Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Turpinās diskusijas par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām


Turpinās diskusijas par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām2021.08.17 Komentāri (0) Turpinās diskusijas par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām

Turpinās darbs pie jaunizveidotā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, ar nolūku noteikt kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldības budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada oktobrim, bet apspriest tās varēs š.g. novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par jaunizveidotā Bauskas novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties, piedaloties diskusijās par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām, kā arī citām aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj Rīcības un Investīciju plānā.

Diskusijas plānotas augustā un septembrī, sarunas notiks tiešsaitē Zoom vidē.  Paredzamais diskusiju ilgums par katru nodefinēto prioritāti aptuveni divas stundas. Pirms piedalīties diskusijās, aicinām iepazīties ar jau notikušo diskusiju materiāliem:  https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/pazinojums-par-sabiedribas-lidzdalibu-8442

Diskusijas saturs:

  • Rīcības virzienu noteikšana (diskusija mainot vai papildinot konsultantu priekšlikumu par rīcības virzienu nosaukumiem);
  • Konkrētu rīcību un pasākumu iekļaušana rīcības virzienos (arī investīciju vajadzības).

Diskusijas rezultāts: Apstiprināti rīcības virzieni katrai vidēja termiņa prioritātei kā arī rīcības plāna un investīciju plānā iekļaujamie priekšlikumi.

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
DARBA GRUPU LAIKI

18. augusts
10:00 – 12:00
Zinošs iedzīvotājs /izglītība/ Diskusija
noslēgusies
19. augusts
14:00 – 16:00
Labklājība visiem /sociālā un veselības joma/ Diskusija
noslēgusies
20. augusts
10:00 – 12:00
Radoša darbība /kultūra/ Diskusija
noslēgusies
3. septembris
10:00 – 12:00
Dzīves un darba telpa /infrastruktūra/ ZOOM saite
7. septembris
10:00 – 12:00
Tīra un zaļa vide /vide/ ZOOM saite
8. septembris
14:00 – 16:00
Augoša attīstības vide uzņēmējam /uzņēmējdarbība/ ZOOM saite
9. septembris
10:00 – 12:00
Sasniedzams novads un mobils iedzīvotājs /mobilitāte/ ZOOM saite
10. septembris
10:00 – 12:00
Pārvaldība un sadarbība ZOOM saite

 

Visām diskusijām tiks izmantota viena Zoom saitehttps://us02web.zoom.us/j/83448781754
ZOOM sanāksmes ID: 83448781754

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

 

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas