Trešdiena, 29. Jūnijs, 2022. Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vairākiem novada būvniecības objektiem piešķir papildu finansējumu


Vairākiem novada būvniecības objektiem piešķir papildu finansējumu2022.06.21 Komentāri (0) Vairākiem novada būvniecības objektiem piešķir papildu finansējumu

Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei 225 020,52 EUR apmērā

Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības administrācijas rīkotā atklāta konkursa “Iecavas vidusskolas pārbūve” rezultātiem, 2021. gada 22. jūnijā ar SIA “REATON” tika noslēgts līgums “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” par 2 636 703,93 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

2021. gada 22. oktobrī ir noslēgta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” un 2021. gada 2. decembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Iecavas vidusskolas pārbūve”.

 

Ņemot vērā papildus darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā “Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” ir 2 726 556,74 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “REATON” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Iecavas vidusskolas pārbūve” par 308 011,85 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Iecavas vidusskolas pārbūve” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei 225 020,52 EUR apmērā no pašvaldības budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

 

 

Piešķir papildu finansējumu sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas 102 980,39 EUR apmērā

Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības administrācijas rīkotā atklāta konkursa “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā ar SIA “SELVA BŪVE” tika noslēgts līgums “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas”  par 2 512 110,44  EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2022. gada 2. martā ir noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem līgumā “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas”.

Ņemot vērā precizētos darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 30. jūnija līgumā “Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas” ir 2 507 222,89 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “SELVA BŪVE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” par 144 743,89 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas 102 980,39 EUR apmērā no pašvaldības budžetā plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.

 

Piešķir papildu finansējumu Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē 3 756 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos, Vecumnieku novadā, Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā”, 2.daļas “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā” rezultātiem, 2021. gada 14. septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Ceļinieks 01” par Sporta un Strauta ielu pārbūvi Skaistkalnē par 89 598,65 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., ceļu būvei nepieciešamā bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “Ceļinieks 01” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē” par 11 637,48 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē 3 756 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

 

Piešķir papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 112 998,62 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums  ar personu apvienību “Kvintets M un REMCE” par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi par 8 480 142,76 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2022. gada 14. maijā ir noslēgta Vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā.

Ņemot vērā papildus darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem 2021. gada 30. jūnijā noslēgtajā būvdarbu līgums ar personu apvienību “Kvintets M un REMCE” par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi ir 8 533 819,65 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

Personu apvienība “Kvintets M un REMCE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu nulles ciklam objektā “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” par 239 432,07 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektā “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” varētu pabeigt nulles ciklu, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 112 998,62 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

 

Piešķirt papildu finansējumu Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai 87 668 EUR apmērā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklāta konkursa “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” rezultātiem, 2021. gada 10. septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “BILDBERG” par Skaistkalnes sporta zāles būvniecību par 1 877 079,50 EUR, ieskaitot PVN 21 % .

2021. gada 28. oktobrī ir noslēgta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem būvdarbu līgumā.

Ņemot vērā papildus darbus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa ir 1 917 883,21  EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas izejvielu piegādes, kas rada draudus būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār. Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas, minerālproduktu, t.sk., bitumena, akmens izstrādājumu u.c.) piegādātājas galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija un Ukraina, ar kurām karadarbības vai piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes vairs nav iespējamas. Būvmateriālu aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu citus sadarbības modeļus un izveidotu jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams laiks.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.

SIA “BILDBERG”” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par būvdarbu sadārdzinājumu objektā “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” par 144 889,38 EUR, ieskaitot PVN 21 %.

Balstoties un Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas ministrijas vadlīnijām par būvdarbu izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu izmaksu indeksācijas metodi.

Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu “Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolemj piešķirt papildu finansējumu Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai 87 668 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā esošo meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas