Bauskas novada dome

Pakalpojumi


Iesniegumu veidlapas (1) Atļauju un licenču izsniegšana (1) E-pakalpojumi (1) Komunālie pakalpojumi (4) Veselības aprūpe (2) Bauskas novada būvalde (6) Izglītības pakalpojumi (7) Nekustamie īpašumi (9) Kustamo mantu izsoles (1) Dzimstraksti (7) Maksas pakalpojumi (20) Topogrāfija (1) Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs (1) Kapsētas Bauskas novadā (1)