Bauskas novada dome

Notikumi


2018.10.18 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 18.oktobrī plkst.14

1.Informācija par Bauskas novada pašvaldības budžeta izpildi 2018.gada 9 mēnešos.
Ziņo: S.Oļehnoviča
2.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
3.Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai “Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
4.Par konkursa “Bauskas novada Ziemassvētku rota” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Matuļenko
5.Par mēneša atalgojuma noteikšanu interešu izglītības iestādes direktoram.
M.Bauvare
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: A.Velmunska
7.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: L.Vasiļauska
8.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam J.K..
Ziņo: E.Grigorjeva
9.Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei L.R..
Ziņo: E.Grigorjeva
10.Par nekustamā īpašuma “X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
11.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: D.Stubure
12.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas siltums”.
Ziņo: D.Subure
13.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0228 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Raiņa ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Plūmju iela X, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
16.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu O.Ž.
Ziņo: Ņ.Tomase
17.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
18.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.Z.
Ziņo: Ņ.Tomase
19.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M. P.
Ziņo: Ņ.Tomase
20.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.Z.
Ziņo: Ņ.Tomase
21.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.J.
Ziņo: Ņ.Tomase
22.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.L.
Ziņo: Z.Konovs
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu O.J.
Ziņo: Z.Konovs
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.Ģ.
Ziņo: Z.Konovs
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu R.A.
Ziņo: Z.Konovs
26.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “UZVARA-BIRZGAĻI”.
Ziņo: Z.Konovs
27.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “TEIKSMAS”.
Ziņo: Z.Konovs
28.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “PROF MARKETS”.
Ziņo: Z.Konovs
29.Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas un Rundāles novada teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva
30.Par licencētām zemūdens medībām Mēmelē Bauskas teritorijā.
Ziņo: E.Grigorjeva


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas