Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA "Bauskas siltums"


 

 

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientus klātienē pieņem ierobežoti.

Abonentu daļas darba laiks:

Pirmdiena:       8:00 - 17:00
Otrdiena:         8:00 -  16:00
Trešdiena:        8:00 - 16:00 
Ceturtdiena:     8:00 - 16:00
Piektdiena:       8:00 - 15:00     

Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 - 12.30

Kases  darba laiks:

Pirmdiena:       8:00 - 17:00

Pusdienas pārtraukums  plkst. 12.00 - 12.30

Aicinām maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Maksājumus par saņemto siltumenerģiju var veikt arī veikalos „Maxima” visā Latvijā. 

Tālrunis informācijai:

63960586; 63960585; 29441316, vai e-pastā: rekini@bauskassiltums.lv

Siltuma trašu avārijas gadījumā ārpus darba laika zvanīt pa tālr. 24405858.


Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir: 

 • siltumenerģijas ražošana;
 • siltumenerģijas pārvade un sadale;
 • siltumenerģijas realizācija;
 • siltumtīklu remonts un montāža;
 • katlu māju tehniskā apkope, ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpošana. 

SIA „Bauskas siltums” mērķi:

 • optimizēt vienotu Bauskas pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmu kā vienlaicīgi efektīvāko elektroapgādes un siltumapgādes risinājumu;
 • ražot siltumenerģiju ar iespējami zemākajām izmaksām;
 • diversificēt kurināmā veidus, akcentējot pamatotu atjaunojamo energoresursu  izmantošanu elektroenerģijas un siltuma ražošanai;
 • pakāpeniski paplašināt siltumapgādes zonu, dodot iespēju centralizētajai siltumapgādei pieslēgt jaunus patērētājus, t.sk. arī individuālās dzīvojamās ēkas.
Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese: Dārza iela 8B, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS SEB banka, Kods UNLALV2X 
Konta nr.: LV02UNLA0029700609540

Banka AS „Swedbank”, Kods HABALV22 Konta nr.: LV06HABA0001407050203

Ilmārs Rūsis
 

Biroja darba laiks (no 2020.gada 2.novembra):
Pirmdienās: 8.00 - 17.00.
Otrdienās: 8.00 - 16.00.
Trešdienās: 8.00 - 16.00. 
Ceturtdienās: 8.00 - 16.00.
Piektdienās: 8.00 - 15.00. 
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30. 

Kases darba laiks
Pirmdienās: 8.00 - 17.00.
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30. 


Lietvede 63960586
 
Abonentu daļa 63960585;
WhatsApp, SMS 29441316; rekini@bauskassiltums.lv

 
Galvenā grāmatvede 26557155
 
Ekonomists 63960587; inese@bauskassiltums.lv
 
Siltumapgādes inženieris 29437767
 
Elektroniskās komunikācijas 29267338; 
uldis@bauskassiltums.lv
 
Katlu māja 63924463
 
Fakss: 63960169
 
Siltumtrašu bojājumu pieteikšana 
63924463 vai 24405858

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “BAUSKAS SILTUMS”

Nozare,

NACE kods

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

43603001681

Juridiskā adrese

Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63960586; 29163691

Pamatkapitāla lielums

1 088 287 EUR

Valde

Valdes loceklis Ilmārs Rūsis

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 27.10.2016. lēmums prot.Nr.23,19.p.  “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “BAUSKAS SILTUMS”".

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 SIA “BAUSKAS SILTUMS” vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu centralizētu siltumapgādi, sniedzot iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem;
 • pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.

SIA “BAUSKAS SILTUMS” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “BAUSKAS SILTUMS”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

SIA “BAUSKAS SILTUMS” apstiprināts gada pārskats

Gada pārskats par 2020.gadu

SIA “BAUSKAS SILTUMS” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2020. gadu netiek izmaksātas

SIA “BAUSKAS SILTUMS”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020. gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “BAUSKAS SILTUMS” reorganizāciju vai pārveidi

Nav

 


Jaunumi


14.10.2022.

Stājas spēkā SIA «Bauskas siltums" siltumenerģijas jaunie tarifi

 

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.10.2022. padomes lēmumu Nr.222, SIA “Bauskas siltums” apstiprināti šādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 • siltumenerģijas ražošanas tarifs 68.27 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.90 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 6.30 EUR/MWh;
 • siltumenerģijas gala tarifs 90.89 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0.42 EUR/MWh).

Tarifi stājas spēkā no 2022.gada 15. oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Padomes lēmums: ŠEIT