Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Apstiprināta Energopārvaldības sistēmas Rokasgrāmatas 4.redakcija


Apstiprināta Energopārvaldības sistēmas Rokasgrāmatas 4.redakcija2022.05.31 Komentāri (0) Apstiprināta Energopārvaldības sistēmas Rokasgrāmatas 4.redakcija

Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika izveidota 2018.gadā. Tās mērķis ir efektīva energoresursu izmantošanas pārraudzība, kas palīdz uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti, taupīt resursus un realizēt zaļo domāšanu, kā arī sekmēt ietekmes uz vidi mazināšanu. Energopārvaldības sistēmas (turpmāk - EPS) standarts nosaka prasības enerģijas patēriņa uzraudzībai, ieskaitot uzskaites metodi, dokumentāciju, atskaites, projektēšanas procesus un iepirkumus, kas ietekmē enerģijas patēriņa efektivitāti energopārvaldības sistēmā. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt.

2019.gadā Bauskas novada Energopārvaldības sistēmai tika piešķirts sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu un atbilstību standarta ISO50001:2018 prasībām.

 

2022.gada 26.maija domes sēdē tika apstiprināta EPS Rokasgrāmatas 4.redakcija. Rokasgrāmata ir EPS pamata dokuments, kurā attēlots EPS darbības mehānisms. Tās mērķis ir nodrošināt sistemātisku pieeju energopārvaldībai un nepārtrauktai enerģijas izlietošanas uzraudzībai Bauskas novadā. Rokasgrāmatā ietverta informācija par Bauskas novada energopārvaldības sistēmas organizatorisko struktūru, pārvaldi un atbildīgajām personām, energopolitikas mērķiem un plānu to sasniegšanai, energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem.

2021.gada Latvijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Bauskas novada sastāvā tika iekļauti Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi. Datu apkopošana, par enerģijas izlietojumu pašvaldības jaunajās robežās ir noslēgusies. Jaunās EPS robežas aptver apvienoto Bauskas novadu ar četrām apvienības pārvaldēm, ietverot:

  • 146 pašvaldības ēkas;
  • publiskā ielu apgaismojuma 4316 gaismekļus;
  • pašvaldības autoparka 105 transportlīdzekļus.

Bauskas novada energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju enerģijas izlietojums pastāvīgi tiek apkopots. 2021.gada enerģijas patēriņš jaunajās EPS darbības robežās sastādīja 24 826 MWh enerģijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS pārvaldības struktūra ir parādīta 2. attēlā. EPS darbību, atbilstoši definētajai jomai un sistēmas robežām, novada administratīvajā teritorijā nodrošina EPS darba grupa. Par darba grupas vadītāju un augstākās vadības pārstāvi darba grupā ir iecelts Bauskas novada domes izpilddirektors, bet atbildīgais par EPS ieviešanu un uzturēšanu ir Bauskas novada energopārvaldnieks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. att. EPS pārvaldības struktūra Bauskas novadā

 

Pārvaldības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas darbi turpinās. Turpmākajās nedēļās energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju atbildīgās personas tiks iepazīstinātas ar enerģijas datu apkopošanas mehānismu un enerģijas datu apkopošanas kopsavilkuma rezultātiem.

Energopārvaldības informatīvā sadaļa ir izvietota novada mājaslapā www.bauska.lv. ( Ikviens pašvaldības darbinieks var sniegt savus ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem energopārvaldības jomā, izmantojot ieteikumu veidlapu, kura ir pieejama www.bauska.lv Energopārvaldības sadaļā.

 

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas