Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2022.02.17 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 17.februārī plkst. 9.00 (attālināti)

1. Par nolikuma "Bauskas novada pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība" apstiprināšanu.
Ziņo: Indra Latviete

2. Par Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas izveidošanu.
Ziņo: Edgars Paičs

3. Par Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Edgars Paičs, Sandra Kazāka

4. Par Bauskas novada apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisiju nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

5. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek iznomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemesgabali” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

6. Par Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Linda Mežsarga

7. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

8. Par Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu komisijas izveidošanu.
Ziņo: Līga Rimševica

9. Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā.
Ziņo: Jolanta Kalinka

10. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Aigars Sietiņš, Aleksandrs Gurkovskis, Valērijs Gabrāns

11. Par projekta “Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija” iesniegšanu.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Baiba Šulce

12. Par projekta “Īslīces kultūras nama zāles izgaismošana un apskaņošana” iesniegšanu.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Aleksandrs Gurkovskis, Sandra Ķisele

13. Par uzturēšanas maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara”” 2022.gadā.
Ziņo: Gita Skribāne
Uzaicināti: Zaiga Švāģere

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Plūdoņa ielā 18 arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

15. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa

16. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Plūdoņa ielā 18 tehniskajam apsekojumam.
Ziņo: Mārīte Putniņa

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Pasta ielā 1/3 tehniskajam apsekojumam.
Ziņo: Mārīte Putniņa

19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Pasta ielā 1/3 arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Saules ielā 4A arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zīles”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strauta iela 21, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

23. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ērgļi 1”, Brunavas pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis

24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], “[...]”, Ērgļi, Brunavas pag. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[...], Mēmeles ielā [...], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

26. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

27. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

28. Par dzīvojamās telpas [...], Viesturu pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Vitālijs Bļinkovs

29. Par dzīvojamās telpas [...], Skaistkalnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

30. Par dzīvojamās telpas [...], Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

31. Par dzīvojamās telpas [...], Kurmenes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

32. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

33. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā, īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

34. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

35. Par dzīvojamās telpas Sporta iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

36. Par dzīvojamās telpas Kalna iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

37. Par dzīvojamās telpas Liepu aleja [...], Bārbelē, Bārbeles pagastā, īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

38. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

39. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

40. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā, īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

41. Par dzīvojamās telpas [...], Misā, Vecumnieku pagastā, īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas