Bauskas novada dome

SIA Zemgales mutes veselības centrs


Par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību SIA „Zemgales mutes veselības centrs” ārkārtējās situācijas laikā

 

         Pamatojoties uz Veselības ministrijas Rīkojumā Nr.101 „Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” veiktajiem grozījumiem,  nosaku šādu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, reģ. Nr. 43603031135 :

 1.  No 2020.gada 13.maija Bauskas novada iedzīvotājiem nodrošināma akūtās,  neatliekamās un plānveida zobārstniecības palīdzības sniegšana  SIA „Zemgales mutes veselības centrs” telpās Slimnīcas ielā 4, Bauska, Bauskas novads, LV -3901.
 2. Pacientu pieņemšanas laiki  laikā:
 • Pirmdiena      8-16
 • Otrdiena        10-18
 • Trešdiena       8-16
 • Ceturtdiena    10-18
 • Piektdiena      8-16
 1. Pacientu reģistrācija  pakalpojumu saņemšanai tiek veikta tikai darba dienās   piesakot pa tālruņiem 63921356, 27835485  
 2. Zobārstniecības palīdzība netiek nodrošināta ar COVID -19 saslimušajiem, karantīnā esošajām personām, personām, kuras atgriezušās no ārzemēm pēdējo 14 dienu laikā, personām ar augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm.   
 3. Pacientu pieņemšana organizējama tā, lai uzgaidāmā telpā atrastos tikai viens savu rindu gaidošs pacients un starp pacientu pieņemšanu tiktu nodrošināti dezinfekcijas pasākumi.
 4. SIA „Zemgales mutes veselības centrs" Slimnīcas ielā 4 , Bauskā pacienti izmanto zvanu pogu pie ārdurvīm.

 

 

Valdes locekle: Mirdza Lazda


 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Zemgales mutes veselības centrs”

Nozare, NACE kods

 

Veselības aizsardzība (86)

Zobārstu prakse (86.23)

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

Nr.43603031135

Juridiskā adrese

Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63921356, mob.telefons 27835485

Pamatkapitāla lielums

105 292 EUR

Valde

Valdes priekšsēdētājs Mirdza Lazda

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 1.  punkts.

Bauskas novada domes 25.07.2019. lēmums prot.Nr.9, 22.p. „Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “Zemgales mutes veselības centrs””

Vispārējais stratēģiskais mērķis

SIA Zemgales mutes veselības centrs” vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. nodrošināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem vecumā līdz 18 gadiem pieejamību un attīstību Bauskas novadā;

2. nodrošināt izglītības iestāžu zobārstniecības kabinetu darbību;

3 .nodrošināt maksas  zobārstniecības pakalpojumus.

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Zemgales mutes veselības centrs”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” apstiprināts gada pārskats

Informāciju skatīt mājaslapā: www.zemgalesmvc.lv

Gada pārskats par 2019.gadu.

SIA “Zemgales mutes veselības centrs” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2019. gadu netiek izmaksātas

SIA “Zemgales mutes veselības centrs”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Informāciju skatīt mājaslapā:

www.zemgalesmvc.lv

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldības budžetā 2019.gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Zemgales mutes veselības centrs” reorganizāciju vai pārveidi

Nav