Pirmdiena, 19. Aprīlis, 2021. Fanija, Vēsma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komitejas


Finanšu komiteja Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja Vides un attīstības komiteja
Komitejas sastāvs: Komitejas sastāvs: Komitejas sastāvs:

1) Arnolds Jātnieks
2) Voldemārs Čačs
3) Jānis Dūmiņš
4) Juris Landorfs
5) Raitis Ābelnieks
6) Uldis Kolužs
7) Aivija Kursīte
8) Mārīte Ķikure
9) Aleksandrs Novickis
10) Gatis Skurba
11) Valdis Veips
12) Agris Mustermanis
13) Inita Nagņibeda

1) Andris Arcimovičs
2) Rudīte Čakāne
3) Jānis Dūmiņš
4) Inita Nagņibeda
5) Harijs Niedra
6) Valdis Veips
7) Raitis Ābelnieks
8) Helvija Greiere
1) Voldemārs Čačs
2) Juris Landorfs
3) Arnolds Jātnieks
4) Mārīte Ķikure
5) Uldis Kolužs
6) Helvija Greiere

7) Harijs Niedra
8) Gatis Skurba
Komiteju vada 
A. Jātnieks
Komiteju vada 
I.Nagņibeda
Komiteju vada 
G.Skurba