Bauskas novada dome

Pašvaldības apbalvojumi


2022. gada 26. maija sēdē Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par Bauskas novada apbalvojumu dibināšanu ar mērķi apzināt, novērtēt, izteikt atzinību un godināt privātpersonas, juridiskās personas un personu grupas par nozīmīgu ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā.  

Pretendentus Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Zelta ozols”, “Bauskas novada Gada cilvēks”, Goda raksts un Atzinības raksts piešķiršanai var izvirzīt Bauskas novada domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, fiziskas un juridiskas personas.

Rakstiskus apbalvojuma pieteikumus adresētus Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijai visa gada garumā var iesniegt Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, vai elektroniski, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauska.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Rakstveida pieteikumus apbalvojumiem Goda raksts un Atzinības raksts var iesniegt arī citos Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

PIETEIKUMS APBALVOJUMAM

Nolikums Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Lauru Ārenti, Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāju, tālrunis 29906233

 

ARHĪVS

Rundāles novada pašvaldības apbalvojumi: http://www.rundale.lv/pasvaldibas-apbalvojumi/apbalvotie

Iecavas novada goda pilsoņi (līdz 2021.gadam): https://iecava.lv/lv/sabiedriba/novadnieki/iecavas-novada-goda-pilsoni/

Iecavas Gada cilvēki (līdz 2021.gadam): https://iecava.lv/lv/sabiedriba/novadnieki/iecavas-gada-cilveki/

“Eiropas Gada cilvēki” 2013 Iecavas novadā: https://iecava.lv/lv/sabiedriba/novadnieki/eiropas-gada-cilveki-2013/

Vecumnieku novada domes apbalvojumu reģistrs (līdz 2021.gadam)

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums GODA PILSONIS (līdz 2021.gadam)

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums MŪŽA IEGULDĪJUMS (līdz 2021.gadam)