Bauskas novada dome

Jaunumi


2019.08.15 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 15.augustā plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par amfībijas TRUXOR DM5045S nodošanu apsaimniekošanai SIA “ Īslīces ūdens”.
Ziņo: J.Feldmanis
2. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0080 Brunavas pagastā.
Ziņo: D.Stubure
3. Par nekustamo īpašumu „Alejas kapi” un „Pikčeļ kapi”, Vecsaules pagastā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Stubure
4. Par Bauskas novada nolikuma “Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada uzņēmēju gada balva” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
5. Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
Ziņo: B.Marčenkova

Komitejas priekšsēdētājs: G.Skurba


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas