Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atzinības raksts


Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts” ir Bauskas novada pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālo meistarību un aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos u.c. pasākumos.

Nr.p.k.

Apbalvotās personas vārds, uzvārds, amats

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma

pasniegšanas datums

Piezīmes

1

Lilitai Vanagai, Griķu pamatskolas skolotāja

Bauskas novada pašvaldības 05.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/141 2022/3.17.4/1 24.08.2022. Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē
2

Aija Laukmane, Griķu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja

Bauskas novada pašvaldības 11.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/145 2022/3.17.4/2 24.08.2022. Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

3.

Kristīne Čakāne, “Bauskas Centrālā bibliotēka” darbiniece

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/3

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

4.

Santa Gudža, “Bauskas Centrālā bibliotēka” darbiniece

Bauskas novada pašvaldības 16.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/166

2022/3.17.4/4

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

5.

Arkādija Pekulesa, PII “Zīlīte” logopēde

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/5

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā

6.

Ingrīda Kulbe, PII “Zīlīte” pirmsskolas mūzikas skolotāja

Bauskas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/168

2022/3.17.4/6

27.09.2022.

Pasniegts PII “Zīlīte” 45 gadu jubilejas pasākumā