Trešdiena, 28. Oktobris, 2020. Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komisijas un padomes


 

ĒTIKAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas locekļi: 
1) Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
2) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte
3) Ērika Pulkstene SIA "Mācību centra "Austrumvidzeme"" nodaļas vadītāja
4) Daina Nikolājeva pensionāre 
 
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA  
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Evita GRIGORJEVA - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:  
Komisijas locekļi: 
1) Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas juriste
2) Aleta Ozoliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" sociālā darbiniece 
3) Māris Lazda  
4) Andris Arcimovičs Bauskas novada domes deputāts 
5) Kristīne Rigaste-Čapa  
6) Helvija Greiere Bauskas novada domes deputāte
7) Aivars Vilciņš Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
 
DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS UN DZĪVOKĻU KOMISIJA   
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra KAZĀKA - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimnieciskās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste 
Komisijas locekļi: 
1) Voldemārs Čačs Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais speciālists; Bauskas novada domes deputāts
2) Rudīte Čakāne Bauskas novada domes deputāte
3) Baiba Dēliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" sociālā darbiniece
4) Sandra Kazāka Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimnieciskās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste 
5) Nijole Koļesņika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Mežotnes pagasta pārvalde" lietvede
6) Linda Mežsarga Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas juriste
 
IEPIRKUMA KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Andris RĀCENIS - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Iepirkumu nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:    Diāna Indriksone  - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi: 
1) Sarmīte Oļehnoviča Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
2) Ineta Ruhocka Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izpilddirektora vietniece 
3) Inga Abu-Dema Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste
4) Uldis Kolužs Bauskas novada domes deputāts 
 
ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS UN LICENCĒŠANAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Evita Grigorjeva, Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi: 
1) Rudīte Čakāne Bauskas novada domes deputāte
2) Jānis Dūmiņš Bauskas novada domes deputāts
3) Andris Arcimovičs Bauskas novada domes deputāts
4) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Kancelejas nodaļas vadītāja 
5) Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas juriste
 
BAUSKAS NOVADA DOMES BŪVJU PIEŅEMŠANAS KOMISIJA 
 
Komisijas priekšsēdētājs: Andris BAROVSKIS- Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors 
Komisijas locekļi: 
1) Sandra Smolija Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes arhitekte 
2) Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis 
3) Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts 
 
SPORTA LIETU SABIEDRISKĀ PADOME
Komisijas NOLIKUMS
Padomes locekļi:
1) Līga Rimševica Bauskas novada pašvaldības iestādes "Sporta centrs "Mēmele"" direkotore
2) Andis Maskalis novada veterānu futbola komandas pārstāvis 
3) Raimonds Žabovs Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors, sporta skolotājs 
4) Biruta Grantiņa Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore 
5) Aivars Solzemnieks Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis, vieglatlētikas treneris
6) Modris Indriksons Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” sporta darba organizators
7) Guntis Mašinskis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” sporta darba organizators 
8) Inga Ūbele Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” galvenā speciāliste sporta darbā
9) Artūrs Dulbe Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” sporta darba organizators
 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas locekļi:
1) Voldemārs Čačs Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
2) Mārīte Ķikure Bauskas novada domes deputāte
3) Sandra Kazāka Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimnieciskās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste 
4) Māris Šarķis Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
5) Eva Upīte Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas vadītāja
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀ PADOME
Padomes NOLIKUMS
Padomes priekšsēdētājs: Aivars SVARENIEKS - SIA "Kronis" valdes loceklis
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Ilze Tijone - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Padomes locekļi: 
1) Dace Griķe  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
2) Arnolds Jātnieks Bauskas novada domes deputāts; Zemnieku saimniecības "Vaidelotes" īpašnieks 
3) Dainis Bensons Bauskas novada uzņēmējs, SIA "Benson Industry" 
4) Raitis Garais Īslīces pagasta zemnieku saimniecības "Baloži" īpašnieks 
5) Indulis Pētersons SIA "Iveta" valdes loceklis 
6) Raimonda Ribikauska Bauskas lauku sieviešu kluba "Apvārsnis"valdes priekšsēdētāja 
7) Aivars Svarenieks SIA "Kronis" valdes loceklis
8) Ilze Tijone  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
9) Karīna Andreika SIA “GARUDA foods” īpašniece
10) Anita Vismane LLKC Bauskas novada lauku uzņēmējdarbības attīstības konsultante 
 
BAUSKAS REĢIONĀLĀ BIZNESA INKUBATORA KONSULTATĪVĀ KOMISIJA
 
Padomes priekšsēdētājs: Aivars SVARENIEKS - SIA "Kronis" valdes loceklis
Padomes locekļi: 
1) Raitis Ignatjevs Biedrības "Uzņēmēju klubs Bauska 97” pārstāvis
2) Līga Jankova Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāve, asociētā profesore
3) Mārīte Lazdiņa Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Jelgavas reģionālā centra vadītāja
4) Sanda Poļakova AS "SEB banka" Bauskas filiāles vadītāja
5) Ilze Tijone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
 
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS PADOME 
Padomes NOLIKUMS
Nolikums Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem
Padomes priekšsēdētājs: Guntis LIEPA - Lauksaimnieks
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Solvita Rotberga - Codes pagasta pārvaldes kultūras un sporta speciāliste 
Padomes sekretāre: Andra Matuļenko - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Padomes locekļi: 
1) Vilma Butule Ārste
2) Ints Jākobsons Uzņēmējs 
3) Guntis Liepa Lauksaimnieks
4) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte 
5) Solvita Rotberga Codes pagasta pārvaldes kultūras un sporta speciāliste 
6) Ieva Litiņa LLKC konsultante
7) Rita Straumīte Īslīces vidusskolas pedagoģe 
 
VĒLĒŠANU KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētājs: Juris GAILIS - pašnodarbināta persona
Komisijas sekretāre: Līga Kausiniece - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Kancelejas vadītāja
Komisijas locekļi:
1) Juris Gailis pašnodarbināta persona
2) Jolanta Kalinka Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada adminiostrācija"" Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
3) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Kancelejas vadītāja
4) Māra Graudiņa Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu arodorganizācijas vadītāja
5) Sarmīte Misēviča  
6) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
7) Daira Jātniece zemnieku saimniecības "Vaidelotes" saimniece, SIA "TIKS TEV un MAN" īpašniece
 
DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA  
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Gunita VĪGUPA - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Aija Fridrihsone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste
2) Dace Stubure Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste
3) Māris Šarķis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists
4) Linda Mežsarga Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas juriste
 
JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas vadītāja: Liene ROTBERGA - Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas jaunatnes lietu speciāliste
Komisijas locekļi: 
1) Māra Bauvare Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja
2) Daina Jarmolāviča Bauskas novada karjeras speciāliste
3) Gints Jankovskis  Biedrības „Laiks Jaunietim” dibinātājs un priekšsēdētājs
4) Renārs Manuilovs  Biedrības „Jaunatne Smaidam” biroja vadītājs, Erasmus+ Jaunatne projektu koordinators
5) Nadīna Mediņa  Bauskas novada Kultūras centra kultūras menedžere
6) Dina Romanovska Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja
7) Līga Rimševica  sporta centra „Mēmele” direktore
8) Baiba Stūre  Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe
9) Paula Šumina  Bauskas novada jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece un Ceraukstes pagasta jaunatnes darbiniece