Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Kontakti


Par pašvaldību

 


BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Valsts kase, TRELLV22
E-pasts: pasts@bauska.lv
Tālrunis 63922238, fakss 63924522

E-adreses saziņas kanāls:
Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan pašvaldības E-adresi

 


 

Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 
Tālr. 66954885, 63963977 vai mob.tālr. 25444899
E-pasts: bauska@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks:
Pirmdienās: 8.00 - 18.00 
Otrdienās: 8.00 - 17.00 
Trešdienās: 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 
Piektdienās: 8.00 - 16.00 

 

Bez pusdienas pārtraukuma


KASE 

 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 
Tālr. 63963974

 

Darba laiks:
Pirmdienās: 8.00 - 18.00 
Otrdienās: 8.00 - 17.00 
Trešdienās: 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 
Piektdienās: 8.00 - 16.00 

 

Bez pusdienas pārtraukuma


Vadība (5) Pašvaldības policija (4)
 • Pašvaldības policija
  Diennakts dežūrtālrunis
  20278188
  pasvaldibaspolicija@bauska.lv
 • Broņislavs Ostrovskis
  Pašvaldības policijas priekšnieks
  29403573
  bronislavs.ostrovskis@bauska.lv
 • Aivars Vilciņš
  Priekšnieka vietnieks
  20290855
  aivars.vilcins@bauska.lv
 • Edgars Polis
  Vecumnieku nodaļas priekšnieks
  63920587, 29268575
  edgars.polis@bauska.lv
Administratīvais departaments (6)
 • Līga Kausiniece
  Administratīvā departamenta vadītāja
  63921944, 29517965
  liga.kausiniece@bauska.lv
 • Zinaida Sparāne
  Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja
  22029011
  zinaida.sparane@bauska.lv
 • Dina Bērziņa
  VPVKAC centra vadītāja
  63963977, 66954885, 25444899
  dina.berzina@bauska.lv
 • Andrejs Podnieks
  Darba aizsardzības speciālists
  29160089
  andrejs.podnieks@bauska.lv
 • Māris Plēsnieks
  Darba aizsardzības speciālists
  29481688
  maris.plesnieks@vecumnieki.lv
 • Gints Puškundzis
  Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību datu aizsardzības speciālists
  29124124
  datuaizsardziba@bauska.lv
Administratīvā nodaļa (6)
 • Egija Matuzone
  Administratīvās nodaļas vadītāja
  63922238, 25611266
  egija.matuzone@bauska.lv
 • Liene Leveika
  Vecākā lietvede
  63922238, 25611266
  liene.leveika@bauska.lv
 • Līga Strazdiņa
  Lietvede
  65795211
  liga.strazdina@bauska.lv
 • Ieva Skujeniece
  Domes sekretāre
  63922781
  ieva.skujeniece@bauska.lv
 • Ligita Jukšinska
  Lietvedības sekretāre
  63922781
  ligita.juksinska@bauska.lv
 • Līga Gorbante
  Arhivāre
  65795211
  liga.gorbante@bauska.lv
VPVKAC (8)
 • Dina Bērziņa
  Bauskas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) vadītāja
  63963977, 66954885, 25444899
  bauska@pakalpojumucentri.lv, dina.berzina@bauska.lv
 • Ieva Trapočka
  Bauskas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
  63963977, 66954885, 25444899
  bauska@pakalpojumucentri.lv, ieva.trapocka@bauska.lv
 • Zane Indrika
  Bauskas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
  63963977, 66954885, 25444899
  zane.indrika@bauska.lv
 • Vija Spalva
  Iecavas VPVKAC speciāliste
  63974907, 66954893
  iecava@pakalpojumucentri.lv, vija.spalva@iecava.lv
 • Daiga Rundze
  Iecavas VPVKAC speciāliste
  63974907, 66954893
  iecava@pakalpojumucentri.lv, daiga.rundze@iecava.lv
 • Inese Skujiņa
  Rundāles VPVKAC speciāliste
  26349298, 66954843
  rundale@pakalpojumucentri.lv, inese.skujina@rundale.lv
 • Vija Eiduka
  Vecumnieku VPVKAC speciāliste
  63976734, 26304220
  vecumnieki@pakalpojumucentri.lv, vija.eiduka@vecumnieki.lv
 • Sandra Romaņenkova
  Lietvede - kasiere (Skaistkalne)
  29284770, 63933206
  skaistkalne@pakalpojumucentri.lv, sandra.romanenkova@vecumnieki.lv
Informācijas tehnoloģiju nodaļa (11)
 • Zinaida Sparāne
  Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja
  22029011
  zinaida.sparane@bauska.lv
 • Ingemārs Avotiņš
  Datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators
  29332389
  ingemars.avotins@bauska.lv
 • Jānis Gasūns
  Datorsistēmu galvenais administrators
  26324096
  janis.gasuns@bauska.lv
 • Agris Rāgs
  Informācijas sistēmu drošības administrators
  63920588, 22020640
  agris.rags@bauska.lv
 • Raimonds Borkovskis
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  63927789, 25611325
  raimonds.borkovskis@bauska.lv
 • Jānis Dimitrijevs
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  25704734
  janis.dimitrijevs@bauska.lv
 • Krista Sondore
  Datorsistēmu un datortīklu administratore
  28306095
  krista.sondore@bauska.lv
 • Lauris Dātavs
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  63920588, 22022370
  lauris.datavs@vecumnieki.lv
 • Mārtiņš Putāns
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  29189414
  martins.putans@bauska.lv
 • Gunārs Bogdanovs
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  25706672
  gunars.bogdanovs@bauska.lv
 • Oļegs Krjukovs
  Datortīklu administrators
  27267717
  olegs.krjukovs@iecava.lv
Ekonomikas un finanšu departaments (3)
 • Indra Latviete
  Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja
  27841860
  indra.latviete@bauska.lv
 • Ilona Spurķe
  Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
  63922257
  ilona.spurke@bauska.lv
 • Aigars Vērmanis
  Grāmatvedības nodaļas vadītājs
  63960199
  aigars.vermanis@bauska.lv
Ekonomikas un finanšu nodaļa (8)
 • Ilona Spurķe
  Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
  63922257
  ilona.spurke@bauska.lv
 • Sarmīte Oļehnoviča
  Nodaļas vadītājas vietniece
  63922258
  sarmite.olehnovica@bauska.lv
 • Zaiga Kārkliņa
  Ekonomiste
  65795185
  zaiga.karklina@bauska.lv
 • Gita Skribāne
  Ekonomiste
  63976208
  gita.skribane@vecumnieki.lv
 • Māris Vitrups
  Ekonomists
  25771164
  maris.vitrups@iecava.lv
 • Vita Grosberga
  Ekonomiste
  65795100
  vita.grosberga@bauska.lv
 • Marija Abramčika
  Ekonomiste
  62602066
  marija.abramcika@bauska.lv
 • Baiba Uzkalne
  Ekonomiste
  65795100
  baiba.uzkalne@bauska.lv
Grāmatvedības nodaļa (42)
 • Aigars Vērmanis
  Nodaļas vadītājs
  63960199
  aigars.vermanis@bauska.lv
 • Inta Rasa
  Galvenā grāmatvede
  63922085
  inta.rasa@bauska.lv
 • Sigita Vaitaite
  Vecākā grāmatvede
  65795197
  sigita.vaitaite@bauska.lv
 • Maruta Zālīte
  Vecākā grāmatvede
  63960525
  maruta.zalite@vecumnieki.lv
 • Elita Krieviņa
  Vecākā grāmatvede
  65795161
  elita.krievina@bauska.lv
 • Ligita Kalniņa
  Grāmatvede
  65795203
  ligita.kalnina@bauska.lv
 • Sandra Dervīte
  Grāmatvede
  63960200
  sandra.dervite@bauska.lv
 • Laimdota Graumane
  Grāmatvede
  63960196
  laimdota.graumane@bauska.lv
 • Iveta Kvedare
  Grāmatvede
  65795207
  iveta.kvedare@bauska.lv
 • Nellija Stankeviča
  Grāmatvede
  65795194
  nellija.stankevica@bauska.lv
 • Anna Šteinberga
  Grāmatvede
  63923552
  anna.steinberga@bauska.lv
 • Ilze Kužņika
  Grāmatvede
  63922250
  ilze.kuznika@bauska.lv
 • Aiva Klokmane
  Grāmatvede
  63923488
  aiva.klokmane@bauska.lv
 • Daiga Ribikauska
  Grāmatvede
  65795198
  daiga.ribikauska@bauska.lv
 • Mārcis Lapsa
  Grāmatvedis
  63922395
  marcis.lapsa@bauska.lv
 • Andra Slaidiņa
  Grāmatvede
  63924063
  andra.slaidina@bauska.lv
 • Dace Berglava
  Grāmatvede
  65795210
  dace.berglava@bauska.lv
 • Daiga Čipena
  Grāmatvede
  63922350
  daiga.cipena@bauska.lv
 • Elita Maskale
  Grāmatvede
  65795437
  elita.maskale@bauska.lv
 • Aija Vanaga
  Grāmatvede
  65795172
  aija.vanaga@bauska.lv
 • Inga Bronzova
  Grāmatvede
  63923606
  inga.bronzova@bauska.lv
 • Sanda Nereta
  Grāmatvede
  65795202
  sanda.nereta@bauska.lv
 • Gunta Saulīte
  Grāmatvede
  63962170
  gunta.saulite@rundale.lv
 • Dace Masjule
  Grāmatvede
  63962170
  dace.masjule@rundale.lv
 • Evija Sergijeviča
  Grāmatvede
  63962170
  evija.sergijevica@rundale.lv
 • Rita Laiskone
  Grāmatvede
  63962170
  rita.laiskone@rundale.lv
 • Žanna Veinberga
  Grāmatvede
  63974182
  zanna.veinberga@iecava.lv
 • Inita Dāce
  Grāmatvede
  63960455
  inita.dace@bauska.lv
 • Maija Strazdiņa
  Grāmatvede
  63922327
  maija.strazdiņa@bauska.lv
 • Māra Buņķe
  Grāmatvede
  63974160
  mara.bunke@iecava.lv
 • Indra Bāliņa
  Grāmatvede
  65820005
  indra.balina@iecava.lv
 • Sandra Zadovska
  Grāmatvede
  63920591
  sandra.zadovska@vecumnieki.lv
 • Iveta Smilškalne
  Grāmatvede
  63920590
  iveta.smilskalne@vecumnieki.lv
 • Dzidra Neimane
  Grāmatvede
  63976575
  dzidra.neimane@vecumnieki.lv
 • Anita Gerta
  Grāmatvede
  63976575
  anita.gerta@vecumnieki.lv
 • Sarmīte Petruševiča
  Grāmatvede
  63920591
  sarmite.petrusevica@vecumnieki.lv
 • Zita Smalganoviča
  Grāmatvede
  63976575
  zita.smalganovica@vecumnieki.lv
 • Inita Cīrule
  Grāmatvede
  65820005
  inita.cirule@iecava.lv
 • Marija Teseļska
  Grāmatvede
  63976227
  marija.teselska@vecumnieki.lv
 • Dzidra Spēlmane
  Grāmatvede
  65152932
  dzidra.spelmane@vecumnieki.lv
 • Dzidra Baltace
  Grāmatvede
  63974182
  dzidra.baltace@iecava.lv
 • Kaiva Strelēvica
  Grāmatvede
  63963974
  kaiva.strelevica@bauska.lv
Juridiskais un iepirkumu departaments (2)
 • Evita Grigorjeva
  Juridiskās nodaļas vadītāja
  22003055
  evita.grigorjeva@bauska.lv
 • Evija Poļakova
  Iepirkumu nodaļas vadītāja
  29994874
  evija.polakova@bauska.lv
Juridiskā nodaļa (5)
 • Evita Grigorjeva
  Juridiskās nodaļas vadītāja
  22003055
  evita.grigorjeva@bauska.lv
 • Linda Mežsarga
  Vecākā juriste
  65795191
  linda.mezsarga@bauska.lv
 • Arvīds Zvirbulis
  Jurists
  63920592, 26441918
  arvids.zvirbulis@vecumnieki.lv
 • Anita Cehanoviča
  Juriste
  62606217
  anita.cehanovica@bauska.lv
 • Agnese Strazdiņa
  Juriste
  62606217
  agnese.strazdina@bauska.lv
Iepirkumu nodaļa (7)
 • Evija Poļakova
  Iepirkumu nodaļas vadītāja
  29994874
  evija.polakova@bauska.lv
 • Signija Saltupa
  Vecākā iepirkumu speciāliste
  27096462
  signija.saltupa@bauska.lv
 • Inese Bramane
  Iepirkumu speciāliste
  63963971
  inese.bramane@bauska.lv
 • Lelde Ripinska
  Iepirkumu speciāliste
