Otrdiena, 19. Oktobris, 2021. Drosma, Drosmis, Elīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aizvadītas pirmās trīs komiteju sēdes


Aizvadītas pirmās trīs komiteju sēdes2021.07.15 Komentāri (0) Aizvadītas pirmās trīs komiteju sēdes

14.un 15.jūlijā jaunievēlētie Bauskas novada domes deputāti pulcējās uz pirmajām komiteju sēdēm. 14.jūlijā deputāti strādāja Izglītības, kultūras un sporta komitejā, savukārt 15.jūlijā Sociālajā un veselības komitejā un Vides un attīstības komitejā. Atbilstoši lemtajam pirmajā domes sēdē 1.jūlijā, Izglītības, kultūras un sporta komiteju vada Raitis Ābelnieks, Sociālo un veselības komiteju – Guntis Kalniņš, bet Vides un attīstības komiteju Laine Baha.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti kopumā skatīja 7 darba kārtības jautājumus. Izskatīšanai Finanšu komitejā tika virzīti lēmumi par finansējuma piešķiršanu sportistam dalībai treniņnometnē 393 EUR apmērā un  līdzfinansējumu 5000 EUR apmērā festivāla „Zobens un lemess” organizēšanai 20. un 21.augustā.

Gala lēmuma pieņemšanai domes sēdē tika virzīts jautājums par četru Bauskas novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu saskaņošanu, ar korekcijām tika atbalstīts konkursa nolikumu uz Misas pamatskolas direktora vakanto amatu, tāpat tika atbalstīti grozījumi Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Skaistkalnes vidusskolas nolikumos un saskaņotas. Ar lūgumu ļaut slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu, lēmumprojektu bija sagatavojusi pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Saulespuķe” vadītāja. Šis bērnudārzs atrodas SOS bērnu ciemata teritorijā un sākotnēji SOS bērnu ciemats to izmantoja savu funkciju nodrošināšanai, bet, mainoties attīstības vīzijai, SOS bērnu ciematu asociācija vairs nesaskatīja nepieciešamību pēc bērnudārza un ēku piedāvāja pašvaldībām. Nomas līgumu par ēkas izmantošanu PII funkcijai ar SOS Bērnu ciematu asociāciju noslēdza Rundāles novada dome. Šobrīd ir pienācis nomas līguma gala termiņš, tādēļ nepieciešams to pagarināt. Bauskas novada domes deputāti atbalstīja nomas līguma slēgšanu.

15.jūlija rītā uz sanāksmi pulcējās deputāti, kuri darbojas Sociālajā un veselības komitejā. Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” 700 EUR apmērā projekta īstenošanai, kā arī noteica tbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmu specialitātes. 2018.gadā Bauskas novada dome pieņēma saistošos noteikumus par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”. Šāda atbalsta mehānisma mērķis bija jauno medicīnas speciālistu piesaiste novada teritorijai. Saistošo noteikumu 3.punkts nosaka, ka Bauskas novada dome ar lēmumu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 25.augustam, nosaka stipendijas piešķiršanai atbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmas. Deputāti lēma, ka atbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmu specialitātes 2021./2022. studiju gadā būs internists, ģimenes ārsts, ginekologs, dzemdību speciālists, dermatologs.

Abi augstākminētie jautājumi vēl jāskata domes sēdē.

Skatāmajiem jautājumiem bagātākā bija Vides un attīstības komiteja, kas notika 15.jūlija pēcpusdienā. Līdztekus vairākiem jautājumiem par nekustamajiem īpašumiem tika skatīts jautājums par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Purmales", Iecavas pagastā, Bauskas novadā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu un virzīja to izskatīšanai domes sēdē.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas