Piektdiena, 18. Septembris, 2020. Alita, Elita, Liesma

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Arhīva pakalpojumi


1. Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šiem iemesliem:
  1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
  2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par  pamatvārdu;
  3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
  4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu
  6) personai mainīts dzimums;
 7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu; 7.punktā minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura  nav sasniegusi 15 gadu vecumu.
2. Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
3. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot 2.punktā minētos nosacījumus.
4. Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.
5. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
6. Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu), iesniegumu iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.


1. Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā atrodas:
   1) Bauskas rajona (apriņķa) dzimšanas, miršanas un laulību reģistri par laika posmu no 1912.gada līdz 1993.gadam (ieskaitot);
   2) adopcijas reģistri no 1946.gada līdz 1993.gada 1.septembrim;
   3) uzvārda, vārda un tēva vārda maiņas reģistri no 1958.gada līdz 1993.gadam;
   4) laulības šķiršanas reģistri no 1965.gada līdz 1994.gada  1.septembrim;
 5) Bauskas pilsētas, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagastu dzimtsarakstu nodaļu sastādītie dzimšanas, miršanas un laulību reģistri par laika periodu no 1994.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 1.oktobrim.
2. Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai, par kuru sastādīts reģistrs vai viņa pilnvarotai personai.
3. Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, vai tās iestādes administrācijai,  kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā.
4. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt savu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.
5. Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts  ieraksts vai viņu pilnvarotām personām. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu vai izrakstu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu.
6. Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem vai viņu pilnvarotai personai.
7. Ja sastādītais reģistrs neattiecas uz personu, kura pieprasa dokumentu, bet persona pierāda savu tiesisko ieinteresētību attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšanā, personai izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.
8. Lai saņemtu nepieciešamo apliecību vai izziņu, personai  jāaizpilda 
   attiecīgs iesniegums.  


Pakalpojumu sniedzēja Rātslaukums 1, Bauskā, darba laiks

Pirmdiena                9.00-12.00   un  13.00-18.00
Otrdiena                  9.00-12.00   un  13.00-17.00
Trešdiena                9.00-12.00   un  13.00-17.00
Ceturtdiena             9.00-12.00   un   13.00-17.00
Piektdiena               9.00-12.00

Jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu sazināties pa tālruni 63924589, mob.27808544  vai
elektroniski sandra.kolberga@bauska.lv