  63963976
  lelde.ripinska@bauska.lv
 • Kristīne Maksimova
  Iepirkumu speciāliste
  65611814
  kristine.maksimova@bauska.lv
 • Madara Paegle
  Iepirkumu speciāliste
  65611814
  madara.paegle@bauska.lv
 • Liene Viskupaite
  Juriste
  22006683
  liene.viskupaite@bauska.lv
Personāla nodaļa (2)
 • Dace Strazdiņa
  Personāla speciāliste
  63922540
  dace.strazdina@bauska.lv
 • Ieva Gudone
  Personāla speciāliste
  65794230
  ieva.gudone@bauska.lv
Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments (5)
 • Antra Ozoliņa
  Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja
  29477188
  antra.ozolina@bauska.lv
 • Vija Ieleja
  Izglītības nodaļas vadītāja
  28698777
  vija.ieleja@bauska.lv
 • Līga Briģe
  Jaunatnes nodaļas vadītāja
  28799654
  liga.brige@bauska.lv
 • Elīna Māla
  Kultūras nodaļas vadītāja
  29990501
  elina.mala@bauska.lv
 • Līga Rimševica
  Sporta nodaļas vadītāja
  27731960
  liga.rimsevica@bauska.lv
Izglītības nodaļa (6)
 • Vija Ieleja
  Izglītības nodaļas vadītāja
  28698777
  vija.ieleja@bauska.lv
 • Solveiga Gudkova
  Metodiķe
  63923665
  solveiga.gudkova@bauska.lv
 • Baiba Šumina
  Metodiķe
  63923360
  baiba.sumina@bauska.lv
 • Līga Kirilko
  Metodiķe
  63924389
  liga.kirilko@bauska.lv
 • Vija Beļūna
  Izglītības speciāliste
  26669550
  vija.beluna@bauska.lv
 • Elīna Meldere
  Izglītības speciāliste
  29332612
  elina.meldere@bauska.lv
Jaunatnes nodaļa (2)
 • Līga Briģe
  Jaunatnes nodaļas vadītāja
  28799654
  liga.brige@bauska.lv
 • Gints Jankovskis
  Jaunatnes lietu speciālists
  28 646 934
  gints.jankovskis@bauska.lv
Kultūras nodaļa (1)
 • Elīna Māla
  Kultūras nodaļas vadītāja
  29990501
  elina.mala@bauska.lv
Sporta un veselības nodaļa (3)
 • Līga Rimševica
  Sporta un veselības nodaļas vadītāja
  27731960
  liga.rimsevica@bauska.lv
 • Ilze Puķāne
  Projektu vadītāja
  25622180
  ilze.pukane@bauska.lv
 • Inga Ūbele
  Galvenais speciālists
  25949709
  inga.ubele@bauska.lv
Attīstības un būvniecības departaments (7)
 • Mārtiņš Veinbergs
  Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
  29425784
  martins.veinbergs@bauska.lv
 • Ilze Tijone
  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
  63922233, 20213021
  ilze.tijone@bauska.lv
 • Ralfs Simanovičs
  Būvniecības nodaļas vadītājs
  20240101
  ralfs.simanovics@bauska.lv
 • Gunita Vīgupa
  Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
  63963972
  gunita.vigupa@bauska.lv
 • Dace Platonova
  Teritorijas plānotāja
  63963972
  dace.platonova@bauska.lv
 • Sandra Kazāka
  Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste
  25726605
  sandra.kazaka@bauska.lv
 • Valērijs Gabrāns
  Vides speciālists
  65801834
  valerijs.gabrans@bauska.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa (8)
 • Ilze Tijone
  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
  63922233, 20213021
  ilze.tijone@bauska.lv
 • Ineta Bramane
  Vecākā projektu vadītāja
  22006871
  ineta.bramane@iecava.lv
 • Jolanta Kalinka
  Vecākā projektu vadītāja
  63922400
  jolanta.kalinka@bauska.lv
 • Ilze Munda
  Projektu vadītāja
  63921942
  ilze.munda@bauska.lv
 • Laine Baha
  Projektu vadītāja
  66927526
  laine.baha@bauska.lv
 • Antra Bagone
  Projektu vadītāja
  65795188
  antra.bagone@bauska.lv
 • Laura Šterna
  Projektu vadītāja

