Bauskas novada dome

Nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību


Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 27.maijā saņemts SIA “ANIVA” (turpmāk – iesniedzēja), reģistrācijas Nr. 50003115551, iesniegums (reģistrēts ar Nr. BNA/2021/3-14.15/1591/J), kurā iesniedzēja saistībā ar Covid-19 vīrusa infekcijas izplatību Latvijā un ierobežojumiem, kas jāievēro sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbrīvot SIA „ANIVA” reģistrācijas Nr. 50003115551, no nomas maksas par nomātajām telpām:
1.1. Bauskas Valsts ģimnāzijā (2017.gada 23.augusta nomas līgums Nr.4-29/2017-4) no 2021.gada 7.aprīļa līdz 2021.gada 11. aprīlim un no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2021.gada 31.maijam;
1.2. Bauskas pilsētas pamatskolā (2014.gada 28.augusta nomas līgums Nr.4-23/1-10) no 2021.gada 7.aprīļa līdz 2021.gada 11. aprīlim un no 2021.gada 24.aprīļa līdz 2021.gada 31.maijam;
1.3. Bauskas 2.vidusskolā (2017. gada 26. jūlija nomas līgums Nr. BNA 2017/027/2) no 2021.gada 7.aprīļa līdz 2021.gada 11. aprīlim un no 2021.gada 24.aprīļa līdz 2021.gada 31.maijam.
2. Samazināt SIA „ANIVA” reģistrācijas Nr. 50003115551, nomas maksu par 30,11 % par nomātajām telpām:
2.1. Bauskas Valsts ģimnāzijā (2017.gada 23.augusta nomas līgums Nr.4-29/2017-4) no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 28.aprīlim;
2.2. Bauskas pilsētas pamatskolā (2014.gada 28.augusta nomas līgums Nr.4-23/1-10) no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 23.aprīlim;
2.3. Bauskas 2.vidusskolā (2017. gada 26. jūlija nomas līgums Nr. BNA 2017/027/2) no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 23.aprīlim.

Lēmums: ŠEIT