Svētdiena, 06. Decembris, 2020. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Bauskas siltums


Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir: 
-siltumenerģijas ražošana;
-siltumenerģijas pārvade un sadale;
-siltumenerģijas realizācija;
-siltumtīklu remonts un montāža;
-katlu māju tehniskā apkope, ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpošana. 

SIA „Bauskas siltums” mērķi

-optimizēt vienotu Bauskas pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmu kā vienlaicīgi efektīvāko elektroapgādes un siltumapgādes risinājumu 
- ražot siltumenerģiju ar iespējami zemākajām izmaksām
-diversificēt kurināmā veidus, akcentējot pamatotu atjaunojamo energoresursu  izmantošanu elektroenerģijas un siltuma ražošanai
-pakāpeniski paplašināt siltumapgādes zonu, dodot iespēju centralizētajai siltumapgādei pieslēgt jaunus patērētājus, t.sk. arī individuālās dzīvojamās ēkas

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS SEB banka, Kods UNLALV2X 
Konta nr.: LV02UNLA0029700609540

Banka AS„Swedbank”, Kods HABALV22 Konta nr.: LV06HABA0001407050203

Ilmārs Rūsis
tālr.63960583

Biroja darba laiks (no 2020.gada 2.novembra):
Pirmdienā – 800 - 1700
Otrdienā -     800 - 1600
Trešdienā -   800 - 1600
Ceturtdienā - 800 - 1600
Piektdienā -  800 - 1500

Pusdienas pārtraukums no 1200 - 1230

Kases darba laiks
Pirmdienā                   800-1700
Trešdienā                    800-1600
Piektdienā                   800-1500

Pusdienas pārtraukums no 1200 - 1230


Lietvede 639 60586
Abonentu daļa 639 60585
Galvenā grāmatvede 639 60584
Ekonomists 639 60587
Katlu māja 639 22917
Fakss: 639 60169
 
Siltumtrašu bojājumu pieteikšana 
639 24463

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “BAUSKAS SILTUMS”

Nozare,

NACE kods

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

43603001681

Juridiskā adrese

Dārza iela 8/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63960586; 29163691

Pamatkapitāla lielums

1 088 287 EUR

Valde

Valdes loceklis Ilmārs Rūsis

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 27.10.2016. lēmums prot.Nr.23,19.p.  “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “BAUSKAS SILTUMS”".

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 SIA “BAUSKAS SILTUMS” vispārējie stratēģiskie mērķi:

  • nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu centralizētu siltumapgādi, sniedzot iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus;
  • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem;
  • pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.

SIA “BAUSKAS SILTUMS” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “BAUSKAS SILTUMS”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

SIA “BAUSKAS SILTUMS” apstiprināts gada pārskats

Gada pārskats 2019.

SIA “BAUSKAS SILTUMS” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2019. gadu netiek izmaksātas

SIA “BAUSKAS SILTUMS”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019. gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “BAUSKAS SILTUMS” reorganizāciju vai pārveidi

Nav