Bauskas novada dome

Jaunumi


Vides un attīstības komitejā atbalsta lēmuma projektu par sadzīves atkritumu maksas paaugstināšanu2017.01.13 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejā atbalsta lēmuma projektu par sadzīves atkritumu maksas paaugstināšanu

Vides un attīstības komitejā 12.janvārī deputāti lēma par vairākiem būtiskiem jautājumiem. Tika atbalstīts un virzīts tālākai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē lēmuma projekts par sadzīves atkritumu maksas apstiprināšanu. Ar šā gada 1.janvāri Bauskas novada administratīvajā teritorijā – vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikta  maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 15,12 eiro  par vienu kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 7,76 eiro,  Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi” 3,48 eiro, kā arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā 3,88 eiro. Šādas izmaiņas veiktas , jo ar 2017.gada 1.janvāri paaugstināts dabas resursu nodoklis valstī.

Deputāti atbalstīja arī lēmuma projektu par iepriekšējās komitejās izteikto ierosinājumu veikt grozījumus domes 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā” un lēmumā „Par Bauskas novada finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2017”. Grozījumi nosaka, ka pašvaldības finansējums netiek piešķirts projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu konteineru un apstādījumu izveidošanas projektus, kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski pieejami.

Deputāti komitejas sēdē atbalstīja arī lēmuma projektu par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumu. Šis dokuments tiks iesniegts Satiksmes ministrijā ar rosinājumu risināt Bauskas apvedceļa jautājumu kompleksā ar Rail Baltic būvniecību. Gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie ziņojumā iekļautie pētījuma rezultāti apstiprina starptautiskās automaģistrāles negatīvo ietekmi uz Bauskas pilsētas vidi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas