Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.07.29 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2021.gada 29.jūlijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka
2. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā.
Ziņo: Linda Mežsarga
3. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes sastāvā.
Ziņo: Ieva Šomina
4. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Ziņo: Andris Rācenis
5.Par Iepirkuma komisiju darbības pilnvarojumu.
Ziņo: Andris Rācenis
6. Par tiesībām īstenot Eiropas Savienības un valsts budžeta programmas projektus.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Laura Ārente, Dace Šileika, Indra Latviete
7.Par aizņēmumu projekta „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošanai.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Aleksandrs Gurkovskis
8. Par aizņēmumu projekta „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska”, Nr.LLI-498 īstenošanai.
Ziņo: Ruta Garklāva
9. Par aizņēmumu projekta "Autoceļa "V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7" pārbūves 2.kārta" īstenošanai.
Ziņo: Indra Latviete
Uzaicināti: Mārtiņš Veinbergs
10. Par aizņēmumu projekta “Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos, Bauskas novadā, Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Bauskas novadā” īstenošanai.
Ziņo: Aiga Saldābola
11. Par saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe
12. Par Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu “Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
13.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Skaistkalnes vidusskola" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Svetlana Vāverniece
14. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: Gunita Vīgupa
15. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecumnieku novada dome" nolikumā.
Ziņo: Aiga Saldābola
16. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" nolikumā.
Ziņo: Biruta Grantiņa
17. Par Bauskas novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu saskaņošanu.
Ziņo: Biruta Grantiņa
18. Par Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.
Ziņo: Aivars Okmanis
19. Par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistam Raulam Saknem.
Ziņo: Aiga Saldābola
20. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai “Bauska””.
Ziņo: Dina Romanovska
21. Par finansējuma piešķiršanu starptautiskā mūsdienu etniskās un vēstures rekonstrukcijas festivāla “Zobens un Lemess” organizēšanai.
Ziņo: Jānis Dūmiņš
22. Par atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm stipendijas piešķiršanai.
Ziņo: Ineta Jakubone
Uzaicināti: Mirdza Brazovska
23. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales", Bauskas novadā, Iecavas pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo: Kaspars Mallons
Uzaicināti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grupa93", SCHWENK Latvija SIA
24. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo: Agnese Čakša
25. Par pašvaldībai lietošanā esošo nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Bauskas novads un nekustamā īpašuma “"Kaucmindes staļļi", Rundāles pagasts, Bauskas novads, zemes vienības daļas daļu iznomāšanu.
Ziņo: Dace Spura
26. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Mežiņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, zemes vienību izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ziņo: Dace Spura
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta mežs Vecumniekos”, Vecumnieku pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: Aiga Saldābola
28. Par Vecumnieku novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Jaunrepšas” – 3 atsavināšanas ierosināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane
29. Par nekustamā īpašuma „Brīvzemnieki” sadalīšanu Vecumnieku pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
30. Par nekustamā īpašuma „Āboliņi”, Vecumnieku pagastā sadalīšanu.
Ziņo: Jānis Strēlis
31. Par pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Dainas”, “Laukkalmes”, “Viduspļavas” platības precizēšanu Kurmenes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
32. Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi”, Skaistkalnes pagastā sadalīšanu.
Ziņo: Jānis Strēlis
33. Par nekustamā īpašuma “Kvēpi” zemes vienības Codes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Aija Fridrihsone
34. Par bezmantinieka mantas Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā pārņemšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Nr.3, Palejas, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
Uzaicināti: Līvija Šarķe
36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Robežu iela 31, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sieriņi”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis       
38. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0044 iznomāšanu Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis
39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0068 iznomāšanu Īslīces pagastā.
Ziņo:Māris Šarķis        
40. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4068 002 0173 un 4068 007 0050 daļu Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
41. Par dzīvojamās telpas […], Misā, Vecumnieku pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane
42. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Aiga Saldābola
43. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa […], Īslīces pag., Bauskas nov. izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
44. Par dzīvojamās telpas […], Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
45. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā […], Garozā, Mežotnes pagastā. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
46. Par sociālā dzīvokļa […], Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
47. Par dzīvojamās platības […], Pastališķi, Īslīces pagastā maiņu.
Ziņo: Sandra Kazāka
48. Par dzīvojamās telpas […], Bauskā. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
49. Par dzīvojamās telpas […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
50. Par dzīvojamās telpas […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
51. Par dzīvojamās telpas […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
52. Par dzīvojamās telpas […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
53. Par sociālā dzīvokļa […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
54. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
55. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
56. Par dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
57. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Jānim Dūmiņam.
Ziņo: Jānis Kalinka
58. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Līgai Rimševicai.
Ziņo: Jānis Kalinka
59. Par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktores Zanes Andžānes atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs
Uzaicināti: Zane Andžāne
60. Par Inetas Jakubones atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Jānis Kalinka

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas