Ceturtdiena, 11. Augusts, 2022. Liega, Olga, Zigita, Zita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2022.07.21 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 21.jūlijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Informācija par detālplānojumu nekustamam īpašumam "Purmales", Iecavas pagastā.
Ziņo: Dace Platonova

2. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka

3. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka

4. Par saistošo noteikumu "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā" apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka
Uzaicināti: Ralfs Simanovičs

5. Par saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

6. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Agnese Strazdiņa
Uzaicināti: Anita Cehanoviča

7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām" apstiprināšanu.
Ziņo: Anita Cehanoviča

8. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Ēku numerācijas, ielu, ēku un nekustamo īpašumu nosaukumu un to norāžu plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu.
Ziņo: Anita Cehanoviča

9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra noteikumos Nr. 2 “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Ziņo: Līga Kirilko

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jumpravmuižas kapelas restaurācijas projekta sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

11. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža īpašumā "Skaistkalnes Romas katoļu baznīca".
Ziņo: Dace Šileika

12. Par nekustamā īpašuma Dambja ielā 2C, Bauskā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Dace Stubure

13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lapas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

14. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 2, Bauskā atsavināšanu”.
Ziņo: Dace Stubure

15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsalenieki”, Dāviņu pagastā starpgabala statusa atcelšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

16. Par nekustamā īpašuma “Zvineļi” zemes vienības Vecsaules pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Dace Stubure

17. Par nekustamā īpašuma “Lāči” zemes vienības Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Aija Fridrihsone

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnbērzi”, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckārkliņi”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu”.
Ziņo: Aigars Sietiņš

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slimnīcas iela" Skaistkalnē robežu pārkārtošanu.
Ziņo: Dace Šileika

22. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048 Rundāles pagastā.
Ziņo: Dace Neiberte

23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelteri”, Rundāles pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zadeiku lauks”, Rundāles pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ,,Bukaiši”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante

26. Par publiska infrastruktūras objekta būvniecību zemes vienībā Salātu iela, Bauskā ar pieslēgumu pie Zaļās ielas, Bauskā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: SIA "KOOL LATVIJA"

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas