Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2022.10.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 20.oktobrī plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā" apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka
Uzaicināti: Agnese Strazdiņa

2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā”.
Ziņo: Evita Grigorjeva

3. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Ziņo: Solveiga Gudkova
Uzaicināti: Anita Velmunska, Iveta Lavrinoviča, Dina Tauriņa, Daiga Saka

4. Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra vadītāja mēneša darba algas likmes noteikšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmuma "Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu" 13.pielikumā.
Ziņo: Aija Sietiņa

6. Par stipendijas piešķiršanu rezidentam Žanim Sevastjanovam.
Ziņo: Marta Augucēviča

7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmuma “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu” 6.pielikumā.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

8. Par projekta „Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” īstenošanu.
Ziņo: Ilze Tijone

9. Par līdzdalību Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā „Bringing local and regional municipalities towards owning their SECAPs”.
Ziņo: Ilze Tijone

10. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „ĪSLĪCES ŪDENS” reorganizācijas procesu pievienošanas ceļā.
Ziņo: Dainis Rijkuris
Uzaicināti: Imants Svētiņš

11. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Aija Fridrihsone

12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa “Smaidas” - 2, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa “Salnas” - 16, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

14. Par Rail Baltica projektā skartā Bauskas novada pašvaldībai piederošā autoceļa “Audrupi – Krieviņi – V1047” posma pārbūvi.
Ziņo: Baiba Leitlante

15. Par Rail Baltica projektā skartā Bauskas novada pašvaldībai piederošā autoceļa “P92 (Kokles) – Valdēni – Mellupes – P92” posma pārbūvi.
Ziņo: Baiba Leitlante

16. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, "Misas kūdra 5”, Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Līga Krēmere

17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķirši”, Stelpes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Līga Krēmere

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Plūdas”, Stelpes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Līga Krēmere

19. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu iela 16, Vallē, Valles pagastā 278/9358 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Līga Krēmere

20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, Kurmenes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Līga Krēmere

Komitejas priekšsēdētājs:  Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas