Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Komisijas un padomes


BAUSKAS NOVADA MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Podnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
Komisijas locekļi: 
1) Vairis Stūris Valsts meža dienesta pārstāvis
2) Andis Arājs biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis
3) Andris Neimanis biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis
4) Arvīds Rozēns biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis
5) Zanda Segliņa Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJU SADALES KOMISIJA

Komisijas NOLIKUMS
Komisijas locekļi: 
1) Raitis Ābelnieks Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
2) Vija Ieleja Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas vadītāja
3) Gints Jankovskis Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Jaunatnes nodaļas speciālists
4) Zaiga Kārkliņa Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste
5) Antra Ozoliņa Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja
6) Līga Rimševica Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
7)  Solveiga Gudkova Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas izglītības speciāliste
 

BAUSKAS NOVADA SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Komisijas NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis

Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas nodaļas komandieris  
Komisijas locekļi:
1) Zemessardzes 53.kājnieku bataljona komandieris  
2) Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersona  
3) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks  
4) Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklis  
5) Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes speciālists  
6) Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  
7) Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors  
8) Zemessardzes 1.Rīgas brigādes inženierrotas komandieris  
9) Valsts robežsardzes pārstāvis  
10) Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs”’pārstāvis  
11) VAS “Latvijas dzelzceļš” pāstāvis  
12) AS “GASO” Bauskas iecirkņa pārstāvis  
13) AS “Sadales tīkls”pārstāvis  
14) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes amatpersona  
 

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles apvienības pārvalde” nekustamo īpašumu speciāliste
Komisijas locekļi:
1) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
2) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
3) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvalde” zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs
4) Linda Mežsarga Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriste
 

BAUSKAS NOVADA KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS KOMISIJA

Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Mārīte Putniņa Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Egija Stapkēviča Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes locekle
Komisijas locekļi:
1) Raitis Ābelnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" vecākais speciālists vēstures nodaļā, Bauskas novada domes deputāts
2) Ieva Bronko-Pastore Biedrības "Bauskas vecpilsēta” valdes locekle
3) Māris Skanis  Bauskas pils muzeja direktors
4) Dace Putna Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes vadītāja
5) Ralfs Simanovičs  Būvniecības nodaļas vadītājs
6) Mārtiņš Mediņš  Bauskas novada domes deputāts
7) Ilze Tijone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
8) Kārlis Sinka  Biedrības “32Arhīvs’’ valdes loceklis
9) Laura Lūse  Rundāles pils muzeja direktore
 
PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Baiba Šumina Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja, izglītības metodiķe
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ineta Zvirgzda -Šebina  Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja vietniece, speciālā pedagoģe
Komisijas locekļi:
1) Ilze Naguraviča  Psiholoģe
2) Vanda Korbe  Logopēde
3) Sandris Kaidaks  Ārstniecības persona (ārsts)
4) Inga Borkovska Logopēde
5) Sandra Petrokaite  Speciālā pedagoģe
6) Sandra Borkovska  Speciālā pedagoģe
 
ĒTIKAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas locekļi: 
1) Jānis Eimuss Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvis
 
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA  
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Brikers Bauskas novada pašvaldības policijas inspektors
Komisijas locekļi: 
1) Aleta Ozoliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem 
2) Ilva Buka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
3) Inita Sproģe Juriste
4) Sigma Strautmale

Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” Iecavas struktūrvienības vadītāja

5) Baiba Šumina Iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe
 
DZĪVOKĻU KOMISIJA   
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Kazāka Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Mediņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Inese Kukute Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriste
3) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” Rundāles struktūrvienības vadītāja
 
IEPIRKUMU KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka Bauskas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
3) Jānis Siugalis Bauskas novada domes deputāts
4) Indra Latviete Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja
5) Evija Poļakova Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimniecisko darījumu nodaļas Vecākā iepirkumu speciāliste
 
ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Līga Kausiniece “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Sandra Smolija Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Būvvaldes galvenā arhitekte
2) Elita Krieviņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede
3) Elīna Māla Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Kultūras nodaļas vadītāja
4) Aivars Vilciņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka vietnieks
 
BAUSKAS NOVADA DOMES BŪVJU PIEŅEMŠANAS KOMISIJA 
 
Komisijas priekšsēdētājs: Andris Barovskis Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors 
Komisijas locekļi: 
1) Sandra Smolija Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes arhitekte 
2) Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis 
3) Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts 
 
SPORTA LIETU KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Rimševica  „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Padomes locekļi:
1) Guntis Kalniņš

Bauskas novada domes deputāts

2) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniec
3) Ieva Kirkila Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sporta darba organizatore Rundāles apvienības pārvaldē
 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
1) Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
2) Sarmīte Oļehnoviča Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
3) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
4) Dace Platonova Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja
5) Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja
 
BAUSKAS APVIENĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Vasiļauska Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Dace Šķiliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Bauskas pilsētas nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Līvija Šarķe Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Dāviņu pagasta nodaļas vadītāja
 
IECAVAS APVIENĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Vāvers Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inga Upelniece Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietniece
Komisijas locekļi: 
1) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 
RUNDĀLES APVIENĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Vitālijs Bļinkovs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” Viesturu pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” nekustamā īpašuma speciāliste
 
VECUMNIEKU APVIENĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja: Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Lauris Mediņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀ PADOME
Padomes NOLIKUMS
Padomes priekšsēdētājs: Aivars Svarenieks SIA "Kronis" valdes loceklis
Padomes priekšsēdētāja vietniece: Ilze Tijone  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Padomes locekļi: 
1) Dace Griķe  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
2) Arnolds Jātnieks Bauskas novada domes deputāts, Zemnieku saimniecības "Vaidelotes" īpašnieks 
3) Dainis Bensons Bauskas novada uzņēmējs, SIA "Benson Industry" 
4) Raitis Garais Īslīces pagasta zemnieku saimniecības "Baloži" īpašnieks 
5) Indulis Pētersons SIA "Iveta" valdes loceklis 
6) Raimonda Ribikauska Bauskas lauku sieviešu kluba "Apvārsnis"valdes priekšsēdētāja 
7) Aivars Svarenieks SIA "Kronis" valdes loceklis
8) Ilze Tijone  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
9) Karīna Andreika SIA “GARUDA foods” īpašniece
10) Anita Vismane LLKC Bauskas novada lauku uzņēmējdarbības attīstības konsultante 
 
BAUSKAS REĢIONĀLĀ BIZNESA INKUBATORA KONSULTATĪVĀ KOMISIJA
 
Padomes priekšsēdētājs: Aivars Svarenieks SIA "Kronis" valdes loceklis
Padomes locekļi: 
1) Raitis Ignatjevs Biedrības "Uzņēmēju klubs Bauska 97” pārstāvis
2) Līga Jankova Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāve, asociētā profesore
3) Mārīte Lazdiņa Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Jelgavas reģionālā centra vadītāja
4) Sanda Poļakova AS "SEB banka" Bauskas filiāles vadītāja
5) Ilze Tijone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
 
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJA 
Komisijas NOLIKUMS
Nolikums Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  
Komisijas sekretāre: Andra Matuļenko Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Komisijas locekļi: 
1) Aivars Janeks Bauskas novada iedzīvotājs
2) Jānis Mičulis Bauskas novada iedzīvotājs
3) Rihards Melgailis Bauskas novada domes deputāts
4) Juris Krievs  Bauskas novada domes deputāts
5) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte 
6) Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
7) Ieva Litiņa LLKC konsultante
8) Eleonora Maisaka Pensionēta agronome
9) Inta Klīve Rundāles pagasta iedzīvotāja
 
VĒLĒŠANU KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Gailis Pašnodarbināta persona
Komisijas sekretāre:  
Komisijas locekļi:
1) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests"  Rundāles apvienības struktūrvienības vadītāja
2) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja
3) Tālrīts Krastiņš SIA "Metrum", zemes ierīcības inženieris-sertificēts mērnieks
4) Māris Plēsnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
5) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
6) Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītāja
 
JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA
Komisijas NOLIKUMS
Komisijas vadītāja:  
Komisijas locekļi: 
1) Daina Jarmolāviča Bauskas novada karjeras speciāliste
2) Gints Jankovskis  Biedrības „Laiks Jaunietim” dibinātājs un priekšsēdētājs
3) Renārs Manuilovs  Biedrības „Jaunatne Smaidam” biroja vadītājs, Erasmus+ Jaunatne projektu koordinators
4) Nadīna Mediņa  Bauskas novada Kultūras centra kultūras menedžere
5) Dina Romanovska Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja
6) Līga Rimševica  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
7) Baiba Stūre  Iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe
8) Paula Šumina  Bauskas novada jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece un Ceraukstes pagasta jaunatnes darbiniece