Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība


2021.06.17 Komentāri (0) Bauskas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

2021.gada 17.jūnijā plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par dalību NVA nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: Agita Eglinska
2. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas Mūzikas un mākslas skolai gāzes apkures iekārtas nomaiņai.
Ziņo: Anita Velmunska
Uzaicināti: Māris Sloka
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžetu” apstiprināšanu”.
Ziņo: Ilona Spurķe
4. Par Bauskas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: Ieva Šomina
5. Par Bauskas novada domes 2020. gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ziņo: Evita Grigorjeva
6. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Ziņo: Andris Rācenis
7.Par izmaiņām Apbalvojumu piešķiršanas padomes sastāvā.
Ziņo: Guntis Liepa
8. Par SIA „ANIVA” atbrīvošanu no telpu nomas maksas un nomas maksas samazināšanu.
Ziņo: Linda Mežsarga
9. Par zemes vienības Brīvības bulvāris 2A, Bauskā daļas iznomāšanu ielu tirdzniecībai.
Ziņo: Dace Stubure
10. Par nekustamā īpašuma "Rātslaukums", Bauskā daļas iznomāšanu ielu tirdzniecībai un elektrisko skūteru nomai.
Ziņo: Dace Stubure
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauklīgandi”, Vecsaules pagastā nodošanu lauksaimniecības zemes nomā ar izpirkuma tiesībām.
Ziņo: Dace Stubure
12. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam ,,Krastiņu ceļš”, Likvertenos, Vecsaules pagastā.
Ziņo: Gunita Vīgupa 
13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0109 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis     
14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0001 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 023 0016 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0031 Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0017 daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
18. Par papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Arnoldam Jātniekam.
Ziņo: Evita Grigorjeva

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas