Bauskas novada dome

2017.gads


Saistošie noteikumi "Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"  
Grozījumi Bauskas novada domes 2017.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” (25.05.2017.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2017.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” (31.08.2017.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2017.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” (28.09.2017.)
Budžeta pielikumi 
Budžeta pielikumi (grozījumi 25.05.2017.)
Budžeta pielikumi (grozījumi 31.08.2017.)
Budžeta pielikumi (grozījumi 28.09.2017.)
Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu
Paskaidrojuma raksta grozījumi (25.05.2017.)
Paskaidrojuma raksta grozījumi (31.08.2017.)
Paskaidrojuma raksta grozījumi (28.09.2017.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi 
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 25.05.2017.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 31.08.2017.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi (Grozījumi 28.09.2017.)