Bauskas novada dome

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes


BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Kontakti:
Direktore: Anita Velmunska, tālr. 63923942, mob.t. 29424988.
Lietvede: Inguna Paegle, tālr. 63923944.
Lietvede: Elīna Prudņikova, tālr. 25965923.

Adrese: 
Upmalas iela 5;  Dārza iela 9, Bauska LV-3901
Reģ.Nr. 90011521379
AS SEB banka
Kods UNLA22XX
Konta nr.LV37UNLA0055000476964

Mājas lapa: www.muzikamaksla.bauska.lv
e-pasts: muzika.maksla@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Attīstības vīzija

Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Ikkatrs, kas ir saistīts ar Bauskas Mūzikas un mākslas skolu šeit ir ieskanējies, kāds spožāk, kāds nedrošāk, cits biklāk, bet cits- ļoti spilgti. Mūsu Skolā pavadītie skanoši krāsainie gadi dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu, atdzīvina radošo dvēseli un pilnveido to. Mūzika- tās ir emocijas un sajūtas, kas aizkustina, kas grūti vārdos aprakstāmas un izsakāmas, bet tās spēj iekustināt tādus kā tauriņa spārnus dziļi dvēseļu dzīlēs- patiesi, mīļi un aizkustinoši.

Mēs mācāmies:

  • izspēlējot sarežģītus skaņdarbus, kas izskan un noviz kā mirdzošas pērles, gan izdziedot dziesmu notis, kas kā rasas lāses ļaujas saules stariem un ievizas mūzikas varavīksne septiņās notīs
  • saskatīt pasauli, lietas, cilvēkus, notikumus, dabas skaistumu un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos

Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam. Ejam tālāk. 

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas prezentācija

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējums

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns 2019. - 2024.gadam.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.


IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63942469
Mob. tālr. 28005570
e-pasts: iecavasmms@iecava.lv
mājaslapa: http://iecavasmms.lv/

Direktora pienākumu izpildītāja: Sigita Lazberga

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums


PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Adrese: Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālr. 63976386, 20038615

e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv 

Direktore: Iveta Lavrinoviča

E-adreses saziņas kanāls:

 

Izglītības iestādē mācās 197 audzēkņi (ieskaitot sagatavošanas klases mūzikas un mākslas programmās) un strādā 21 pedagogs.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas:

  • Mūzikā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, trompetes spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle
  • Mākslā: Vizuāli plastiskā māksla (20V)
  • Mūzikā un mākslā (30V - paralēli mācībām vidusskolā)

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā mūziku un mākslu var apgūt arī  sagatavošanas klasēs, pirmsskolas izglītības programmas "Karuselis" nodarbībās (jau no četru gadu vecuma), pieaugušo mākslas programmās un interešu izglītībā - jebkurā vecumā.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns


BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA 
 
Moto: „Sports ir visā pasaulē atzīts līdzeklis audzināt sportistos un caur viņiem visā tautā drosmi, spēku, apķērību, dzelzs gribu, izturību un neatlaidību, un visu to disciplinētā formā, stiprinot godprātību, taisnīgumu, pienākuma apziņu pret tautu un valsti.”
 
Kontakti:
Direktore Biruta Grantiņa, 26563158
Tālrunis: 639 22852
Mob. tālrunis: 25609835
Fakss: 639 24129
E-adreses saziņas kanāls:
 
Adrese:
Pilskalna iela 26, Bauska, LV-3901
Reģ. Nr.: 90000033176
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV80UNLA0029700130314

IECAVAS NOVADA SPORTA SKOLA „DARTIJA"

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63941103
Mob. tālr. 29413982
Fakss 63941103
e-pasts: sports.dartija@iecava.lv
mājaslapa: http://www.sportaskoladartija.lv/

Direktore: Baiba Gāga

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas novada sporta skolas "Dartija" nolikums


VECUMNIEKU SPORTA SKOLA

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
Tālr. 68206695 
e-pasts: sporta.skola@vecumnieki.lv

Direktore: Gita Briņķe 
Metodiķe: Ieva Pankrate

E-adreses saziņas kanāls:

Vecumnieku Sporta skolas nolikums

Vecumnieku Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vecumnieku Sporta skolas attīstības plāns 2022. - 2025.gadam.