Trešdiena, 28. Jūlijs, 2021. Cecīlija, Cilda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Kontakti


Par pašvaldību

 


Bauskas novada pašvaldības iestāde

„BAUSKAS NOVADA ADMINISTRĀCIJA” 

Reģistrācijas Nr.90009116223 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 

Norēķinu konts: LV06 UNLA 0050 0143 5567 6 

AS SEB banka, UNLALV2X 

E-pasts: dome@bauska.lv Tālrunis 63922238 

 

Klientu apkalpošanas centrs: tālr. 63922238, mob.25444899

Darba laiks 

Pirmdienās: 8.00 - 18.00 

Otrdienās: 8.00 - 17.00 

Trešdienās: 8.00 - 17.00 

Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 

Piektdienās: 8.00 - 16.00 

 

Bez pusdienas pārtraukuma

 

KASE 

Uzvaras ielā 1 

tālr.63922854


Vadība (4) Juridiskā nodaļa (4) Iepirkumu nodaļa (4) Ekonomikas un finanšu nodaļa (3) Centralizētās grāmatvedības nodaļa (23) Attīstības un plānošanas nodaļa (8) Sabiedrisko attiecību nodaļa (4)
 • Ieva Šomina
  Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  65795190
  26591209
 • Andra Matuļenko
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  65795190
  29176675
 • Inga Pinne
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  65795190
  29176675
 • Artūrs Dulbe
  Sabiedrisko attiecību speciālists
  65795190
  29176675
Saimnieciskā nodaļa (7) Dzimtsarakstu nodaļa (3) Pašvaldības policija (7)
 • Pašvaldības policija
  Dežūrtālrunis
  20278188
 • Broņislavs Ostrovskis
  Pašvaldības policijas priekšnieks
  29403573
 • Aivars Vilciņš
  Priekšnieka vietnieks

  20290855
 • Inga Rikmane
  Vecākā inspektore (Administratīvās lietvedības grupas vecākā)
  65795193
 • Irīna Mincenberga
  Inspektore (Dokumentu lietvede)
  27887588
 • Diāna Vasiļjeva
  Inspektore (Administratīvā lietvedības grupa)
  65795193
 • Solvita Žižņauska
  Inspektore (Administratīvā lietvedības grupa)
  65795193
Kanceleja (6) Bauskas novada Būvvalde (6) Izglītības nodaļa (5) Transporta nodaļa (2) Speciālisti (2)
 • Andrejs Podnieks
  Darba aizsardzības galvenais speciālists

  29160089
 • Gints Puškundzis
  Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību datu aizsardzības speciālists
  29124124
Bauskas Tūrisma informācijas centrs (4) Informācijas tehnoloģiju nodaļa (6)
 • Andris Roberts
  Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
  63963922
  29392166
 • Ingemārs Avotiņš
  IT nodaļas datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators
  29332389
 • Raimonds Borkovskis
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  63927789
  25611325
 • Jānis Dimitrijevs
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  25704734
 • Jānis Gasūns
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  26324096
 • Jevgeņijs Zaharovs
  Datorsistēmu un datortīklu administrators

  29189414
Nekustamo īpašumu nodaļa (8)
 • Gunita Vīgupa
  Nodaļas vadītāja/Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste
  65795181
 • Aija Fridrihsone
  Nekustamā īpašuma speciāliste. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00
  65795181
  20234177
 • Māris Šarķis
  Nekustamā īpašuma speciālists, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00
  63963970
  20234177
 • Dace Stubure
  Nekustamā īpašuma speciāliste, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00,
  63963970
 • Ineta Šķirmante
  Nodokļu inspektore
  63921946
 • Ņina Tomase
  Nodokļu inspektore
  65795206
 • Zintis Konovs
  Nodokļu inspektors
  63921946
 • Sandra Kazāka
  Iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste

  25726605


Aizvērt
Sūtīt vēstuli

*Nav aizpildīts obligātais lauks