  laura.sterna@bauska.lv
 • Līga Čakāne
  Projektu vadītāja
  66927526
  liga.cakane@bauska.lv
Būvniecības nodaļa (5)
 • Ralfs Simanovičs
  Būvniecības nodaļas vadītājs
  20240101
  ralfs.simanovics@bauska.lv
 • Juris Kuziks
  Būvniecības speciālists
  25776617
  juris.kuziks@iecava.lv
 • Vadims Remeiķis
  Būvniecības speciālists
  25607911
  vadims.remeikis@bauska.lv
 • Raitis Ignatjevs
  Energopārvaldnieks
  25471947
  raitis.ignatjevs@bauska.lv
 • Laima Berga
  Būvniecības speciāliste
  20283888
  laima.berga@bauska.lv
Nekustamo īpašumu nodaļa (1)
 • Gunita Vīgupa
  Nodaļas vadītāja
  63963972
  gunita.vigupa@bauska.lv
Uzņēmējdarbības un mārketinga departaments (3)
 • Laura Ārente
  Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja
  65795190, 29906233
  laura.arente@bauska.lv
 • Elita Priedniece
  Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
  28025249
  elita.priedniece@bauska.lv
 • Inese Turkupole-Zilpure
  Tūrisma informācijas centra vadītāja
  63923797, 27746484
  inese.turkupole.zilpure@bauska.lv
Sabiedrisko attiecību nodaļa (9)
 • Laura Ārente
  Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
  65795190, 29906233
  laura.arente@bauska.lv
 • Plašsaziņas līdzekļiem
  Sabiedrisko attiecību nodaļa
  29150388
  prese@bauska.lv
 • Beata Logina
  Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
  26442201
  beata.logina@bauska.lv
 • Artūrs Dulbe
  Sabiedrisko attiecību speciālists
  65795190, 29176675
  arturs.dulbe@bauska.lv
 • Andra Matuļenko
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  65795190, 29176675
  andra.matulenko@bauska.lv
 • Anta Kļaveniece
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  27096297
  anta.klaveniece@bauska.lv
 • Gija Spula
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  25639392, 63976197
  gija.spula@bauska.lv
 • Diāna Goldmane
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  29150388
  diana.goldmane@bauska.lv
 • Oļegs Dubčenoks (prombūtnē)
  Datoroperators
  26036363
  olegs.dubcenoks@bauska.lv
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs (5)
 • Elita Priedniece
  Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
  28025249
  elita.priedniece@bauska.lv
 • .
  Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs

