Bauskas novada dome

Notikumi


2017.04.12 Komentāri (0) IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA LIETU KOMITEJA Sēdes darba kārtība

2017.gada 12.aprīlī  plkst.15

 1. Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 2. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Podžum.
  Ziņo: L.Rimševica
 3. Par valsts budžeta dotācijas sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
  Ziņo: Z.Kārkliņa
 4. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes “Mežotnes pamatskola” attīstības plāna 2016./2017.- 2018./2019.mācību gadam saskaņošanu.
  Ziņo: D.Lapkovska
 5. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
  Ziņo: M.Bauvare
 6. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
  Ziņo: M.Bauvare
 7. Par Bauskas sākumskolas dalību projektā “Sporto visa klase”.
  Ziņo: M.Bauvare
 8. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas SIA “Gaižēni” un SIA “Tunkūni” naudas balvas Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.klašu izglītojamiem par augstiem mācību sasniegumiem”.
  Ziņo: M.Bauvare
 9. Par finansējuma piešķiršanu senioru deju kolektīvam “SenBiguļi”.
  Ziņo: J.Dūmiņš

Komitejas priekšsēdētāja                                                        I.Nagņibeda


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas