Bauskas novada dome

Iesniegumi


Iesniegums Bauskas novada Sociālajam dienstam


Pabalsts jaundzimušā aprūpei


Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām; bērniem ar invaliditāti; vecāks ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, daudzbērnu ģimenēm).


Daudzbērnu ģimenēm pabalstu mācību gada uzsākšanai 55 euro mācību gadā katram bērnam, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē. Iesniegums: ŠEIT

Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz no 1.jūnija līdz 31.oktobrim uz e-pastu: socialais.dienests@bauska.lv vai klātienē:

  • Bauskas apvienības struktūrvienība Rūpniecības iela 7, Bauska, tālr. 25428616.
  • Vecumnieku apvienības strukturvieniba Rīgas iela 29A, Vecumnieki, tālr.  63976733.
  • Iecavas apvienības struktūrvienība Dzirnavu iela 1, Iecava, tālr. 63942241, 63942240.
  • Rundāles apvienības struktūrvienība Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, tālr. 26674834.