Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes kārtība


2022.12.08 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes kārtība

2022.gada 8.decembrī plkst. 13.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par “MP Industries OÜ” informāciju.
Ziņo: Mārtiņš Mediņš
Uzaicināti: Māris Ķieģelis
2. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi””.
Ziņo: Laura Ārente
3. SIA "Bitwise" reģistrācija asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Bauskas novada teritorijā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns
Uzaicināti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bitwise
4. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašumā “Laukērgļi” un “Vanagi” , Stelpes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
5. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Jaunlieldrēģeļi” Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
6. Par adreses “Ozola iela” maiņu uz “Zīļu iela” pašvaldības ielai Vecumnieku ciemā.
Ziņo: Jānis Strēlis
7. Par kultūras infrastruktūras attīstību Bauskas vecpilsētā.
Ziņo: Ilze Tijone
8. Par biogāzes un enerģijas ražotnes izveides būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Liepiņas", Brunavas pag., Bauskas nov.
Ziņo: Dace Putna
9. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā esošās lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
10. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4060 0047 0388 Gailīšu pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsone
11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā “Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1034 Bauska – Priedītes posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā”.
Ziņo: Aigars Sietiņš

 

Komitejas priekšsēdētāja: Mārtiņš Mediņš


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas