Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Domes sēdes darba kārtība


2022.08.22 Komentāri (0) Domes sēdes darba kārtība

2022.gada 25. augustā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējas izglītības iestādes “Īslīces pamatskola” direktora iecelšanu
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Iveta Elmane

3. Par Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja Aleksandra Gurkovska atbrīvošanu no amata
Ziņo: Ivars Romānovs

4. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē” apstiprināšanu
Ziņo: Ziedonis Jankužs

5. Par Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 11 "Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā" precizēšanu
Ziņo: Anita Cehanoviča

6. Par Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 21 “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Anita Cehanoviča
Uzaicināti: Agnese Strazdiņa

7. Par Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Agnese Strazdiņa

8. Par Bauskas novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Agnese Strazdiņa

9. Par Bauskas novada domes 2022.gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Dace Putna

10. Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā”
Ziņo: Kristīne Brūvele

11. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu
Ziņo: Dina Romanovska

12. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada domi un biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”
Ziņo: Dina Romanovska

13. Par Bauskas novada Sociālā dienesta cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Dina Romanovska
Uzaicināti: Kristīne Brūvele, Līva Vecvanaga, Sigma Strautmale

14. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 2022./2023.-2024./2025. mācību gadam saskaņošanu
Ziņo: Linuta Ģerģe, Vija Ieleja

15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumos Nr.2 “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi”
Ziņo: Vija Ieleja
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Līga Kirilko, Baiba Šumina

16. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Ziņo: Indra Latviete
Uzaicināti: Aivars Ķiņķevskis, Dagmāra Venclova, Agnese Čakša, Judīte Zeltiņa, Irīna Freimane, Ingūna Lāce, Rita Zvirbule, Lilita Gārbena, Gita Eriņa, Valija Vaina

17. Par finansējuma piešķiršanu lubiņu jumta seguma nomaiņai Brāļu Amtmaņu muzeja ēkai Valles pagastā
Ziņo: Dace Šileika

18. Par papildu finansējumu investīciju projekta "Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija" īstenošanai
Ziņo: Indra Latviete

19. Par papildu finansējumu investīciju projekta ""Rundāles Avoti' pārbūves 1.kārta būvdarbi" īstenošanai
Ziņo: Indra Latviete

20. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
Ziņo: Indra Latviete

21. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei
Ziņo: Indra Latviete

22. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: Māra Kuļikauska

23. Par kultūrtelpas ”Mežotnes baznīca” publisko maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Aigars Sietiņš, Kristaps Zēbergs

24. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Codes pagastā
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis

25. Par SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Ziņo: Arvis Larionovs
Uzaicināti: Ieva Dobelniece

26. Par SIA “KŪDRINIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Ziņo: Andis Kaspars

27. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā “Par projekta “Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” iesniegšanu”
Ziņo: Normunds Vāvers
Uzaicināti: Ineta Bramane

28. Par gājēju pontonu tilta Mežotnē dāvinājumu
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Arvīds Zvirbulis

29. Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1034 “Bauska – Priedītes” posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā
Ziņo: Aigars Sietiņš

30. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Rīgas ielā 22 -601, Bauskā
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: SIA "JOKER LTD"

31. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Zemgales mutes veselības centrs"
Ziņo: Dainis Rijkuris

32. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca"
Ziņo: Dainis Rijkuris

33. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas ūdens"
Ziņo: Dainis Rijkuris

34. Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas siltums”
Ziņo: Dainis Rijkuris

35. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Iecavas siltums"
Ziņo: Dainis Rijkuris

36. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Ziņo: Dainis Rijkuris

37. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Mūsu saimnieks"
Ziņo: Dainis Rijkuris

38. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Kūdrinieks"
Ziņo: Dainis Rijkuris

39. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Jaunkaminski”, Kurmenes pagastā
Ziņo: Jānis Strēlis

40. Par būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes laukuma izveidi nekustamajā īpašumā “Žagatas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā
Ziņo: Normunds Vāvers
Uzaicināti: SIA "Demontāža"

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo autoceļu Iecavas pagasta teritorijā nosaukumu maiņu
Ziņo: Normunds Vāvers

42. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 12”, Rītausmas, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam
Ziņo: Agita Eglinska

43. Par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 4, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam
Ziņo: Agita Eglinska

44. Par meža platību atmežošanu nekustamajā īpašumā „Lauriņi” Vecsaules pagastā
Ziņo: Dace Stubure

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Viršu iela 40, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis

46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Karpati 1”, Viesturu pagastā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Dace Neiberte

47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Grāvīšiem”, Rundāles pagasts atsavināšanu
Ziņo: Dace Neiberte

48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silāres”, Rundāles pagasts atsavināšanu
Ziņo: Dace Neiberte

 

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas