Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Bauskas slimnīca


 

  • Slimnīcas uzņemšanas nodaļa (traumpunkts) tālr. 63923153, mob. 28356160. !
  • Slimnīcas hroniski slimo pacientu aprūpes nodaļa tālr. 63924132.
  • Poliklīnikas reģistratūra tālr. 63923433, 63924688. Pieņemšanas laiki ŠEIT! 

 

 

Vispārīga informācija

Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese:  Dārza iela 7/1, Bauska, LV-3901
 

Norēķinu konti:

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0029700142810

Banka: A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts: LV46HABA0001402050200

Banka: Citadele, kods PARXLV22
Konts: LV88PARX0013140760002

Margarita Epermane

Uzņemšanas nod.: 63923153

Aprūpes nodaļa: 63924132

Slimnīcas rentgens: 63923484

Datortomogrāfs: 63923484

Poliklīnikas reģistratūra: 63923433

Poliklīnikas rentgena kab.: 63923174

Laboratorija: 63922773

Sieviešu konsultācijas: 63924568

Administrācija: 63924696

E-pasts: info@bauskasslimnica.lv

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA „Bauskas slimnīca”

Nozare, NACE kods

 

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73)

Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74)

Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75)

Slimnīcu darbība (86.10)

Vispārējā ārstu prakse (86.21)

Zobārstu prakse (86.23)

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)

Pārējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99)

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

Nr.43603017682

Juridiskā adrese

Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63924696

Pamatkapitāla lielums

822 182 EUR

Valde

Valdes locekle Mirdza Brazovska

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 25.08.2022. lēmums prot.Nr.14,32.p. "Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca""

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

SIA „Bauskas slimnīca” vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība Bauska novadā;

2. veselīga dzīvesveida veicināšana Bauskas novada iedzīvotājiem, nodrošinot speciālistu pakalpojumu (konsultāciju) pieejamību, tai skaitā par indivīda iespējām saglabāt un uzlabot veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu, motivācijas un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida izvēlē, iesaistoties slimību profilakses pasākumos un atbalstot veselību veicinošus pasākumus, kas vērsti uz vispārējās veselības uzlabošanu un stiprināšanu.

SIA „Bauskas slimnīca” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Bauskas slimnīca”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

SIA „Bauskas slimnīca” apstiprināts gada pārskats

Informāciju skatīt mājaslapā:

http://www.bauskasslimnica.lv/

Gada pārskats par 2020.gadu

SIA „Bauskas slimnīca” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2020. gadu netiek izmaksātas

SIA „Bauskas slimnīca” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Informāciju skatīt mājaslapā:

http://www.bauskasslimnica.lv/

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldību budžetā 2020.gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

SIA „Bauskas slimnīca” reģ. Nr 43603017682 Valdes nolikums: ŠEIT