  uznemejdarbiba@bauska.lv
 • Kristaps Stallīts
  Lauku attīstības konsultants
  20267734
  kristaps.stallits@vecumnieki.lv
 • Edgars Dzelme
  Lauku attīstības konsultants
  20060859
  edgars.dzelme@bauska.lv
 • Baiba Valdmane
  Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra speciāliste
  28343312
  baiba.valdmane@bauska.lv
Tūrisma informācijas centrs (5)
 • Inese Turkupole-Zilpure
  Tūrisma informācijas centra vadītāja
  63923797, 27746484
  inese.turkupole.zilpure@bauska.lv
 • Zaiga Derena
  Tūrisma organizatore
  63923797
  zaiga.derena@bauska.lv
 • Līga Ieveniece
  Tūrisma organizatore
  63923797
  liga.ieveniece@bauska.lv
 • Elīna Stilve
  Tūrisma organizatore
  22026494
  elina.stilve@bauska.lv
 • Agris Kubliņš
  Nama pārzinis
  65795160
  agris.kublins@bauska.lv
Būvvalde (5)
 • Dace Putna
  Būvvaldes vadītāja
  29417140
  dace.putna@bauska.lv
 • Andris Barovskis
  Būvinspektors
  29279794
  andris.barovskis@bauska.lv
 • Sandra Smolija
  Galvenā arhitekte
  63923304, 27805229
  sandra.smolija@bauska.lv
 • Elīna Arāja
  Arhitekte
  29347618
  elina.araja@bauska.lv
 • Evita Hiršfelde
  Lietvede - BIS administratore
  63923304, 27805229
  evita.hirsfelde@bauska.lv
Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļa (3) Dzimtsarakstu nodaļa (6)
 • Sandra Kolberga
  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
  27808544, 63924589,
  sandra.kolberga@bauska.lv
 • Inese Dombrovska
  Nodaļas vadītājas vietniece
  63924589, 27808544
  inese.dombrovska@bauska.lv
 • Sintija Kalēja
  Nodaļas vadītājas vietniece
  63941773, 29127471
  sintija.kaleja@bauska.lv
 • Elga Kaļķe
  Nodaļas vadītājas vietniece
  63976409
  elga.kalke@bauska.lv
 • Edvīns Balodis
  Nodaļas vadītājas vietnieks
  63962242, 26597960
  edvins.balodis@bauska.lv
 • Gunta Zvilna
  Inspektore
  65795183, 27808544
  gunta.zvilna@bauska.lv
Apvienību pārvaldes (4)
 • Līga Vasiļauska
  Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja
  25422393
  liga.vasilauska@bauska.lv
 • Aigars Sietiņš
  Rundāles apvienības pārvaldes vadītājs
  28609107
  aigars.sietins@rundale.lv, www.rundale.lv
 • Normunds Vāvers
  Iecavas apvienības pārvaldes vadītajs
  25773328
  normunds.vavers@iecava.lv, www.iecava.lv
 • Dace Šileika
  Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja
  63920596
  dace.sileika@vecumnieki.lv, www.vecumnieki.lv
Bauskas apvienības pārvalde (11)
 • Līga Vasiļauska
  Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja
  25422393
  liga.vasilauska@bauska.lv
 • Īrisa Celmiņa
  Bauskas apvienības pārvaldes lietvede
  63960437, 28624565
  parvalde@bauska.lv
 • Dace Šķiliņa
  Bauskas pilsētas nodaļas vadītāja
  27234030
  dace.skilina@bauska.lv
 • Aija Fridrihsone
  Nekustamā īpašuma speciāliste. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  65795181, 20234177
  aija.fridrihsone@bauska.lv
 • Māris Šarķis
  Nekustamā īpašuma speciālists. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  63963970, 20234177
  maris.sarkis@bauska.lv
 • Dace Stubure
  Nekustamā īpašuma speciāliste, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  63963970
  dace.stubure@bauska.lv
 • Ņina Tomase
  Nodokļu inspektore Bauskas pilsētā
  65795206
  nina.tomase@bauska.lv
 • Ineta Šķirmante
  Nodokļu inspektore Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes, Vecsaules pagastos
  63921946
  ineta.skirmante@bauska.lv
 • Zintis Konovs
  Nodokļu inspektors Codes, Gailīšu, Īslīces pagastos
  63921946
  zintis.konovs@bauska.lv
 • Aivis Rimševics
  Transporta galvenais speciālists
  26353390
  aivis.rimsevics@bauska.lv
 • Agita Eglinska
  Būvinženieris
  65795180, 26370202
  agita.eglinska@bauska.lv
Nekustamo īpašumu speciālisti (3)
 • Aija Fridrihsone
  Nekustamā īpašuma speciāliste. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  65795181, 20234177
  aija.fridrihsone@bauska.lv
 • Māris Šarķis
  Nekustamā īpašuma speciālists. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  63963970, 20234177
  maris.sarkis@bauska.lv
 • Dace Stubure
  Nekustamā īpašuma speciāliste, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
  63963970
  dace.stubure@bauska.lv
Nodokļu inspektori (3)
 • Ņina Tomase
  Nodokļu inspektore Bauskas pilsētā
  65795206
  nina.tomase@bauska.lv
 • Ineta Šķirmante
  Nodokļu inspektore Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes, Vecsaules pagastos
  63921946
  ineta.skirmante@bauska.lv
 • Zintis Konovs
  Nodokļu inspektors Codes, Gailīšu, Īslīces pagastos
  63921946
  zintis.konovs@bauska.lv


Aizvērt
Sūtīt vēstuli

*Nav aizpildīts obligātais lauks