Bauskas novada dome

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām