaļa. stacionārs tālr. 63924132
  • Poliklīnikas reģistratūra tālr. 63923433, 63924688. Pieņemšanas laiki ŠEIT! 

 

 

Vispārīga informācija

Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese:  Dārza iela 7/1, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0029700142810

Banka:  A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts: LV46HABA0001402050200

Mirdza Brazovska
Traumpunkts: 63923153
Aprūpes nodaļa: 63924132
Poliklīnikas reģistratūra: 63923433
Laboratorija: 63922773
Sieviešu konsultācijas: 63924568
Tuberkulozes kabinets: 63922925
Fakss. 63923437
E-pasts: b_res@apollo.lv

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA „Bauskas slimnīca”

Nozare, NACE kods

 

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73)

Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74)

Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75)

Slimnīcu darbība (86.10)

Vispārējā ārstu prakse (86.21)

Zobārstu prakse (86.23)

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)

Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99)

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

Nr.43603017682

Juridiskā adrese

Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63924696

Pamatkapitāla lielums

819 582 EUR

Valde

Valdes locekle Mirdza Brazovska

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 29.12.2016. lēmums prot.Nr.28, 7.p. „Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca””

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

SIA „Bauskas slimnīca” vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība Bauska novadā;

2. veselīga dzīvesveida veicināšana Bauskas novada iedzīvotājiem, nodrošinot speciālistu pakalpojumu (konsultāciju) pieejamību, tai skaitā par indivīda iespējām saglabāt un uzlabot veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu, motivācijas un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida izvēlē, iesaistoties slimību profilakses pasākumos un atbalstot veselību veicinošus pasākumus, kas vērsti uz vispārējās veselības uzlabošanu un stiprināšanu.

SIA „Bauskas slimnīca” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Bauskas slimnīca”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

SIA „Bauskas slimnīca” apstiprināts gada pārskats

Informāciju skatīt mājaslapā:

http://www.bauskasslimnica.lv/

Gada pārskats par 2019.gadu

SIA „Bauskas slimnīca” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2019. gadu netiek izmaksātas

SIA „Bauskas slimnīca” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Informāciju skatīt mājaslapā:

http://www.bauskasslimnica.lv/

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldību budžetā 2019.gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA „Bauskas slimnīca” reorganizāciju vai pārveidi

Nav